<

တစ္ႏွစ္ႀကိဳတင္၍ ဘ႑ာေငြလ်ာထားရျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ေန႔စားလေပး ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကုိ ဆရာျဖစ္သင္တန္းေပးၿပီး Permanent အျဖစ္ တစ္ပါတည္း မခန္႔အပ္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

အေျခခံပညာေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဆရာမမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏုိင္)

 

တစ္ႏွစ္ႀကိဳတင္၍ ဘ႑ာေငြလ်ာထား ရျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ ေန႔စားလေပး ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကုိ ဆရာျဖစ္သင္တန္းေပးၿပီး Permanent အျဖစ္ တစ္ပါတည္း မခန္႔အပ္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀း (၁၄) ရက္ေျမာက္ေန႔ အစီအစဥ္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၈) မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးမာန္ေလာေမာင္း၏ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ ေန႔စားလေပး ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကုိ ဆရာျဖစ္သင္တန္းေပးၿပီး တစ္ပါတည္း အတည္ခန္႔ Permanent ေပးရန္အစီအစဥ္ ရွိ မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းကုိ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္းက ေျဖၾကားရာတြင္ ယင္းက့ဲသုိ႔ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီး တင္ျပထားတဲ့အထဲမွာပါတဲ့ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားေခၚယူၿပီး မတ္လမွာ စစ္ေဆးကာ ဧၿပီလလယ္ကေန ေမလလယ္ထိ ဆရာျဖစ္သင္တန္းေပးၿပီး ဇြန္လေက်ာင္းဖြင့္ရက္အမီ ခန္႔ထားႏုိင္ဖုိ႔ကိစၥကေတာ့ ေန႔စားလေပး (မူလတန္းျပ) ဆရာ၊ ဆရာမအျဖစ္ ေခၚယူ ခန္႔ထားႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ဘ႑ာေငြေတြကုိ ႀကိဳတင္လ်ာထားရပါတယ္။ လုိအပ္တဲ့ ဘ႑ာေငြကုိ လ်ာထားတဲ့ ေနရာမွာလည္း တစ္ႏွစ္ႀကိဳတင္ၿပီး လ်ာထားရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ခ်က္ခ်င္းရ အတည္ခန္႔ Permanent အျဖစ္ ခန္႔ထားရန္ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဘဲ ေန႔ စားလေပးအျဖစ္ ဦးစြာေဆာင္ရြက္ၿပီးမွ ဘ႑ာေငြခြင့္ျပဳခ်က္ရမွ ဆက္လက္ခန္႔ထားႏုိင္မွာပါ” ဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အေျခခံ ပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ လုိအပ္သည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကုိ ပညာေရးတကၠသုိလ္မ်ားမွ B.Ed ဘဲြ႕ရ၊ ပညာေရးေကာလိပ္မွ လုပ္ငန္းခြင္ႀကိဳ ဆရာအတတ္ပညာ ဒီပလုိမာသင္တန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ႀကိဳ မူလတန္း ဆရာ အတတ္ပညာသင္တန္း သင္တန္းဆင္းမ်ားကုိ ႏွစ္စဥ္ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိၿပီး ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ထပ္မံလုိအပ္သည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကုိ ေန႔စားလေပး (မူလတန္းျပ) မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္မႈမ်ားႏွင့္အညီ ေခၚယူေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ေခၚယူၿပီး တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ အစုိးရအဖဲြ႕၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားကာ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အေျချပဳ မူလတန္းဆရာအတတ္သင္တန္းအျဖစ္ ရက္ ၃၀ ေပး၍ မူလတန္းျပအျဖစ္ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္မွ စတင္အတည္ျပဳခန္႔ထားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အေျချပဳ မူလတန္းဆရာအတတ္ သင္တန္းတက္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားကုိ မူလတန္း ဆရာအတတ္ စာေပးစာယူ သင္တန္း တစ္ႏွစ္ ထပ္မံတက္ေရာက္ေစၿပီး မူလတန္းဆရာ အတတ္လက္မွတ္ေပးအပ္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္းက ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

November 21, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.