<

မႏၲေဆးတကၠသိုလ္ ခႏၶာေဗဒဌာနတြင္ ခႏၶာကိုယ္ လွဴဒါန္းသူမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ကမၸည္းေရးထိုး ေဆာင္ရြက္မည္

မႏၲေဆးတကၠသိုလ္ ခႏၶာေဗဒဌာနတြင္ ခႏၶာကိုယ္လွဴဒါန္းသူမ်ား စာရင္းကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ေဆးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား စာသင္ၾကားရာတြင္ လက္ေတြ႕ အေျခခံဘာသာရပ္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ခႏၶာေဗဒဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားရာ၌ အသံုးျပဳ ေလ့လာရေသာ သင္ခန္းစာမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လွဴဒါန္းေသာ ခႏၶာကိုယ္ အလွဴရွင္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ မႏၲေလးေဆး တကၠသိုလ္ ခႏၶာေဗဒဌာနတြင္ အထိမ္းအမွတ္နံရံ ျပဳလုပ္ကာ အမည္မ်ားကို ကမၸည္းေရးထိုး မွတ္တမ္းတင္ သြားမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ အထိမ္းအမွတ္နံရံအျဖစ္ စတင္ျပဳလုပ္ထားရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစကာ ေဆးတကၠသိုလ္သို႔ ခႏၶာကိုယ္ လွဴဒါန္းသည့္ သူမ်ားအနက္ ခႏၶာကိုယ္ ရရွိခဲ့သည့္ အမည္မ်ားကို စက်င္ေက်ာက္တြင္ အမည္ေရးထိုးကာ ႏွစ္အလိုက္ ခ်ိတ္ဆြဲဂုဏ္ျပဳထားၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အေရွ႕ပိုင္း အလွဴရွင္ အမည္စာရင္း မ်ားကိုလည္း ရွာေဖြျပဳစု ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီခႏၶာကိုယ္ အလွဴရွင္ေတြဆိုတာ အသက္မရွိေပမယ့္ သင္ၾကားေရးမွာ ဆရာေတြပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ကို ၀ိညာဥ္မဲ့ ဆရာအျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳတာေတြ ျပဳလုပ္သလို သင္ၾကားတဲ့ အခါတိုင္းမွာလည္း သူတို႔ကိုရည္ရြယ္ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကို ေမတၱာပို႔ ဆုေတာင္းတာေတြ ျပဳလုပ္ရတယ္။ အဲဒီလိုပဲ ခႏၶာကိုယ္ေတြကို အသံုးျပဳ ကိုင္တြယ္တဲ့အခါ က်င့္၀တ္နဲ႔အညီ ကိုယ္သင္ၾကားမယ့္ အပိုင္းကိုပဲ ကိုင္တြယ္ခြင့္ရွိၿပီး ခြဲစိတ္ၿပီးရင္ သူ႔နဂို ရွိၿပီးသားအတိုင္း စနစ္တက် ျပန္လုပ္ေဆာင္ ေပးရတယ္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြရဲ႕စိတ္ထဲမွာ ဆရာမ်ားအျဖစ္ အျမဲဂုဏ္ျပဳႏိုင္ဖို႔ အထိမ္းအမွတ္နံရံ အေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္တာျဖစ္ၿပီး လွလွပပ စနစ္တက်နဲ႔ သပ္ရပ္မႈရွိဖို႔ ထပ္လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ။ အခုကေတာ့ ႏွစ္အလိုက္ စက်င္ေက်ာက္ေပၚမွာ နာမည္ေရးထိုးၿပီး နံရံမွာ ခ်ိတ္ဆြဲထားႏိုင္ ပါေသးတယ္” ဟု မႏၲေလး ေဆးတကၠသိုလ္ ခႏၶာေဗဒဌာနမွ ပါေမာကၡ ဌာနမွဴး ပါေမာကၡ ေဒါက္တာလဘန္ခြန္က ေျပာၾကားသည္။

ျပဳလုပ္ထားသည့္ အထိမ္းအမွတ္နံရံတြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ အလွဴရွင္ ဦးေရ ၈၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလး ေဆးတကၠသိုလ္သို႔ ခႏၶာကိုယ္ လွဴဒါန္းမႈမွာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ မ်ားျပားလ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ခႏၶာကိုယ္ လာေရာက္ႀကိဳတင္ လွဴဒါန္းသည့္ ဦးေရ ၇၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္းႏွင့္ Death Body ခႏၶာကိုယ္ ရရွိသည့္ ဦးေရ ၂၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

September 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.