<

ျမန္မာပဋိပကၡကို ေျဖရွင္းရန္ အစၥလာမ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (OIC) ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းအား အင္ဒိုနီးရွား တိုက္တြန္း

စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္က ကာဇက္စတန္ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပေသာ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဆိုင္ရာ အစၥလာမ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (OIC) ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ပဋိပကၡကို ေျဖရွင္းရန္ အစၥလာမ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (OIC) ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းအား အင္ဒိုနီးရွားက တိုက္တြန္းခဲ့ေၾကာင္း www.jakartaglobe.id တြင္ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

ဘဂၤါလီ (မူရင္းသတင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု သုံးႏႈန္းထား) အသိုက္အ၀န္း ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ျပႆနာအရင္းအျမစ္ကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သက္ဆိုင္သူအားလုံးကို ကူညီေနစဥ္အတြင္း အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ထိေတြ႕မႈကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ အစၥလာမ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (OIC) အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံအားလုံးကို တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ျပည္သူအားလုံးကို ကူညီရာတြင္ အမွန္တကယ္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ အရာမ်ားကို ဦးစားေပးရန္ ေျပာၾကားလိုေၾကာင္း အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံက တိုက္တြန္းခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းသို႔ အင္ဒိုနီးရွား ဒုတိယသမၼတ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္မွစတင္၍ အာစာဘဂၤါလီ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တိုက္ခုိက္ဖ်က္ဆီးမႈေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားသည္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ၍ နယ္စပ္ဧရိယာအပါအ၀င္ လံုျခံဳရာေနရာမ်ားတြင္ ခိုလႈံေနထုိင္ရလ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာရသူ တိုင္းရင္းသား ၂၆၇၄၇ ဦးရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ထို႔အတူ ဘဂၤါလီမ်ားလည္း အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္မႈမ်ားရွိသည္။

အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားသည့္ ဘဂၤါလီဦးေရသည္ ၁၆၄၀၀၀ နီးပါးရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢက စက္တင္ဘာ ၇ ရက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မစၥရတ္ႏိုအယ္လ္ပီမာဆူဒီသည္ စက္တင္ဘာ ၄ ရက္က ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

ေတြ႕ဆံုရာတြင္ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ အင္ဒိုနီးရွားအစိုးရ၏ ေထာက္ခံမႈကို ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေရး၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.