<

ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ဳိးျခင္းမျပဳရန္ ၀န္ၾကားခဲ့ေသာ တ႐ုတ္တစ္႐ွဴး ငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္းမ်ား ယခင္ႏွစ္က ဧကေလးေသာင္းေက်ာ္သာရိွရာမွ လက္ရိွတြင္ ဧကေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ျဖစ္လာၿပီး တစ္ႏွစ္အတြင္း ဧကႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္တိုးလာ

၀ုိင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ တ႐ုတ္တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာစုိက္ခင္းမ်ားကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တ႐ုတ္တစ္႐ွဴး ငွက္ေပ်ာစိုက္စာရင္းကို ျပန္လည္ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ယခင္ႏွစ္ထက္ ဧကႏွစ္ ေသာင္းေက်ာ္တိုးလာေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ စိုက္ပ်ဳိး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဦးျမသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ျပည္နယ္အစိုးရက ေကာက္ယူသည့္ စာရင္းအရ ဧကေလး ေသာင္းေက်ာ္ရွိရာမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ စာရင္းအရ ဧကေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္အထိ ေကာက္ယူႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ဧကႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္တိုးလာေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တ႐ုတ္တစ္႐ွဴး ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ်ဳိးေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရဘက္က တရား၀င္စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ေရးကိစၥ၊ အခြန္ကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္တြင္ အခြန္ေကာက္ခံေရးကိစၥ၊ အဆမတန္တိုးခ်ဲ႕ စိုက္ပ်ဳိးေနမႈႏွင့္ တရားမ၀င္မႈစသည့္ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၅ ရက္တြင္ ေနာက္ဆံုး အစီရင္ခံစာတင္ျပရန္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကိုဖြဲ႕စည္း ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေစခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၀န္ႀကီးဦးျမသိန္းက “ေနာက္ဆံုးစာရင္း ရထားတာက ဧကေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ပါတယ္။ ေကာက္ယူဖို႔ က်န္ေနတာေတြလည္း ရွိေနတယ္။ တခ်ဳိ႕လည္း မၿငိမ္းခ်မ္းဘူးလုိ႔ ေျပာလို႔ရတဲ့ အစြန္အဖ်ားေဒသ၊ ျပည္သူ႔စစ္ေဒသေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ ေအာက္ေျခသတင္းေတြအရလည္း နီးစပ္ရာကို တိုးခ်ဲ႕ေနဆဲလို႔ သိရတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႕ကေတာ့ ထပ္မံမတိုးခ်ဲ႕ဖို႔ကို စာထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို လုပ္ႏိုင္တယ္။ အခုက ဥပေဒအတိုင္းမသြားေတာ့ခုလို ျဖစ္ေနတာ။ ျပည္ေထာင္စု စီးပြားေရးေကာ္မတီကိုလည္း ဒီကိစၥေမးေတာ့ ခြင့္ျပဳခ်က္မေပးခဲ့ဘူး” ဟု ေျပာၾကားသည္။

လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသခံမ်ားကမူ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာစိုက္ဧက စုစုေပါင္း တစ္သိန္းေလးေသာင္း၀န္းက်င္ ရွိေနေၾကာင္း သံုးသပ္ထားၿပီး စိုက္ခင္းမ်ားတြင္ ဓာတုပိုးသတ္ေဆး၊ ေပါင္းသတ္ေဆး အလြန္အကြၽံသံုးစြဲျခင္း၊ ေရဆိုးမ်ားစည္းကမ္း မဲ့စြန္႔ပစ္ျခင္းတို႔သည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစေၾကာင္း၊ အခြန္နစ္နာမႈ၊ ေျမယာနစ္နာမႈ၊ ေဒသခံမ်ား နစ္နာမႈမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနက မည္သို႔တာ၀န္ယူေျဖရွင္းမည္ကို  ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးႏိုင္ကိုကိုက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၂၉ ရက္က ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္  ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕၏ စိုက္ပ်ဳိး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဦးျမသိန္းက ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားခ႐ိုင္အတြင္း ၂၀၁၃ -၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အထိ  ျပည္တြင္းအခြန္ ကုမၸဏီစုစုေပါင္း ၂၈ ခုမွ ႀကိဳတင္၀င္ေငြ ခြန္က်ပ္ ၃၇၀၄ ဒသမ ၂၈၂ သန္းေကာက္ခံ ရရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေကာက္ထားသည့္ စာရင္းအရ စိုက္ဧက ၄၆၉၈၃ ဧကအနက္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာႏွစ္ရြာတြင္ ကုမၸဏီေျခာက္ခုမွ ဧကေပါင္း ၆၁၈၊ ၀ိုင္းေမာ္ ၿမိဳ႕နယ္ေက်းရြာ ၁၁ ရြာတြင္ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းရွင္အဖြဲ႕ ၂၅ ခုမွ ေျမဧရိယာ ၂၇၆၃၅ ဧက စုစုေပါင္းကုမၸဏီလုပ္ငန္းရွင္ ၃၁ ခုက ေျမဧရိယာ ၃၃၈၁၅ ဧကတြင္ တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာစိုက္ေနေၾကာင္း၊ ေဒသခံ၊ လုပ္ငန္းရွင္၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ စုိက္ပ်ိဳးေရးကုမၸဏီက လယ္ယာေျမမ်ားအား ငွားရမ္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို ဥပေဒအရ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳ မိန္႔ရရွိထားသည့္ ေနရာတြင္ စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းမ်ားတြင္ က်ဴးလြန္စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ ႀကိဳး၀ိုင္း၊ ႀကိဳးျပင္ေတာမ်ားကို က်ဴးလြန္စိုက္ပ်ဳိးျခင္းမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ လိုက္နာစိုက္ပ်ဳိးေစျခင္းျဖင့္ စနစ္တက် စိုက္ပ်ဳိးအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နည္းလမ္းတက် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဌာနစီးပြား ေရးေကာ္မတီသို႔ လမ္းညႊန္မႈခံယူထားေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကလည္း တ႐ုတ္စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ကိုင္သူမ်ားကိုေခၚယူၿပီး တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ သိန္းႏွင့္ခ်ီကာ ေငြေၾကးေကာက္ခံခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံတို႔ အဆိုအရ သိရသည္။

တ႐ုတ္တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာစိုက္ကုမၸဏီမ်ားသည္ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အလုပ္သမားမ်ားကို အပင္လိုက္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေစၿပီး အရည္အေသြးမီ ငွက္ေပ်ာသီးမ်ားကို တစ္က်င္ (၃၃ က်ပ္သားခန္႔) ကို တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ သံုးယြမ္ႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူေနေၾကာင္း သိရသည္။

က်င္စားလုပ္သားတစ္ဦးက “က်င္စားဆိုတာကေတာ့ အပင္ငါးေထာင္၊ တစ္ေသာင္း ကိုယ္ႏိုင္သေလာက္ယူေပါ့။ ဧကနဲ႔ေျပာရင္ ငါးဧကအထက္ေပါ့။ ထြက္လာတဲ့ငွက္ေပ်ာက ကိုယ့္ငွက္ေပ်ာပဲ။ အလုပ္သမားခ၊ ပိုးသတ္ေဆး၊ ငွက္ေပ်ာနဲ႔ ပတ္သက္တာေတြကို ကိုယ္ကခံရတယ္။ ငွက္ေပ်ာထြက္လာရင္ အျပင္မွာ ဘယ္ေစ်းေပါက္ေပါက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က တစ္က်င္သံုးယြမ္ပဲရတယ္။ မေအာင္ရင္ ကိုယ္က လုပ္အား႐ႈံး၊အခ်ိန္႐ႈံး။ အပင္တစ္ေသာင္း ေလာက္ေအာင္ရင္ သိန္း ၇၀ ေလာက္အထိ က်န္တတ္တယ္။ ငွက္ေပ်ာက ဂ႐ုအရမ္းစိုက္ရတယ္။ လက္သည္းျခစ္ရာေတာင္ရွိရင္ မယူဘူး။ ႀကီးလြန္းရင္၊ ငယ္လြန္းရင္၊ ပုရင္ပယ္ပစ္လိုက္တာ။ ေစ်းကြက္ပို႔မယ့္ ငွက္ေပ်ာက ဘာမွထိခိုက္လို႔ရတာမဟုတ္။ တ႐ုတ္လုပ္ကြက္ေတြမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလံုးက ဒီအတိုင္း လုပ္စားေနၾကတာေပါ့။ တ႐ုတ္က႐ႈံးရင္ နည္းတယ္။ ျမတ္ရင္မ်ားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ႐ႈံးရင္လုပ္အားခမရဘူး။ ရာသီမွန္ရင္ ႐ႈံးခဲပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အစိုးရအဖြဲ႕က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမက ေကာက္ယူထားေသာ စာရင္းမ်ားအရ တ႐ုတ္တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာစိုက္ ဧကေလးေသာင္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ စိုက္ပ်ိဳး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရ ခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီးေသာ ေျမလြတ္ ၊ ေျမ႐ိုင္းတြင္ ဧက ၄၉၆၀၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မရေသးေသာ ေျမလြတ္ေျမ႐ုိင္းတြင္ ၆၁၆၇ ဧက၊ ပံုစံ(၇)ရၿပီး ေျမတြင္ ၃၁၆၇ ဧက၊ ပံုစံ (၇)မရရွိေသးသည့္ ေျမတြင္ ၉၃၄၈ ဧက၊ သစ္ေတာေျမတြင္ ဧက ၄၂၀၅ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ တ႐ုတ္တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာခင္းမ်ား ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား နစ္နာမႈမရွိေစေရး ၾကပ္မတ္စီမံေဆာင္ရြက္ေရးအဆိုကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၄ ရက္က ဒုတိယအႀကိမ္ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ တင္သြင္းဆံုးျဖတ္ရာ အဆိုေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ယင္းအဆိုမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ တင္သြင္းသည့္အဆိုျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးေနသည့္ တ႐ုတ္တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာခင္းကိစၥမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ထိေရာက္စြာ တားဆီးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေ၀ဖန္ေထာက္ျပၾကသည္။

ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ ၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံမ်ားက တ႐ုတ္တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာခင္း အလိုမရွိေၾကာင္း ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္က ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ ေကအိုင္အိုအဖြဲ႕ကလည္း တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္းမ်ား ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕လာမႈေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလအတြင္း စစ္ေရွာင္ေက်းရြာမ်ား၏ ေျမမ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္မ်ားကို အဓမၼသိမ္းယူျခင္းမျပဳရန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

August 28, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.