<

အႀကိဳလူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား တားျမစ္ခံရသျဖင့္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မည္သုိ႔ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ကုိ RCSS ဦးေဆာင္ကာ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ညိႇႏႈိင္းရန္ ျပင္ဆင္ေန

အႀကိဳလူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား တားျမစ္ခံရသျဖင့္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မည္သုိ႔ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ကုိ NCA ေရးထုိးထားသည့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ  (RCSS/SSA) က ဦးေဆာင္ကာ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ တုိ႔ႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းရန္ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ရွမ္းတုိင္း ရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(SNLD) ပါတီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၂) စုိင္းေက်ာ္ညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအႀကိဳလူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားအား မူလက တပ္မေတာ္ဘက္မွတားဆီးခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းကလည္း ျပဳလုပ္ခြင့္မေပးေသာေၾကာင့္  ရွမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက က်န္လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားကုိ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳေတာ့ဘဲ ရပ္ဆုိင္းထား သည္။

“ဒီျဖစ္စဥ္ေပၚမွာ အစုိးရနဲ႔သြားၿပီး ညိႇႏႈိင္း ေဆြးေႏြးဖုိ႔ေလ။ အစုိးရရယ္တပ္မေတာ္ အပါအ၀င္ RCSS က ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ ဒါသြားၿပီးေတာ့ အစုိးရပုိင္းနဲ႔ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနတယ္ေပါ့ေနာ္။ ရွမ္းအမ်ဳိးသား အဆင့္ ဘယ္လုိလုပ္ၾကမလဲေပါ့။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ အႀကိဳလုပ္တာမွာတင္ တန္႔သြားသလုိျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒါဘယ္လုိေရွ႕ဆက္လုပ္ႏုိင္မလဲေပါ့ေလ။ အခုရက္ပုိင္းအတြင္း သြားေရာက္ညိႇႏႈိင္းဖုိ႔ရွိပါတယ္” ဟု စုိင္းေက်ာ္ညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA ေရးထုိးထားသည့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) အၾကား လူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (ရွမ္း) က်င္းပမည့္ေနရာ အျငင္းပြားေနမႈအေပၚ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၇ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေ၀း (JICM) တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၾကား၀င္ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းေပးမႈအရ ရွမ္းျပည္နယ္ လင္းေခးၿမိဳ႕၌ျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူဆုံးျဖတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားျခင္း မရွိေသာ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ(SSPP/SSA) အဖြဲ႕လည္း ရွိေနေသးေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား ကန္႔သတ္ေနသည့္သေဘာရွိေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားအေရးေလ့လာသူအခ်ဳိ႕က သုံးသပ္ၾကသည္။

ထုိ႔ျပင္ အႀကိဳလူထုေတြ႕ဆုံပြဲျပဳလုပ္ရာတြင္  RCSS/SSA အပါအ၀င္ SSPP/SSA ၊ ရွမ္းႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ရွမ္းအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ရွမ္းျပည္ညီညြတ္ေရးေကာ္မတီ (CSSU) က ဦးေဆာင္ က်င္းပျခင္းျဖစ္သျဖင့္ တားျမစ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ျပင္ပတြင္ေျပာဆုိမႈမ်ားရွိေနသည္။

“(CSSU ကိစၥ)အဲဒါကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ညိႇႏႈိင္းမွာပါ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မူေဘာင္အရ လုပ္ေနတာျဖစ္တယ္။ ဦးစီးဦးေဆာင္လုပ္ႏုိင္တာက NCA လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးသားအဖြဲ႕နဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရႏုိင္ငံေရးပါတီေပါ့ဗ်ာ။ ဦးေဆာင္တဲ့အခန္းက႑ေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေပမဲ့ပါ၀င္ႏုိင္တယ္ဆုိတဲ့ အထဲမွာေတာ့ ဒီဥပမာရွမ္းလူမ်ဳိးထဲမွာဆုိရင္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတြေပါ့။ ရွမ္း CSO ေတြပါမယ္။ အဲဒါေတြက အကုန္လုံး ရွမ္းသက္ဆုိင္ရာ ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထုိက္သူ ပါ၀င္ႏုိင္တယ္ဆုိတဲ့ မူေဘာင္ထဲမွာ ေရးဆြဲၿပီးသားျဖစ္တယ္။ ဒီေပၚမွာ မူေဘာင္ထဲမွာ ဘာမွကန္႔သတ္ထားတာေတြ မရွိပါဘူး။  ဒီေပၚမွာကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဒါကသေဘာတူညီမႈဆုိတာက အစည္းအေ၀းတစ္ခုမွာ သေဘာအားျဖင့္ JICM မွ ာအစည္းအေ၀းလုပ္တယ္။ UPDJC အစည္းအေ၀း လုပ္တယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ သေဘာတူဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်တာေတြ ရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕ဟာေတြက Unwriting ေပါ့ဗ်ာ။ ေရးမထားတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြရွိတယ္။ ဒီေပၚမွာ ျပႆနာတက္တဲ့အခ်ိန္က်ေတာ့ ဒါဆုံးျဖတ္ခ်က္ထဲမွာ မပါဘူး။ ဘာလုပ္ဖုိ႔ညာလုပ္ဖုိ႔ဆုိတာ။ ဒါက Gentlemen’s Agreeement လုိ႔ေျပာတဲ့ လူႀကီးလူေကာင္းဆန္တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ မလုိက္နာတာ ျဖစ္တယ္။ တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြက အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္ထဲမွာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေနနဲ႔ ထည့္သြင္းေရးသားထားတာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ နားလည္မႈရွိၿပီးသားလုိ႔ယုံၾကည္တယ္။  အဲဒီအေပၚမွာ အဲဒီလုိ ျပႆနာတက္ေတာ့မွ ဒါေတြကေတာ့အစည္း       အေ၀းမွာ ဒါေတြ လုပ္ခုိင္းတာမဟုတ္ဘူး။ ဘာညာ။ သေဘာအားျဖင့္ေပါ့ေလ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရွမ္းအမ်ဳိးသားအဆင့္ အႀကိဳ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲ လုပ္ခြင့္မရွိဘူးဆုိတာလည္း ေရးမထားပါဘူး။ လုပ္ခြင့္ရွိတယ္ဆုိတာလည္း ေရးမထားပါဘူး။ အဲဒါေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ မလုပ္နဲ႔ဆုိတဲ့ကိစၥက သိပ္အဓိပၸာယ္မရွိပါဘူး။ မလုပ္နဲ႔လုိ႔ ေရးထားတာ မဟုတ္ဘူး။ လုပ္ပါလုိ႔ေရးထားတာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ အစည္းအေ၀း ဟုိဘက္ဒီဘက္ လူႀကီးလူေကာင္း သေဘာတူညီမႈေပါ့။ ဒါ ေက်ေက်လည္လည္ ေဆြးေႏြးၿပီး သားကိစၥျဖစ္တယ္။ JICM မွာေကာ၊ UPDJC မွာေကာ အဲဒီေပၚမွာ အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္မွာ မပါလုိ႔ ဘာလုိ႔ဆုိတဲ့ဟာက်ေတာ့ တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြမွာ ခ်ေရးမထားတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြပါ။ အဲဒီေပၚမွာ သေဘာေပါက္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ရပါတယ္။ အဲဒီေပၚမွာ ေဖာက္ဖ်က္တယ္ဆုိရင္လည္း ေဖာက္ဖ်က္တဲ့သူက သူကုိယ္တုိင္သူတုိ႔ သိပါလိမ့္မယ္” ဟု စုိင္းေက်ာ္ညြန္႔က ဆိုသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္၊ လင္းေခးၿမိဳ႕၌ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္မွ ၁၄ ရက္ အထိသုံးရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

လူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏုိင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပြဲ (ရွမ္း) က်င္းပခြင့္အား ျပည္ ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစု ပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀း မတုိင္မီကပင္ ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပမည့္ ေနရာအား တပ္မေတာ္ဘက္မွ မုိင္းပန္ၿမိဳ႕၊ မုံးေထာ္/မုံးထၿမိဳ႕၊ နမ့္ပန္ခြန္ၿမိဳ႕တုိ႔တြင္သာ က်င္းပရန္ ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး RCSS/SSA က ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ (သုိ႔မဟုတ္) ပင္လုံၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခြင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သျဖင့္ အျငင္းပြားခဲ့သည္။

လူမ်ဳိးအလုိက္အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား NCA ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ဦးေဆာင္၍ တရား၀င္ႏုိင္ငံေရးပါတီပူးေပါင္းကာ က်င္းပခြင့္ရွိၿပီး လူမ်ဳိးအလုိက္အမ်ဳိးသား အဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (ရွမ္း) က်င္းပရန္ RCSS/SSA ၊ ရွမ္းႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပၿပီး မူ၀ါဒမူၾကမ္းမ်ားရရွိထားကာ ႏုိင္ငံေရးသိကၡာအရ ေတာင္ႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ပင္လုံတြင္သာ က်င္းပခြင့္ေပးရန္ RCSS/SSA က အစဥ္တစုိက္ေတာင္းဆုိေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံးတြင္  လင္းေခးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပရန္သာ RCSS/SSA ဘက္က သေဘာတူခဲ့ရသည္။

ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္မွ ၁၅  ရက္အထိ ရွမ္းျပည္ညီညြတ္ေရးေကာ္မတီ (CSSU) ၏ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ရွမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႕ငါးဖြဲ႕သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ျပင္ပရွိ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားေနထုိင္ရာ ေဒသမ်ားသုိ႔သြားေရာက္ကာ လူထုသေဘာထားမ်ားရယူရာတြင္ တားျမစ္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ- ၂၁ ရာစု ပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀းမတုိင္မီက အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပရာတြင္ လူမ်ဳိးအလုိက္အမ်ဳိးသား အဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား (ခ်င္း)၊ (ပအုိ၀္း)၊ (ကရင္) သုံးပြဲ၊ ေဒသအလုိက္အမ်ဳိး သားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား(ပဲခူး)၊ (တနသၤာရီ)၊(ရွမ္း)သုံးပြဲ က်င္းပခဲ့ၿပီး အဆုိပါ ေျခာက္ပြဲမွရရွိထားသည့္ သေဘာထားစာတမ္းမ်ားကုိ စုစည္းကာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစ ုပင္လုံဒုတိယအစည္းအေ၀းတြင္ တင္သြင္းဆုံးျဖတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 

December 26, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.