<

အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြေပးရန္ ပ်က္ကြက္မႈ၊ အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္ အလုပ္ရွင္အား အေရးယူေပးေရး ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

အလုပ္ရွင္အား အေရးယူေပးေရးအတြက္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (အေနာက္ပိုင္း) ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္က ဆႏၵထုတ္ေဖာ္စဥ္

အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြေပးရန္ ပ်က္ကြက္မႈ၊ အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္ အလုပ္ရွင္အား အေရးယူေပးေရးအတြက္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (အေနာက္ပိုင္း) ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကို စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ စတင္ကာ ျပည္ၿမိဳ႕၊ မူယာပင္ ပန္းျခံေရွ႕တြင္ စုေ၀းျခင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း တစ္ေလွ်ာက္တုိ႔တြင္ လမ္းေလွ်ာက္ ေၾကြးေၾကာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး အလုပ္သမား ညႊန္ၾကားေရး ဦးစီးဌာန႐ံုးေရွ႕တြင္ ေတာင္းဆိုေဟာေျပာျခင္းတုိ႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

“တရား၀င္တုိင္ထားတာက ခံုသမာဓိေကာင္စီ ၿမိဳ႕နယ္ညိႇႏိုင္းဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႕ ေနာက္ခံုသမာဓိအဖြဲ႕ အလုပ္သမား ၃၂  ဦးက တိုင္ၾကားထားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ႏိုတစ္ေၾကးနဲ႔ အလုပ္ထုတ္ နစ္နာေၾကးပဲ ရေသးတယ္။ ရရန္ရွိေသးတယ္။ အၾကံဳး၀င္ေသးတဲ့ ခံစားခြင့္ရွိတဲ့ ဥပေဒေတြလည္းရွိတယ္။ ဥပေဒအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရမယ္လုိ႔လည္း သံုးသပ္ထားတာရွိတယ္။ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ အလုပ္႐ံုမ်ား အက္ဥပေဒ၊ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ဖြင့္ရက္ပိတ္ရက္ အက္ဥပေဒ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ ေနာက္တစ္ခုက စာခ်ဳပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အလုပ္အကိုင္ေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အက္ဥပေဒဆုိၿပီး အဲဒီေလးခုနဲ႔ အက်ံဳး၀င္ခံစားခြင့္ရွိတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ထပ္ၿပီး ရဖို႔ရွိတာက အဲဒီခံစားခြင့္ေတြကို မရေသးလုိ႔ အခုလို ေတာင္ဆိုေနရျခင္း ျဖစ္တယ္” ဟု အလုပ္သမားမ်ား အခြင့္အေရး လိုက္လံေတာင္းဆို ေပးေနသည့္ ကိုေဇာ္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ န၀ေဒးသၾကားစက္မွ အလုပ္ထုတ္ခံခဲ့ရသည့္ ၀န္ထမ္း ၃၂ ဦးအပါအ၀င္ မိသားစု၀င္အင္အား ၅၀ ခန္႔ျဖင့္ လမ္းေလွ်ာက္ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး ခံုသမာဓိေကာင္စီ၊ ခံုအဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ သံုးသပ္ထားသည့္ အက်ံဳး၀င္ေသာ ခံစားခြင့္ရွိေသာ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ အလုပ္႐ံုမ်ား အက္ဥပေဒ၊ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ခြင့္ရက္အလုပ္ပိတ္ရက္ အက္ဥပေဒ၊ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ ဥပေဒမ်ားအတိုင္း၊ အေလးမထားေသာေၾကာင့္ အေလးထားၿပီး မွန္မွန္ကန္ကန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြေပးရန္ ပ်က္ကြက္မႈ၊ အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္ အလုပ္ရွင္အား ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးရန္ ေတာင္းဆိုပြဲစာတန္း ပါဗီႏိုင္းပိုစတာကို ကိုင္ေဆာင္ကာ ယင္းစာသားမ်ားကို ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဆႏၵျပရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ ခံုသမာဓိေကာင္စီရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ေအာက္ေျခက ၿမိဳ႕နယ္ညိႇႏိႈင္းျဖန္ေဖ်ေရး အဖြဲ႕ေတြ ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္သမား စီစစ္ေရး႐ံုးေတြက မွန္မွန္ကန္ကန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိလို႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရတာပါ။ အမႈရင္ဆုိင္ လာရတာလည္း ေျခာက္လေလာက္ရွိၿပီ။ မိသားစုေတြ အရမ္းဒုကၡေရာက္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ဆို လံုျခံဳေရးဌာနမွာ လုပ္လာတာ ႏွစ္ႏွစ္ရွိၿပီ။ အျခားလူေတြလည္းရွိတယ္။ ဥပေဒမဲ့ အလုပ္ထုတ္တယ္။ နစ္နာေၾကးမေပးဘူး။ ခံုသမာဓိကို တက္ခါမွ ႏိုတစ္ေၾကးရတယ္။ ရဖို႔က်န္ေနတာက အခ်ိန္ပိုေၾကးေတြ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ ရရန္ရွိတာေပါ့။ အခုဆႏၵျပတယ္။ အေၾကာင္းမထူးဘူး ဆုိရင္ေတာ့ အလုပ္သမားေတြနဲ႔ ညိႇႏုိင္းၿပီး ဆက္လုပ္သြားမယ္” ဟု န၀ေဒးသၾကားစက္တြင္ လံုျခံဳေရး ၀န္ထမ္းအျဖစ္လုပ္ခဲ့သူ ကိုသန္းေဇာ္ထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ န၀ေဒးသၾကားစက္မွ အလုပ္သမား ၃၂ ဦးကို မတ္ ၂၅ ရက္က အလုပ္ထုတ္ခံခဲ့ရမႈေၾကာင့္ ဧၿပီ ၂၀ ရက္တြင္ အလုပ္သမား ညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန (ျပည္ခ႐ိုင္႐ံုး) သို႔ တုိင္ၾကားခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ညႇိႏိႈင္း ျဖန္ေဖ်ေရးအဖြဲ႕က သံုးႀကိမ္ညိႇႏိႈင္း ျဖန္ေဖ်ေပးခဲ့ၿပီး ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၊ ခံုသမာဓိေကာင္စီတုိ႔သို႔ ဆက္လက္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ သံုးသပ္ခ်က္တုိ႔ ျပန္လည္ခ်ေပးခဲ့ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည့္ OT ေၾကး နစ္နာေၾကးရသင့္ ရထိုက္သည္မ်ားကို အလုပ္ရွင္ဘက္က ေပးခဲ့ေၾကာင္း အလုပ္ထုတ္ နစ္နာေၾကးမ်ားကို ေပးခဲ့ၿပီး OT ေၾကးမ်ားကိုလည္း တြက္ခ်က္ေပးထားေၾကာင္း ယူသည့္သူမ်ား ယူထားကာ မယူေသးသည့္ သူမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း လက္ရွိေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို တည္ဆဲဥပေဒျဖစ္ပါက ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (ျပည္ခ႐ုိင္) တာ၀န္ခံ ေဒၚစုစုလိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ အလုပ္ထုတ္ခံခဲ့ရသည့္ အလုပ္သမား ၃၂ ဦးအထြက္ အလုပ္ထုတ္ နစ္နာေၾကးႏွင့္ ႏိုတစ္ေၾကးအျဖစ္ ၁၅၄ သိန္းႏွစ္ေသာင္းက်ပ္ကို ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

September 20, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.