<

အားကစားႏွင့္ ကာယပညာသိပၸံ (ေမာ္လၿမိဳင္) ေငြထုတ္စာရင္းမွ တာ၀န္ရွိသူ၏လက္မွတ္ကို တုပေရးထိုးကာ က်ပ္သိန္း ၄၀၀ နီးပါး လိမ္လည္ထုတ္ယူမႈျဖစ္ပြား

အားကစားႏွင့္ ကာယပညာသိပၸံ (ေမာ္လၿမိဳင္) ေငြထုတ္စာရင္းမွ တာ၀န္ရွိသူ၏ လက္မွတ္ကို တုပေရးထိုးကာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မွ က်ပ္သိန္း ၄၀၀ နီးပါးအား လိမ္လည္ထုတ္ယူမႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။ျဖစ္စဥ္မွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္က အားကစားႏွင့္ ကာယပညာသိပၸံ (ေမာ္လၿမိဳင္) ၏ ေငြထုတ္စာရင္းအမွတ္  MD 010494 မွ ခ်က္လက္မွတ္ျဖင့္ က်ပ္ ၁၆၈၈၈၂၀၀ အား ေဒၚခင္သိန္း၀င္းကလည္း ေကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၁၀ ရက္က က်ပ္ ၂၂၇၀၀၀၀၀ အား ေဒၚအိအိမိုးကလည္းေကာင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္တြင္ ထုတ္ယူခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဒၚခင္သိန္း၀င္း ထုတ္ယူသည့္ ခ်က္လက္မွတ္တြင္ ေဒၚအိမြန္ေဇာ္က ေဒၚခင္သိန္း၀င္းႏွင့္ ေဒၚအိအိမိုးတို႔ ႏွစ္ဦးအား ခ်က္ လက္မွတ္ေရးသား ထုတ္ယူေစခဲ့ၿပီး တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ ၁၀ သိန္းရရွိခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆး သိရွိရသျဖင့္ က်ပ္ ၃၉၅၈၈၂၀၀ ကို အလြဲသံုး စားလိမ္လည္ထုတ္ယူသူ ေဒၚအိမြန္ေဇာ္ပါ သံုးဦးအား ဥပေဒအရ အေရးယူေပးပါရန္ အားကစားႏွင့္ ကာယပညာသိပၸံ (ေမာ္လၿမိဳင္) မွ ဒုညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္းေထြးေအာင္က  ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ၿမိဳင္သာယာနယ္ေျမ ရဲစခန္းသို႔ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္က လာေရာက္တိုင္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း ရဲမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

အားကစားႏွင့္ ကာယပညာသိပၸံ (ေမာ္လၿမိဳင္) မွ တာ၀န္ရွိသူ၏လက္မွတ္ကို တုပေရးထိုး၍ ခ်က္လက္မွတ္မ်ားျဖင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ (၁) မွ ေငြထုတ္ယူသြားေသာ အားကစားႏွင့္ ကာယပညာသိပၸံ (ေမာ္လၿမိဳင္) ၀င္းေန ေဒၚအိမြန္ေဇာ္ (၃၅ ႏွစ္) (ဘ) ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္ ကရင္ျပည္နယ္ ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္၊ သကၤန္းညီေနာင္ေက်းရြာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေဒၚခင္သိန္း၀င္း (၄၄ ႏွစ္) (ဘ) ဦးေအာင္သူႏွင့္ ေဒၚအိအိမိုး (၂၂ ႏွစ္) (ဘ) ဦးရဲႏိုင္တို႔ သံုးဦးအေပၚ အေရးယူေပးရန္ တိုင္ၾကားလာသျဖင့္ ၿမိဳင္သာယာနယ္ေျမ ရဲစခန္းမွ (ပ) ၂၂၄/၂၀၁၇၊ ရာဇသတ္ႀကီး  ပုဒ္မ-၄၀၉ ျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

January 1, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.