<

ႏိုင္ငံတကာမွ ထိပ္တန္းဒီေဂ်မ်ား ပါ၀င္မည့္ Invasion Music Festival 2018 စက္တင္ဘာလအတြင္း ျပဳလုပ္မည္

ႏိုင္ငံတကာမွ ထိပ္တန္းဒီေဂ်မ်ား ပါ၀င္မည့္ Invasion Music Festival 2018 ကို စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ The One Entertainment Park ၌ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခင္ႏွစ္မ်ားကလည္း ထူးျခားသည့္ တင္ဆက္မႈမ်ားျဖင့္ EDM Festival ပဲြအျဖစ္ တင္ဆက္ႏိုင္ခဲ့သည့္ Invasion Music Festival အား ယခုႏွစ္တြင္လည္း Phase 1၊ Phase 2 အျဖစ္ တင္ဆက္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ပါ၀င္မည့္ဒီေဂ်မ်ား၏ စာရင္းအခ်ဳိ႕အား ထုတ္ျပန္ထားကာ ကမၻာ့ထိပ္တန္းဒီေဂ်မ်ားလည္း ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း

Phase 1 Line up အား ေၾကညာထားရာတြင္ Ran-D၊ Mashd n Kutcher၊ Skellism၊ B2B၊ Terror Bass တုိ႔ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ကာ ျပည္တြင္းမွ ဒီေဂ်မ်ားလည္း ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ Phase 2 Line up မ်ားအားလည္း ေၾကညာထားၿပီးျဖစ္ကာ Warface၊ Salvatore Ganacci၊ Wasted Penguinz ႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ ထိပ္တန္းဒီေဂ်မ်ားစြာ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ပါ၀င္မည့္ ဒီေဂ်မ်ားအားလံုးမွာ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ထင္ရွားသည့္ ဒီေဂ်မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Headliners တစ္ဦးအျဖစ္ ပါ၀င္သြားမည့္ ဒီေဂ် Ran-D မွာ ဒက္ခ်္ဒီေဂ်ႏွင့္ ထုတ္လုပ္သူတစ္ဦးျဖစ္ကာ ၎ဖန္တီးသည့္ ေတးသီခ်င္းမ်ားမွာ ပရိသတ္မ်ားၾကားတြင္ ေရပန္းစားေနသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ထပ္မံပါ၀င္ အားျဖည့္မည့္ Warface မွာ အၾကမ္းစား ဂီတဖန္တီးမႈမ်ားအား ျပဳလုပ္တတ္သူတစ္ဦးျဖစ္ကာ Top 100 DJ List တြင္လည္း ပါ၀င္ခြင့္ရထားသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။

Mashd n Kutcher မွာ ၾသစေၾတးလ်အကႏွင့္ Electronic ဂီတအဖဲြ႕ျဖစ္ကာ ပရိသတ္မ်ားၾကား ေရပန္းစားသည့္ ေတးသီခ်င္းမ်ားအား ဖန္တီးထားသည့္အဖဲြ႕လည္း ျဖစ္သည္။ Salvatore Ganacci မွာလည္း ဆြီဒင္ႏိုင္ငံမွ ဒီေဂ်ႏွင့္ ထုတ္လုပ္သူတစ္ဦးျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံတကာ ဂီတစင္ျမင့္ထက္တြင္ ထင္ရွားသူတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ အျခားေသာႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ ဂီတပညာရွင္မ်ားမွာလည္း ထင္ရွားသူမ်ားျဖစ္ကာ ထူးျခားသည့္ တင္ဆက္မႈမ်ားစြာျဖင့္ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

Invasion Music Festival ၏ ႀကိဳတင္လက္မွတ္မ်ားအားလည္း ေရာင္းခ်လ်က္ရိွကာ လက္မွတ္အေရအတြက္ ကန္႔သတ္မႈရိွသျဖင့္ ႀကိဳတင္၀ယ္ယူၾကရန္ တိုက္တြန္းထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ယင္းေဖ်ာ္ေျဖပဲြတြင္ Indoor ႏွင့္ Outdoor ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ တင္ဆက္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ စက္တင္ဘာလမွ စတင္ကာ ပြင့္လင္းရာသီကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ EDM Festival မ်ား စီစဥ္ထားၿပီး Invasion Music Festival လည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ လင္းလင္းခိုင္

September 1, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.