<

ဂ်ပန္သိပၸံပညာရွင္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က လူ၏ခႏၶာကိုယ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေပးႏုိင္ေသာမ်က္ႏွာျပင္ ဖန္တီး

လူ႔ခႏၶာကိုယ္ေစာင့္ၾကည့္မ်က္ႏွာျပင္ကိရိယာအား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္က ျပသေနစဥ္ (Photo: AFP)

ဂ်ပန္သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ လူ၏ခႏၶာကိုယ္၌ တိုက္႐ိုက္တပ္ဆင္ထားႏိုင္ၿပီး က်န္းမာေရးအေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္ေသာ  အေရျပားမ်က္ႏွာျပင္တစ္ခုကို ဖန္တီးခဲ့ၾကသည္။ တစ္မီလီမီတာသာ ထူေသာ ယင္းမ်က္ႏွာျပင္ပါးသည္ လူ၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ေပးႏိုင္ၿပီး သတင္းစကားမ်ားကိုလည္း လက္ခံေပးပို႔ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းကိရိယာကိုတီထြင္ခဲ့ေသာ တိုက်ဳိတကၠသိုလ္ပါေမာကၡ တာကာအိုဆိုမီယာက  ယင္းအေရျပားတုမ်က္ႏွာျပင္သည္ အိပ္ရာထဲလဲေနေသာ လူနာမ်ားအတြက္ ဆရာ၀န္ ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေသာ ကိရိယာတစ္ခုျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ အေ၀းမွတစ္ ဆင့္ဆက္သြယ္ႏုိင္သည့္ ကိရိယာအျဖစ္လည္းေကာင္း ရည္ရြယ္ထားသည္။

လက္ဖမိုးတြင္တပ္ဆင္ထားေသာ ယင္း မ်က္ႏွာျပင္သည္ ေဆးေသာက္ခ်ိန္၌ လူနာကို အခ်က္ျပႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး အေ၀းေရာက္ေနေသာ သားသမီးေျမးျမစ္မ်ားႏွင့္ ဘိုးဘြားမ်ားကိုလည္း အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္ႏုိင္ေစမည္ျဖစ္သည္။ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားျပားေသာ ဂ်ပန္တြင္ ယင္းကိရိယာတီထြင္မႈက အသံုး၀င္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္မႈကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုမီယာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုမ်က္ႏွာျပင္ပါးကို ခႏၶာကိုယ္တြင္ အထိအခိုက္မရိွဘဲ တစ္ပတ္ခန္႔တပ္ဆင္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၀တ္ဆင္ထားသည္ကိုပင္ သတိမျပဳမိႏိုင္သည္အထိ ေပါ့ပါးေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဂ်ပန္၏ ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္းႀကီး Dai Nippon Printing ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး  ယင္းကိရိယာကို ဖန္တီးခဲ့ေသာ ဆိုမီယာက သံုးႏွစ္အတြင္း ေစ်းကြက္တင္ႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။

February 19, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.