<

ဆီရာယာလီယြန္၏ ႀကီးမားလွေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစိန္ႀကီးကို ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၅ သန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်

ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္က နယူးေယာက္တြင္ ဆီရာယာလီယြန္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစိန္ႀကီးအား ျပသထားစဥ္

ဆီရာယာလီယြန္အစိုးရက ရာဇ၀တ္မႈမ်ားထူေျပာသည့္ စိန္ေရာင္း၀ယ္မႈကိုဟန္႔တားရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေရာင္းခ်လိုက္သည့္ ‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစိန္’ ဟုေခၚဆိုၾကေသာ အလြန္ႀကီးမားသည့္စိန္ႀကီးသည္ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္က ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၅ သန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ရသည္ဟု သိရသည္။

မတ္လက တူးေဖာ္ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ ၇၀၉ ကာရက္ရွိသည့္ ထိုစိန္ႀကီးသည္ ဆီရာယာလီယြန္တြင္ ရာစုႏွစ္၀က္ကာလအတြင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ အႀကီးဆံုးစိန္ႀကီးျဖစ္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ကြၽမ္းက်င္သူတို႔၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ယင္းစိန္သည္ ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ အႀကီးဆံုးစိန္မ်ားအနက္ အဆင့္ ၁၀ ႏွင့္ ၁၅ ၾကားတြင္ရွိႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဧ၀ံေဂလိသင္းအုပ္ဆရာမိုမိုးက ဦးေဆာင္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုမွ အဆုိပါစိန္ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အစိုးရက ဆီရာယာလီယြန္အတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအလားအလာမ်ား၊ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ပိုမိုက်န္ရစ္ေအာင္ ေရာင္းခ်ႏိုင္လိမ့္မည္ဆိုေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ယင္းကုမၸဏီက ထိုစိန္အားအစိုးရထံေပးခဲ့သည္။ ၿဗိတိန္ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုန္သည္ ေလာရင့္ဂရက္ဖ္က ထိုစိန္ကို၀ယ္ယူလိုက္သည္ဟု စိန္ေလလံတင္ေရာင္းခ်မႈကို ဦးစီးခဲ့သည့္ Martin Rapaport အုပ္စုက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ေဒၚလာခုနစ္သန္းခန္႔အထိ ေစ်းရလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေသာ အစိုးရအတြက္မူ ယခုေစ်းက အနည္းငယ္စိတ္ပ်က္စရာ ျဖစ္သြားလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

December 5, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.