<

နယ္စပ္၀င္ေပါက္ ထြက္ေပါက္မ်ားကို အျပည့္အ၀ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ခက္ခဲသည့္အတြက္ ကုန္တင္ကားမ်ားအား တစ္စီးလံုး စစ္ေဆးႏိုင္မည့္ X Ray စက္မ်ား တပ္ဆင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိဟု ျပည္ထဲေရးဒုတိယ၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

နယ္စပ္၀င္ေပါက္ ထြက္ေပါက္မ်ားကို အျပည့္အ၀ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ခက္ခဲသည့္အတြက္ ကုန္တင္ကားမ်ားအား တစ္စီးလံုး စစ္ေဆးႏိုင္မည့္ X Ray စက္မ်ား တပ္ဆင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိဟု ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ယခုအခါတြင္ ရာဘေခၚ စိတ္ၾကြမူးယစ္ေဆးျပားမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေနရာေဒသ အႏွံ႔အျပားတြင္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ အလြယ္တကူ ၀ယ္ယူသံုးစြဲႏိုင္ေသာ အေျခအေနျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္လာၾကျခင္းမ်ားအား ထိေရာက္စြာ တားဆီးႏွိမ္နင္းရန္အတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိေမးျမန္းမႈအေပၚ ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“တပ္ဖြဲ႕ေတြကို စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ ေခတ္မီစက္ကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ေပးျခင္းေတြ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ကုန္တင္ကားႀကီးေတြ၊ ဆီေဘာက္ဆာကားေတြနဲ႔ လူနာတင္ယာဥ္ေတြနဲ႔ သယ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့တဲ့အတြက္ မူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအားလုံး ခ်ေရြ႕စစ္ေဆးရန္ အခက္အခဲ ရွိလာပါတယ္။ အဲဒီအခက္အခဲေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြရဲ႕ ဘန္ပါ၊ အိတ္ေဇာ၊ တံခါး၊ ဒက္ရွ္ဘုတ္၊ ထိုင္ခုံ၊ တာယာနဲ႔ ၾကမ္းခင္းတုိ႔ကို စစ္ေဆးႏိုင္တဲ့ တစ္လက္မ (၂ မီလီမီတာ) ဒုအား ေဖာက္ထြင္းစစ္ေဆးႏိုင္တဲ့ ေခတ္မီလက္ကိုင္ စစ္ေဆးရွာေဖြေရး ကိရိယာ ခုနစ္ခုကို မူးယစ္ေဆး၀ါး သယ္ေဆာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚရွိ စစ္ေဆးေရးစခန္းေတြမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းမွ စတင္ၿပီး တပ္ဆင္ အသုံးျပဳလ်က္ ရိွပါတယ္။ ထုိ႔ျပင္ ကုန္တင္ကားႀကီးေတြကို တစ္စီးလုံး စစ္ေဆးႏိုင္တဲ့ X Ray စက္ႀကီးေတြကိုလည္း တပ္ဆင္ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္” ဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ပေပ်ာက္ေရးကို အရိွန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၄ ရက္က ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ံုးမွ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားအႏၲရာယ္ တားဆီးကာကယ္ေရးဗဟုိအဖြဲ႕ကို အဖြဲ႕၀င္ ၁၆ ဦးျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ေနျပည္ေတာ္ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္စု မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာေဆး၀ါးမ်ား တားဆီးကာကယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားအား ဖြဲ႕စည္းၿပီး တာ၀န္သတ္မွတ္ကာ အမ်ဳိးသားေရး တာ၀န္တစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ နယ္ေျမေဒသ အေျခအေန လိုအပ္ခ်က္အရ မူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး အထူးစစ္ဆင္ေရးမ်ားကိုလည္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က စတင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ဆင္ေရးေပါင္း ၂၂ ႀကိမ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ဆက္လက္၍လည္း စီမံေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

“မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မွ မူးယစ္ေဆး၀ါးပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္တဲ့အျပင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ရာမွာ အသုံးျပဳတဲ့ ပီကာဆာ ဓာတုပစၥည္းမ်ားအျပင္ ဓာတ္ခြဲခန္းသုံး ပစၥည္းကိရိယာမ်ား (ထုပ္ပိုးမႈမ်ား) ပါမက်န္ နယ္စပ္၀င္ေပါက္မ်ားက ၀င္ေရာက္လ်က္ရွိတာကို တပ္မေတာ္၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး၊ အေကာက္ခြန္၀န္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့အတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ ပီကာဆာနဲ႔ ဓာတ္ခြဲခန္းသုံး ပစၥည္းမ်ား အေျမာက္အမ်ား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ပါတယ္။ ဖမ္းဆီးရမိမႈ ၂၇ မႈ ရွိခဲ့သျဖင့္ တန္ဖိုးအားျဖင့္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ အဆုိပါ ပီကာဆာေတြကို အသုံးျပဳၿပီး စိတ္ၾကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား ထုတ္လုပ္ပါက စိတ္ၾကြေဆးျပား သန္း ၁၅၀ ခန္႔ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ဖမ္းဆီးရမိတဲ့ ဘိန္း၂ ဒသမ ၄၃ တန္အား အဆုိပါ ပီကာဆာမ်ားနဲ႔ ထုတ္လုပ္မယ္ဆုိပါက ဘိန္းျဖဴ ၂၅၀ ကီလိုဂရမ္ခန္႔ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ အဲဒီေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈကို ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနန႔ဲ ႀကိဳတင္တားဆီးႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈ သယ္ေဆာင္ျဖန္႔ျဖဴးမႈ၊ ေရာင္းခ်မႈ၊ သုံးစြဲမႈေတြဟာ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေနတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ နည္းလမ္းေပါင္းစုံ အသုံးျပဳ၍ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ဖမ္းဆီးရမိမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားနဲ႔ စစ္ေဆး ေဖာ္ထုတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ မူးယစ္ေဆး၀ါး (ေျပာင္းလဲ) သယ္ေဆာင္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ေလ့လာသုံးသပ္ၿပီး ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးခဲ့ရာမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား၊ ပီကာဆာေတြကို ယခင္ကထက္ ပိုမုိထိေရာက္စြာ ေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူက ေျပာၾကားသည္။

ပီကာဆာ (Precursor) မ်ားကို ယခင္ကထက္ ပိုမိုထိေရာက္စြာ ဖမ္းဆီးႏိုင္သည့္အျပင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဓာတုပစၥည္းမ်ား ဓာတ္ခြဲခန္း၊ ပစၥည္းမ်ားထိန္္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၊ မဲေခါင္ MoU အဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံမ်ား၊ အာဆီယံ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေျခစုိက္သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရး ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ နယ္စပ္၀င္ေပါက္ထြက္ေပါက္မ်ားကို အျပည့္အ၀ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ခက္ခဲသည့္အတြက္ ပီကာဆာမ်ား ၀င္ေရာက္မႈကို အျပည့္အ၀ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးမွာလည္း စိန္ေခၚမႈေတြ ျဖစ္ေပၚေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ (UNODC) ၏ အစီရင္ခံစာအရ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ ၅၅၅၀၀ ဟက္တာရွိရာမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ၄၁၀၀၀ ဟက္တာ အထိ က်ဆင္းလာခဲ့ေၾကာင္း၊ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ ေလ်ာ့က်မႈအရ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈမွာလည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၆၄၇ မက္ထရစ္တန္ရွိရာမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၅၅၀ မက္ထရစ္တန္သို႔ က်ဆင္းခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ စုိက္ပ်ဳိးမႈ ေလ်ာ့က်လာသည့္အျပင္ စိုက္ပ်ဳိးထားသည့္ ဘိန္းခင္းမ်ားကို တပ္မေတာ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ေဒသခံမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ဖ်က္ဆီးခဲ့ရာတြင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘိန္းစိုက္ရာ သီကာလအတြင္း ဘိန္းစိုက္ခင္း ၆၄၃၁ ဒသမ ၅၄ ဧကကို ဖ်က္ဆီးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေရးအတြက္ ဘိန္းမ်ဳိးေစ့သယ္ေဆာင္ျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္မႈနည္းစနစ္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး တုိက္ဖ်က္ေရးကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ျပည္သူလူထုထံမွ ေပးပို႔တိုင္ၾကားလာသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စနစ္တက် လက္ခံရယူႏိုင္ရန္ မူးယစ္ေဆး၀ါး အထူးသတင္းတိုင္ၾကားေရးဌာနကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၆ ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ေပးပို႔တုိင္ၾကားလာသည့္ သတင္းမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္ထိ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ခ်က္မ်ားအရ အမႈေပါင္း ၂၃၂ မႈႏွင့္ တရားခံ ၃၅၇ ဦးကို ဖမ္းဆီးရမိကာ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၏ တိုက္႐ိုက္ကြပ္ကဲမႈျဖင့္ စုံစမ္းဖမ္းဆီးမႈမ်ားအျပင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႕ အစီအစဥ္ျဖင့္ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီးျခင္း အထူးစစ္ဆင္ေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဖမ္းဆီးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ အမႈေပါင္း ၂၄၃၁ မႈ၊ တရားခံေပါင္း ၃၇၇၃ ဦး ဖမ္းဆီးခဲ့ရာမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အမႈေပါင္း ၉၅၄၄ မႈ၊ တရားခံေပါင္း ၁၄၀၀၀ အထိ ႏွစ္စဥ္တိုးတက္ ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွ စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္အထိ အမႈေပါင္း ၈၇၇၅ မႈ တရားခံ ၁၂၅၇၇ ဦး ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဖမ္းဆီးရမိမႈ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားမွာ ဘိန္း ၂၄၂၆ ဒသ မ ၆၂ ကီလို၊ ဘိန္းျဖဴ ၇၂၇ ဒသမ ၅၈ ကီလို၊ အိုက္စ္ ၂၄၈၅ ဒသမ ၉၆ ကီလို၊ စိတ္ၾကြေဆးျပား ၈၂ ဒသမ ၁၉ သန္း၊ ေဆးေျခာက္ ၉၀ ဒသမ ၅၉ ကီလို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း စိတ္ၾကြေဆးျပား တစ္သန္းအထက္ ဖမ္းဆီးရမိမႈ ၁၀ မႈရွိခဲ့ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မုိးမိတ္ခ႐ိုင္ မဘိန္းၿမိဳ႕နယ္ လ၀ါေက်းရြာမွာ စိတ္ၾကြေဆးျပား ၃ ဒသမ ၃ သန္းႏွင့္ ဘိန္းျဖဴ ၃ ဒသမ ၄၂ ကီလိုအား တပ္မေတာ္မွ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕တုိ႔မွ က်န္အမႈကိုးမႈတြင္ စိတ္ၾကြေဆးျပား ၅၂ ဒသမ ၇၈ သန္းေက်ာ္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

September 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.