<

ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအား ကာကြယ္ေရးေကာ္မတီ (CPJ) က စာနယ္ဇင္းဖိႏွိပ္သူမ်ားကို ဆုမ်ားေပးခဲ့ရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္မႈ အဆိုးဆံုး က်ဆင္းေစသူဆုကို ရရွိခဲ့

Photo – CPJ

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္မႈကုိ အဆုိးဆုံး ပ်က္စီးေစသူ (Biggest Backsliders in Press Freedom) ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား ကာကြယ္ေရး ေကာ္မတီ (CPJ) က သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကုိ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည့္ စံႏႈန္းမ်ားအား ထိခုိက္ေစမႈႏွင့္ စာနယ္ဇင္းကုိ တုိက္ခုိက္သည့္ ကမာၻ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကုိ အဆုိးဆုံး ဖိႏွိပ္သူအျဖစ္ CPJ က သတ္မွတ္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ရိုးသားမႈ မရွိဆံုးႏွင့္ ျခစားမႈအဆုိးဆုံး မီဒီယာ” ကုိ ဆုမ်ားေပးရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့မႈကုိ CPJ က တံု႔ျပန္႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေ၀ဖန္သူမ်ားအား အသံတိတ္ေစရန္၊ ဒီမုိကေရစီကုိ ခ်ည့္နဲ႔ေစရန္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား က႑ငါးခုခြဲ၍ ဆုမ်ားသတ္မွတ္ ေၾကညာခဲ့သည္။

စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ အဆုိးဆုံး ပ်က္စီးေစသူ (Biggest Backsliders in Press Freedom) ဆုတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပထမဆု ရရွိခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမာၻေပၚတြင္ ဆင္ဆာပိတ္ဆုိ႔မႈ၌ န၀မေျမာက္ အဆုိးဆုံးႏုိင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ CPJ က သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အာဏာရလာခဲ့ၿပီးေနာက္ ဂ်ာနယ္လစ္ ငါးဦးအား အက်ဥ္းခ်ထားမႈကုိ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးခဲ့ၿပီး မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျမင့္မားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း စာနယ္ဇင္းကုိ ဖိႏွိပ္ေသာ တရားေရးဆုိင္ရာ ဖြဲ႕စည္းမႈ အမ်ားစုရွိ ဂ်ာနယ္လစ္္မ်ားသည္ ဆက္လက္အက်ဥ္းခ် ခံခဲ့ရသည္။ လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနမႈမ်ားအား သတင္းေဖာ္ျပရန္ ႀကဳိးပမ္းေသာ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအား ပိတ္ဆုိ႔ဟန္႔တား ေႏွာင့္ယွက္ေၾကာင္း နယူးေယာက္အေျခစုိက္ CPJ က ေရးသားခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ရုိက္တာဂ်ာနယ္လစ္ ႏွစ္ဦး ဖမ္းဆီးခံရၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ လွဴိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား အက္ဥပေဒကုိ ခ်ဳိးေဖာက္မႈျဖင့္ တရားစြဲခံရသည့္ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ရုိက္တာ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားသည္ ျပစ္မႈထင္ရွားပါက ေထာင္ဒဏ္ ၁၄ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံရႏုိင္သည္။

Biggest Backsliders in Press Freedom က႑တြင္ ဒုတိယ ရခဲ့သူသည္ ပုိလန္သမၼတ အင္ဒေရဂ်္ဒူဒါ ျဖစ္သည္။ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္မွ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ အျဖစ္သုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျပာင္းလဲခဲ့မႈအတြက္ ဒီမုိကေရစီ သေကၤတျဖစ္ခဲ့ေသာ ပုိလန္၏ ဂုဏ္သတင္းသည္ ဒူဒါ၏ လက္ထက္တြင္ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲေစခဲ့ေၾကာင္း CPJ က ေရးသားခဲ့သည္။

CPJ က ေပးခဲ့သည့္ အျခားဆုမ်ားတြင္ အေရျပား အပါးဆုံး Most thin-skinned ဆုကုိ တူရကီသမၼတ ရီဆက္ေကယာစ္အာဒုိဂန္က ရရွိခဲ့ၿပီး အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က ဒုတိယ ရခဲ့သည္။

တရုတ္သမၼတ ရွီက်င္ပင္းႏွင့္ ရုရွားသမၼတ ဗလာဒီမာ ပူတင္တုိ႔သည္ မီဒီယာကုိ အတင္းက်ပ္ဆုံး ခ်ဳပ္ကုိင္သူ Tightest hrip on Media ဆုကုိ ပူးတြဲရရွိခဲ့သည္။

အၾကမ္းဖက္ ဥပေဒမ်ား တရားအလြန္ဆံုး အသံုးျပဳ၍ စာနယ္ဇင္းကို ဖိႏွိပ္သူ (Most Outrageous use of Terror Laws Against) အျဖစ္ တူရကီသမၼတ ရီဆက္ေစာယစ္အာဒိုဂန္အား CPJ က သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

အီဂ်စ္သမၼတ အမၺဒယ္မာတာအယ္စီစီ က ယင္းဆုအတြက္ ဒုတိယဆု ရရွိခဲ့သည္။ ကမၻာ႔စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္မႈကို ပ်က္စီးေစမႈတြင္ ေအာင္ျမင္သူဆု (Overall Achivement in Undermining Global Press Freedom) ကို အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က ရရွိသြားခဲ့သည္။

January 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.