<

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဇန္န၀ါရီမွ စက္တင္ဘာအထိ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ၄၆၆ ဦး ေသဆုံးၿပီး ၂၄၈၆ ဦး ဒဏ္ရာရ

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၌ ဇန္န၀ါရီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ကိုးလအတြင္း ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ားေၾကာင့္ ၄၆၆ ဦး ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ၂၄၈၆ဦး  ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္တြင္ အမွတ္(၂) ယာဥ္ထိန္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴး႐ုံး (ရန္ကုန္) က စုံစမ္း သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ၂၆၀ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၆၄ ဦး ေသဆုံးကာ ၃၂၀ အထိ ခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ၂၃၀ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၅၃ ဦး ေသဆုံးကာ ၃၀၃ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည္။ မတ္လတြင္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ၂၂၀ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၄၆ ဦးေသဆုံးကာ ၃၁၃ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည္။ ဧၿပီလတြင္ ယာဥ္မေတာ္တ ဆမႈ ၂၇၃ ဦး ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၆၉ ဦးေသဆုံးကာ ၃၅၉ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည္။

ေမလတြင္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ၂၂၆ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၅၂ ဦးေသဆုံးကာ ၃၀၁ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည္။ ဇြန္လတြင္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ၂၁၅ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၅၁ ဦး ေသဆုံးကာ၂၇၅ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ဇူလိုင္လတြင္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ၁၉၀ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၄၈ ဦးေသဆုံးကာ ၂၃၄ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္လတြင္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ၁၇၅ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၄၈ ဦး ေသဆုံးကာ ၁၈၄ ဦး ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာလတြင္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ၁၇၄ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၃၅ ဦးေသဆုံးခဲ့ကာ ၁၉၇ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈစုစုေပါင္း ၁၉၆၃ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၄၆၆ ဦး ေသဆုံးခဲ့ကာ ၂၄၈၆ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရၿပီး အဆိုပါယာဥ္ မေတာ္တဆမႈမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းမ်ားတြင္ ဥပေဒအရ အမႈဖြင့္အ ေရးယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယာဥ္မေတာ္တဆမႈျဖစ္ပြားႏႈန္း ေလ်ာ့က်ေစရန္ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕က ခရီးသည္တင္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားကို မြမ္းမံသင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ေစလ်က္ရွိၿပီး စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို လမ္းစည္းကမ္း၊ ယာဥ္စည္းကမ္းႏွင့္ ပတ္ သက္သည့္ အသိပညာေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

October 7, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.