<

အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာ ကေမၻာဒီးယား အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ အာမခံျဖင့္ လြတ္ေျမာက္လာ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၀ ရက္တြင္ ဖႏြမ္းပင္၌ ဘာသာေရး အခမ္းအနားတစ္ခုတြင္ ကမ္ဆိုခကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AP)

ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္မႈျဖင့္ တစ္ႏွစ္ၾကာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရေသာ ကေမၻာဒီးယား အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ကမ္ဆိုခသည္ စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္ အေစာပိုင္းတြင္ အက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ကေမၻာဒီးယား၏ အာဏာရွင္ဆန္ေသာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရခဲ့ၿပီးေနာက္ အတိုက္အခံမ်ားအား ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္ကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံကို ၃၃ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ဟြန္ဆန္သည္ ပါးပါးနပ္နပ္ျဖင့္ အတိုက္အခံမ်ားအား ဖိႏွိပ္ျခင္း၊ ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းတို႔ကို ၎၏ ဆႏၵအတိုင္း ျပဳလုပ္ေနခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္လေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီအခ်ိန္အတြင္းကလည္း အတိုက္အခံမ်ားအား ေျပာင္က်က်ဖိႏွိပ္မႈ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ၎၏အာဏာရပါတီကို ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ၿပိဳင္ဘက္မပါဘဲ အႏုိင္ရေစရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ဟြန္ဆန္၏ ဖိႏိွပ္မႈတစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အေနျဖင့္ အတိုက္အခံပါတီျဖစ္သည့္ ကေမၻာဒီးယား အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (CNRP) ၏ ေခါင္းေဆာင္ ကမ္ဆိုခအား ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္မႈစြဲခ်က္ျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ အသက္ ၆၅ ႏွစ္အရြယ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ ကမ္အား ထိုကဲ့သို႔ဖမ္းဆီးမႈသည္ ႏုိင္ငံေရးအရ လႈံ႔ေဆာ္မႈဟု ေ၀ဖန္ခံခဲ့ရၿပီး ကမ္အဖမ္းခံရၿပီး ႏွစ္လမွ်အၾကာတြင္ တရား႐ုံးက CNRP ပါတီအား ဖ်က္သိမ္းရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ လုပ္ရပ္သည္ လက္ရွိအာဏာရ ကေမၻာဒီးယားျပည္သူ႔ပါတီအား ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမတ္ေနရာ ၁၂၅ ေနရာလံုး အႏိုင္ရရွိေစရန္ လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့သည့္အျပင္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံအား တစ္ပါတီအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ဦးတည္ေစၿပီး ဟြန္ဆန္၏ အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္မႈကိုလည္း ခ်ဲ႕ထြင္ႏုိင္ခဲ့သည္။

အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္ တစ္ႏွစ္ၾကာ ဖမ္းဆီးခံထားရၿပီးေနာက္ စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္နံနက္တြင္ ကမ္ဆိုခသည္ ဖႏြမ္းပင္ရွိ ၎၏ေနအိမ္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး ကမ္၏အိမ္ေရွ႕တြင္ ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ၎အားေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ား စု႐ုံးေနခဲ့ၾကသည္။ ကမ္သည္ ႐ံုးတင္စစ္ေဆးမႈအား တိမ္းေရွာင္ျခင္းမျပဳေသာ အေျခအေနကိုေထာက္႐ႈ၍ တရားမစီရင္မီ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားမႈမွ အာမခံျဖင့္ လႊတ္ေပးလုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဖႏြမ္းပင္ရွိ တရား႐ုံးက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္မႈျဖင့္ ျပစ္မႈထင္ရွားပါက ကမ္သည္ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ ၃၀ အထိ က်ခံရမည္ျဖစ္သည္။

အာမခံျဖင့္ လႊတ္ေပးေသာ္လည္း ကမ္သည္ ၎၏ေနအိမ္ထဲ၌ပင္ေနထိုင္ရန္ ကန္႔သတ္ခံထားရေသာေၾကာင့္ ကမ္၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကမ္၏သမီးျဖစ္သူ မိုႏိုဗစ္ယာကမ္က ေအအက္ဖ္ပီသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကေမၻာဒီးယား ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵကို ေဖာ္ျပႏိုင္စြမ္းမရွိသည့္အျပင္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈလည္း မရွိေၾကာင္း အေမရိကန္အစိုးရက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီးေနာက္ ပိုင္းဟြန္ဆန္သည္ ေ၀ဖန္သူမ်ားကို အက်ဥ္းေထာင္မွ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး ဆူပူအံုၾကြမႈျဖင့္ ေထာင္က်ခံေနရသည့္ ကေမၻာဒီးယား အတိုက္အခံ ေထာက္ခံသူ ၁၄ ဦးကိုလည္း ၿပီးခဲ့သည့္လက လႊတ္ေပးခဲ့သည္။

Ref: AFP

September 10, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.