<

တပ္မေတာ္အား ေထာက္ခံေၾကာင္းႏွင့္ ျပင္ပစြက္ဖက္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖဲြ႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

တပ္မေတာ္အား ေထာက္ခံေၾကာင္းႏွင့္ ျပင္ပစြက္ဖက္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖဲြ႔၏ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပဲြကုိ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕၊ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံအနီးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆုိပါ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားအဖဲြ႔မွ ဦးေဆာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေက်ာက္တံတား၊ ပန္းဘဲတန္း၊ လသာ၊ လမ္းမေတာ္၊ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရာတြင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ အျပည့္အ၀ေထာက္ခံသည္၊ ျပည္သူကုိခ်စ္ေသာ၊ ျပည္သူက ခ်စ္ေသာ တပ္မေတာ္ ေအာင္ျမင္ပါေစ၊ APHR ၏ ေအာက္လံုး အစီရင္ခံစာ အလုိမရွိ၊ မဆီမဆုိင္ ႏုိင္ငံေရး စြက္ဖက္ေသာ Facebook ကုိ လံုး၀ဆန္႔က်င္ ရႈတ္ခ်သည္၊ တပ္မေတာ္အင္းအား ခ်ိဳးႏွိမ္မႈ မွန္သမွ် တုိ႔လံုး၀ လက္မခံ၊ ဘတ္လုိက္ေသာ ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးေကာ္မရွင္၏ မမွ်မတ တစ္ဖက္သတ္ အစီရင္ခံစာ တုိ႔လံုး၀ လက္မခံ၊ တပ္မေတာ္စြမ္းမွ တုိင္းျပည္ေအးခ်မ္မည္ စသည့္ စာသားပါ ဗီြႏုိင္းမ်ားကုိ ကုိင္ေဆာင္၍ အသံတိတ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။

ယင္းသုိ႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားကုိ က်န္ရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖဲြ႔၀င္မ်ားကလည္း ဆက္လက္ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

September 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.