<

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ (JMC-U) ၏ (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စတင္က်င္းပ

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U) ၏ (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္စဥ္ (ဓာတ္ပံု- ၾကည္ႏုိင္)

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U) ၏ (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊလီလမ္းရွိ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC) တြင္ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္မွ ၁၄ ရက္အထိ သုံးရက္ၾကာ ျပဳလုပ္လ်က္ရိွၿပီး အစည္းအေ၀း ပထမေန႔တြင္ JMC-U ဥကၠ႒ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္၊ ဒုတိယဥကၠ႒ (၁) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေစာအုိင္းဇက္ဖုိးႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒ (၂) ဦးစုိင္းမ်ဳိးသန္႔တုိ႔က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အလြန္သိမ္ေမြ႕ ခက္ခဲနက္နဲတဲ့အတြက္ JMC လုပ္ငန္းေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သူေတြအေနနဲ႔ ေရွာင္ၾကဥ္ရမယ့္ အခ်က္ေတြ၊ ထိလြယ္ ရွလြယ္ျဖစ္ေစမယ့္ စကားလံုး အသုံးအႏႈန္းေတြ၊ ကုိယ္ဟန္အမူအရာေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ထိန္းသိမ္း ေရွာင္ရွားၿပီးေတာ့မွ အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေစလုိတဲ့ ဆႏၵအမွန္နဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကဖို႔ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ တင္ျပလုိပါတယ္” ဟု JMC-U ဥကၠ႒ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္က အဖြင့္အမွာစကားတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဒုတိယဥကၠ႒ (၁) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေစာအုိင္းဇက္ဖုိးက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ “ေျမျပင္မွာ လက္နက္ကုိင္ ထိေတြ႕မႈျဖစ္တုိင္း အတိဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ သူေတြကေတာ့ ေဒသခံျပည္သူေတြျဖစ္လုိ႔ ေျမျပင္မွာ တုိက္ပြဲေတြ မေပၚေပါက္ေအာင္ ႏွစ္ဖက္လက္နက္ကုိင္တပ္မ်ားက ထိန္းသိမ္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္ေပၚလာတုိင္း တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ျခင္းဟာလည္း ျပႆနာရဲ႕ အေျဖ မဟုတ္သလုိ ျပႆနာကုိ ပုိမုိႀကီးထြားေစၿပီး ရန္လုိစိတ္၊ မုန္းတီးစိတ္ေတြကုိပဲ တုိးပြားေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပႆနာ အရင္းအျမစ္ေတြကုိ ေစတနာမွန္မွန္ျဖင့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေ၀ဖန္သုံးသပ္ ေထာက္ျပႏုိင္တဲ့ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိလည္း မၾကာခဏ လုပ္ႏုိင္ဖို႔ လုိအပ္မယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဒုတိယဥကၠ႒(၂) ဦးစုိင္းမ်ဳိးသန္႔က “အခု ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ JMC ရဲ႕ Union Level၊ State Level ဖြဲ႕စည္းၿပီးေတာ့မွ ေနာက္ဆုံး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ LCM လုိ႔ေခၚတဲ့ Local Civilian Monitors ေတြကုိ ဆက္လက္ဖြဲ႕စည္းဖုိ႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနပါၿပီ။ အဲဒီ LCM ကေနၿပီးေတာ့မွ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၊ လူမႈအသင္းအဖြဲ႕ေတြ အားလုံးကေန ပူးေပါင္းပါ၀င္ၿပီးေတာ့မွ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ JMC ယႏၲရားႀကီးကုိ ပုိမုိသြက္လက္ ျမန္ဆန္စြာ လည္ပတ္ႏုိင္ဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္” ဟု အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုအစည္းအေ၀းတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ ပါရွိသည့္ ေ၀ါဟာရမ်ားအနက္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC) ဆုိင္ရာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိျခင္း (မူၾကမ္း) အား ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစည္းအေ၀း အစီအစဥ္ (မူၾကမ္း) အရ သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္ပႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္၊ နီေပါႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ႏွင့္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ားကို တင္ျပ ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အစည္းအေ၀း အစီအစဥ္ (မူၾကမ္း) အရ သိရသည္။

September 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.