<

ဥေရာပသမဂၢက နယ္စပ္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႈအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ကို သံုးဆတိုးျမႇင့္ရန္ ႀကိဳးပမ္း

ဇြန္ ၁၂ ရက္က ဥေရာပပါလီမန္တြင္ အီရန္ႏ်ဴကလီးယား သေဘာတူညီခ်က္မွ အေမရိကန္ ႏုတ္ထြက္မႈ၏ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ တံု႔ျပန္မႈကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးေနၾကစဥ္ (Photo – AFP)

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္လြန္ ဘတ္ဂ်က္တြင္ ယူ႐ို ၃၅ ဘီလ်ံကို ဖယ္ထားၿပီးနယ္စပ္လံုျခံဳေရး ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ဟန္႔တားေရးအတြက္ ရန္ပံုေငြကို သံုးဆတိုးျမႇင့္ေပးရန္ ဥေရာပသမဂၢသည္ ဇြန္ ၁၂ ရက္က အဆိုျပဳခဲ့သည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူတစ္သန္းေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ကေသာင္းကနင္း အေျခအေနမ်ားျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးကြဲ လြဲမႈမ်ားႀကီးထြားခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ရရွိခဲ့သည့္ သင္ခန္းစာအေပၚအေျခခံၿပီး ဥေရာပ ေကာ္မရွင္ (ဥေရာပသမဂၢ၏ အမႈေဆာင္အ ဖြဲ႕) က ယခုကဲ့သို႔ အဆိုျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အာဖရိကေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မ်ားကို သယ္ေဆာင္ထားေသာ ကယ္ဆယ္ေရးေလွ တစ္စင္းကို အီတလီႏွင့္ ေမာ္လ္တာတို႔က ျပန္လႊတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တင္းမာမႈမ်ား တဖန္ျပန္လည္ ျမင့္တက္လာစဥ္ယခု ေတာင္းဆိုမႈထြက္ေပၚလာျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

အပိုထပ္ေဆာင္းရန္ပံုေငြမ်ားကို နယ္စပ္မ်ား၌ အင္အားျဖည့္ရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးအရ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ားအား ရပ္တန္႔ရန္၊ ေနရပ္သို႔ ျပန္ပို႔ရန္တို႔တြင္ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ေကာ္မရွင္က ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ဒုကၡသည္ အစစ္အမွန္မ်ားကိုမူ ခြင့္ျပဳကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့သည္။

“စိန္ေခၚမႈဟာ ပိုၿပီးႀကီးမားတဲ့အတြက္ ရင္းျမစ္မ်ားမ်ား ပိုလိုအပ္လာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီက႑မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရန္ပံုေငြကို သံုးဆနီးပါးတိုးျမႇင့္ဖို႔ အဆိုျပဳတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဥေရာပလူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္နာျဖစ္သူ ဒီမီထရစ္အက္ဗာရမ္ပိုလို႔စ္က ေျပာခဲ့သည္။ ၂၀၂၁ -၂၀၂၇ ဘတ္ဂ်က္တြင္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ နယ္စပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ယူ႐ို ၃၄ ဒသမ ၉ ဘီလ်ံ ဖယ္ထားေပးရန္ ဘရပ္ဆဲက ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ လက္ရွိ ၂၀၁၄-၂၀၂၀ ဘတ္ဂ်က္ျဖစ္ေသာ ယူ႐ို ၁၃ ဘီလ်ံထက္ သံုးဆနီးပါး ျမင့္တက္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။

Brexit  ေနာက္ပိုင္း ၿဗိတိန္၏ ထည့္၀င္မႈကို ဆံုး႐ႈံးလိုက္ရျခင္းကို ဖာေထးရန္အတြက္ ဆင္းရဲေသာ ေဒသမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑တို႔ကို ေ၀စုႀကီးႀကီးေပးၿပီး ၂၀၂၀ ေနာက္ပိုင္းအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ကုိ ယူ ႐ို ၁ ဒသမ ၃ ထရီလ်ံ ထားရွိေပးရန္ ၿပီးခဲ့သည့္လတြင္ ေကာ္မရွင္က အဆိုျပဳခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ဥေရာပ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား (ၿဗိတိန္ႏုတ္ထြက္သြားၿပီး ႏွစ္လအၾကာ) မတိုင္မီ ဘတ္ဂ်က္သစ္ကို အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားက အတည္ျပဳေပးရန္ ေကာ္မရွင္က လိုလားေနျခင္း ျဖစ္သည္။ နယ္စပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတာင္းဆိုမႈထဲတြင္ ဥေရာပနယ္စပ္ႏွင့္ ကမ္း႐ုိးတန္းေစာင့္အင္အားကို လက္ရွိ ၁၅၀၀ မွ အင္အား ၁၀၀၀၀ အထိ ျမႇင့္တင္ေရးလည္း ပါ၀င္သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႈအား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအျပင္ ေငြစကၠဴအတုမ်ား သို႔မဟုတ္ အႏၲရာယ္ရွိ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား အေကာက္ခြန္မွ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကုိ တိုးျမႇင့္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

Ref ; AFP

June 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.