<

ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲရွိ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးကုိ ယခင္ထက္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ၿပီး အျမင့္ျပဳလုပ္ ကာရံေန

ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲရွိ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးကုိ အဆင့္ျမႇင့္တင္ ကာရံေနစဥ္

ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲရွိ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးကို ယခင္ထက္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ အျမင့္ျပဳလုပ္ ကာရံေနေၾကာင္း၊ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးမ်ားအား အသစ္ကာရံျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း ယခင္ကာရံထားသည့္ ျခံစည္း႐ိုးထက္တြင္ သံဆူးႀကိဳးေခြမ်ားကို ထပ္မံျဖည့္စြက္ ကာရံေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ARSA အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ဖ်က္ဆီးခဲသည့္ ေတာင္ၿပိဳနယ္စပ္မွ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ၿပီးျဖစ္ကာ ယခင္ကာရံထားသည့္ ျခံစည္း႐ိုးကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ကာ ယခင္ထက္ အျမင့္တည္ေဆာက္ ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

နယ္စပ္ေဒသ ျခံစည္း႐ုိး ကာရံရန္အတြက္ ပစၥည္းမ်ား ပုိ႔ေဆာင္ေနေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ျခံစည္း ႐ိုးကာရံျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေျခအေနႏွင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအမံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးမွ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ ညပိုင္းက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး ကာရံျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ ဘ႑ာႏွစ္မ်ားအတြင္း ႏွစ္စဥ္ မူလခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းႏွင့္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြ စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ ဘီလ်ံ ၁၉၀ ေက်ာ္ကို ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ စစ္အင္ဂ်င္နီယာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ုံးသို႔ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျခံစည္း႐ိုးကာရံျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ က်ပ္ေျခာက္ဘီလ်ံေက်ာ္ကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ေငြအပ္လုပ္ငန္းအျဖစ္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ အပ္ႏွံေဆာင္ရြက္ ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြအျဖစ္ က်ပ္ႏွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ကို ထပ္မံသံုးစြဲႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယခုကာလအတြင္း ျခံစည္း႐ိုး ကာရံျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေရးအတြက္ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၂၀ ကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက လက္ငင္းျဖည့္ဆည္းေပး သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး ကာရံျခင္း လုပ္ငန္းအား ယခင္ေဆာင္ရြက္သည့္အတိုင္း ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ရန္ပံုေငြ တင္ျပေတာင္းခံ၍ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံ ေဆာင္ရြက္သြားေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။

ျခံစည္း႐ိုး တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈမွာ ၁၄၁ ဒသမ ၃၇၈ မိုင္ျဖစ္ၿပီး ျခံစည္း႐ိုးကာရံရန္ က်န္ရွိေနသည္မွာ ၃၉ ဒသမ  ၂၁၇ မိုင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္သည္ ကုန္းေျမထိစပ္မႈ မိုင္ေပါင္း ၁၂၆ ဒသမ ၆၈ မိုင္ရွိၿပီး ေရေျမထိစပ္မႈ မိုင္ ၃၉ ဒသမ ၈၂ မိုင္ရွိေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ဦးဥတၱမခန္းမတြင္ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး ကာရံရန္အတြက္ တတိယအႀကိမ္ အလွဴေငြေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ အလွဴရွင္မ်ား လွဴဒါန္းေငြ စုစုေပါင္း သိန္းေပါင္းႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

December 26, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.