<

ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနဆုိင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ မစၥယန္ဟီးလီ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အား ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္ေၾကာင္း အေရးႀကီးအဆုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္တြင္ ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနဆုိင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသူ မစၥယန္ဟီးလီ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အား ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္ေၾကာင္း အေရးႀကီးအဆုိကုိ ဇူလုိင္ ၂၅ ရက္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

၎အေရးႀကီးအဆုိကုိ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး အိမ္မဲမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚသႏၲာက ဇူလုိင္ ၂၄ ရက္တြင္တင္သြင္းခဲ့ၿပီး အေရးႀကီးအဆုိႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဇူလုိင္ ၂၅ ရက္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၃ ဦးက ေထာက္ခံအၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ အၾကံျပဳခ်က္အတုိင္း ေက်ာက္ျဖဴ၊ ေပါက္ေတာ၊ ရမ္းျဗဲၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း၌ရွိသည့္ ဒုကၡသည္စခန္းသုံးခု ပိတ္သိမ္းႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အိမ္ေထာင္စု  ၅၅ ခုကုိလည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ေမြးစာရင္း ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ကုိလည္း ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ အထူးကုိယ္စားလွယ္ မစၥယန္ဟီးလီ၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ျပည္သူလူထု အလြန္စုိးရိမ္ေနသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မတည္ၿငိမ္မႈျပႆနာ၏ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္သည့္ ေမယုေတာင္တန္းေပၚတြင္ ေတြ႕ရွိရသည့္ လူလုပ္ဥမင္လုိဏ္ေခါင္း၊ လက္နက္မ်ား၊ ေလ့က်င့္ေရးစခန္းမ်ား ေတြ႕ရွိမႈမ်ားကုိ ထိမ္ခ်န္ထားခဲ့ျခင္းကုိ စိတ္မေကာင္းဖြယ္ ၾကားသိရေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းမွာျဖစ္ခဲ့သည့္ မတည္ၿငိမ္မႈမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အစြန္းေရာက္သမားမ်ားအတြက္ ေျခကုပ္ယူစရာ ျဖစ္သြားမလားဆုိသည္ကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္သာမက ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံး အလြန္စုိးရိမ္ေနသည့္အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစြန္းေရာက္မ်ား၏ တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား အသက္အုိးအိမ္ ဆုံး႐ႈံးေနရမႈကုိလည္း မစၥယန္ဟီးလီအေနျဖင့္ ေျပာၾကားသြားျခင္း လုံး၀မရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ ႏွစ္ဖက္လူ႔အသုိင္းအ၀ုိင္းအား လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈပံ့ပုိးမႈမ်ားကုိ လုံး၀ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္းကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚသႏၲာက အဆုိတင္သြင္းစဥ္က ေျပာၾကားထားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္ ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနဆုိင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ မစၥယန္ဟီးလီ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစုိးရကေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳျခင္း၊ ကုလသမဂၢ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားျခင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ပကတိအေျခအေနမွန္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားမႈမရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

“၂၀၁၇ ခုႏွစ္ဇူလုိင္ ၂၁ ကုလသမဂၢရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနဆုိင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ မစၥယန္ဟီးလီရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြဟာ ကြၽန္မတုိ႔အဆုိရွင္ရဲ႕ က်ဳိးေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္ထဲမွာ ပါ၀င္တဲ့အတုိင္းပါပဲ။ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာရွိေနတဲ့ ပကတိအေျခအေနေတြနဲ႔ ကင္းကြာၿပီးေတာ့ ျပည့္စုံစြာေဖာ္ျပျခင္းမရွိတာ။ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ အစုိးရအေနနဲ႔ အားသြန္ခြန္စုိက္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အပါအ၀င္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈေနတာ။ ကြၽန္မတုိ႔ ယခုလက္ရွိမွာ ကုလသမဂၢနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတုိ႔ တက္ၾကြစြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အလုံးစုံကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳထားတာေတြအျပင္ မစၥယန္ဟီးလီသည္ သူမရဲ႕ မိခင္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တဲ့ ကုလသမဂၢက ခ်မွတ္ထားတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ၊ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပန္းတုိင္ေတြကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းေနတဲ့ ကြၽန္မတုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လမ္းခရီးကုိပင္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစတဲ့ အတားအဆီးျဖစ္ေစတဲ့ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ဳိးကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လုိ႔ ကြၽန္မကျမင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မစၥယန္ဟီးလီရဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚမွာ ကြၽန္မတုိ႔ လာမယ့္ေအာက္တုိဘာမွာ က်င္းပမယ့္ ကုလသမဂၢရဲ႕ အေထြေထြညီလာခံမွာ ဒီသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚမူတည္၍ သူမရဲ႕အစီရင္ခံစာအေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္မတုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႕ လုံျခံဳေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေတြအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္အဟန္႔အတားျဖစ္ေစမယ့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္စုံတစ္ရာမ်ဳိး ေပၚလာမွာကုိ ကြၽန္မတုိ႔အထူးပဲ စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကလ်က္ရွိပါတယ္” ဟု ေရႊဘုိမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအဇင္လတ္က ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနဆုိင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသူ မစၥယန္ဟီးလီသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ေျခာက္ႀကိမ္ လာေရာက္ထားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ အေရးႀကီးအဆုိအေပၚ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈအၿပီးတြင္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္က “ကမၻာေပၚမွာ လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္း လုံး၀ဥႆုံ ျပည့္စုံေကာင္းမြန္တယ္ဆုိတဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွမရွိပါဘူး။ အဲဒီလုိပဲ ဒီမုိကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းခါစ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္းပဲ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈေတြအေျမာက္အျမား ရင္ဆုိင္ေနရသည္ကုိ သူမအေနျဖင့္ ေကာင္းစြာနားလည္မႈရွိရန္ လုိအပ္ပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးေဆာင္ရြက္ရာမွာ အသုိင္းအ၀ုိင္း တစ္ခုတည္းကသာမကဘဲ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ က်ား၊ မ မခြဲျခား၊ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းအားလုံးရဲ႕ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးကုိ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရအေနနဲ႔ အေမြဆက္ခံခဲ့ရတဲ့ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးအယူအဆ ကြဲျပားမႈေတြ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေနာက္က်မႈနဲ႔ ဆင္းရဲမႈအပါအ၀င္ စိန္ေခၚမႈအေျမာက္အျမားကုိ ေျဖရွင္းေရးအတြက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြၾကားမွာ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကုိ အင္အားအျဖစ္ေျပာင္းလဲရန္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိအေရးႀကီးတဲ့အခ်ိန္အခါမ်ဳိးမွာ လူ႔အသုိင္းအ၀ုိင္းတစ္ခုတည္းရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေရးကုိသာ အာ႐ုံစုိက္ၿပီး မမွ်မတေျပာၾကားခ်က္မ်ားဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားၾကားမွာ စိတ္၀မ္းကြဲမႈေတြ ပုိမုိျဖစ္ေပၚလာေစၿပီးေတာ့ ျပႆနာကုိ ပုိမုိ႐ႈပ္ေထြးၿပီးေတာ့ မတည္ၿငိမ္မႈေတြ ျဖစ္ပြားလာႏုိင္တယ္လုိ႔ သုံးသပ္ရပါတယ္” ဟု အဆုိအေပၚ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္တြင္ ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနဆုိင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ မစၥယန္ဟီးလီ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အား ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္ေၾကာင္း အေရးႀကီးအဆုိကုိ ႀကိဳဆုိေထာက္ခံပါေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္က လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ အေရးႀကီးအဆုိကုိ အဆုိရွင္ေဒၚသႏၲာကလည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးရန္တင္ျပခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကလည္း ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

Writer:
ၿငိမ္းေဇာ္လင္း၊ မ်ဳိးမင္းထက္

July 28, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.