<

ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း အဆိုးရြားဆံုး က်ဆင္းေနၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑ ပိုမိုက်ဆင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း Myanmar Business Sentiment Survey တြင္ ေဖာ္ျပ

ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ 2nd B4B Insights Forum ကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး အေျခအေနအေနမွာ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္တို႔တြင္  ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သုေတသနရလဒ္မ်ားျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ယခု ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ အဆိုးရြာဆံုး က်ဆင္းလ်က္ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရ ေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၂၅ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပသည့္ 2nd B4B Insights Forum တြင္ တင္ျပခဲ့သည့္ Myanmar Business Sentiment Survey တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဒုတိယအႀကိမ္စစ္တမ္းအရ  ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑သည္ အျခားစီးပြားေရး က႑မ်ားထက္ ပိုမိုဆိုးရြားစြာ က်ဆင္းလ်က္ရွိေနသည္ကိုေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

“စစ္တမ္းအရ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕စီးပြားေရး အေျခအေနဟာ မေကာင္းဘူး။ တစ္ရာမွာတစ္ေယာက္ပဲ ေကာင္းႏုိင္တယ္။ ဒါကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေျပာေပးပါ။ ျမန္မာက်ပ္ေငြဟာ အႀကီးမားဆံုး ျပႆနာျဖစ္ေနပါ တယ္” ဟု အဆိုပါစစ္တမ္းအား တင္ျပခဲ့ သည့္ MMRDCo .,Ltd မွ Chairman ဦးမိုးေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

B4B Insights Forum ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္းက ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ က်င္းပခဲ့ၿပီး က႑အလိုက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အခ်င္းခ်င္းေတြ႕ဆံုၿပီး ေႏွးေကြးေနသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို ျမင့္တက္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင Myanmar Business Sentiment Survey  ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ဒုတိယအႀကိမ္ သုေတသနစစ္တမ္း၏ေတြ႕ရွိခ်က္အရ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး အေျခအေနသည္ ပထမအႀကိမ္ သုေတသနစစ္တမ္း၏ ေတြ႕ရွိခ်က္အေျခအေနမ်ားထက္ ဆိုးရြားစြာက်ဆင္းေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔စီးပြားေရး ေကာင္းလား ဆိုတဲ့အခါမွာ အဓိကေျပာရမယ္ဆိုရင္ ျမတ္ေနသလား၊ ကိုယ္ႀကိဳးစားထုတ္လို႔ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ေငြ ရေနသလား၊ျမတ္ေနသလား။ အခြန္ကေပးရတယ္အျမတ္အေပၚမွာ။ အခု မေကာင္းဘူးဆိုရင္ မျမတ္ေတာ့ဘူး၊ ပိုက္ဆံ ကုန္ေနၿပီ။ ျမတ္ဖို႔နည္းလမ္းလည္း မေတြ႕ဘူး။ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလည္း မလုပ္ခ်င္ေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ အေျဖတစ္ခုပါ” ဟု MMRDCo .,Ltd မွ Chairman ဦး မိုးေက်ာ္ က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ျမန္မာ့စီးပြားေရး က်ဆင္းေနမႈအေပၚ လုပ္ေဆာင္ရမည့္စီးပြားေရးဆုိင္ ရာလုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္ငါးခ်က္ကို တင္ျပခဲ့ရာ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းေနျခင္း၊ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အခြန္အေကာက္ဆုိင္ရာကိစၥမ်ား၊ မတည္ၿငိမ္သည့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ဥပေဒႏွင့္နည္းဥပေဒမ်ား၊ ေစ်းကြက္ ၀ယ္လိုအား အေျခအေနစသည့္အခ်က္မ်ားကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္းလည္း တင္ျပထားသည္။

လာမည့္ ၁၂ လအတြင္း၌လည္း ျမန္မာ  ႏုိင္ငံစီးပြားေရးအေျခအေနသည္ လက္ရွိ အေျခအေနအတုိင္းသာ ရွိေနႏုိင္ေသးေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး တိုးျမႇင့္ႏုိင္ေရးအတြက္ လက္ရွိက်င္းပေနသည့္ဖိုရမ္မွ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ တင္ျပ၍ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ျမင္ဖို႔ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားေတြ႕ ႀကံဳေနရတဲ့ အခက္အခဲ၊ အဟန္႔အတား၊ စိန္ေခၚမႈေတြကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းၿပီး အေျဖရွာဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးမႈေတြဟာ ကြင္း ဆင္းစစ္တမ္းေတြ ေကာက္ယူရရွိထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြအေပၚ မူတည္ထားတဲ့အ ေျခခံက်တဲ့ေဆြးေႏြးမႈပါ” ဟု ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္း၀င္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

August 25, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.