<

အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး ဥပေဒတြင္ ေထာင္ဒဏ္ ပါ၀င္ေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ILO အေနျဖင့္ သေဘာမတူဟုဆို

အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး ဥပေဒတြင္ ေထာင္ဒဏ္ ပါ၀င္ေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕ (ILO) အေနျဖင့္ သေဘာမတူေၾကာင္း သိရသည္။

“အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး ဥပေဒမွာ (ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္အခန္း) မွာ ေထာင္ဒဏ္ကို က်င့္သံုးတာ ILO က သေဘာမတူပါဘူး။ အဲဒီလိုေျပာတာနဲ႔ ILO က အလုပ္သမားေတြရဲ႕ သေဘာဆႏၵကို ဆန္႔က်င္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ပထမဦးဆံုး အေၾကာင္းျပခ်က္ကေတာ့ အလုပ္ရွင္ေတြ အေနနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ ပါ၀င္ေနမႈကို မလိုလားဘူးဆိုတာ ကြၽန္မတို႔ သိလို႔ပါ။ အဲဒီလို ေထာင္ဒဏ္ ပါ၀င္ေနမႈဟာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို ဟန္႔တားရာ ေရာက္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြက တကယ္ကို အဟန္႔ျဖစ္ေနတာပါ။ ေနာက္ၿပီး ကြၽန္မတို႔က အလုပ္သမားေတြဘက္က ၾကည့္မယ္ဆုိရင္လည္း အလုပ္သမားေတြရဲ႕ဆႏၵကို ေသခ်ာ နားေထာင္ၾကည့္မယ္ ဆိုရင္လည္း သူတို႔က တရားမွ်တမႈ ဆိုတာကိုပဲ လိုခ်င္တာပါ။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္က ေထာင္ဒဏ္ ပါေစခ်င္ေပမယ့္ အခုအဲဒီလို မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ သူတို႔ တကယ္လိုလားတာက ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို လိုက္နာမႈကို လိုလားတာပါ။ ေထာင္ဒဏ္က အဓိက မဟုတ္ပါဘူး။ အလုပ္သမားေတြနဲ႔ အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြကို အျပည့္အ၀ရဖို႔ပဲ လိုလားၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ILO ၏ အလုပ္အကိုင္ေစ်းကြက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဌာန Cheif Technical Advisor ျဖစ္သူ Ms. Natsu Nogami က ေျပာၾကားသည္။

ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္တြင္ Internews Office ၌ ျပဳလုပ္သည့္ “အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ၀ိုင္း၀န္းအေျဖရွာျခင္း” ေဆြးေႏြး၀ိုင္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး ဥပေဒတြင္ ေထာင္ဒဏ္ ပါ၀င္ေနမႈမွာ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မမွ် ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္သာ သေဘာမတူရျခင္း ျဖစ္ၿပီး ကေလးသူငယ္ အလုပ္သမား၊ အတင္းအက်ပ္ ခိုင္းေစျခင္းနွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ မရွိျခင္းကဲ့သို႔ ျပစ္မႈမ်ားတြင္ ေထာင္ဒဏ္အျဖစ္ အျပစ္ေပးျခင္းကို ILO အေနႏွင့္ အျပည့္အ၀ လက္ခံေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး ဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားၾကား အျငင္းပြားမႈ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ညိႇႏႈိင္းဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႕ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လျဖစ္ေစ၊ က်ပ္သိန္း တစ္ရာျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလံုး ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္မည့္ ပုဒ္မ ျပင္ဆင္ခ်က္တစ္ခု ပါရွိသည္။

ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိေသာ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ေထာင္ဒဏ္ကဲ့သို႔ ျပင္းထန္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားသည္ ေျပလည္ေစသည့္ နည္းလမ္း မဟုတ္ဘဲ ဥပေဒ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းထားသကဲ့သို႔ ဖ်န္ေျဖမႈ အဆင့္ဆင့္သာ လုပ္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား ဆက္ဆံေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္လည္း စဥ္းစားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

ေထာင္ဒဏ္ မဟုတ္ဘဲ အျခားေျဖရွင္းႏိုင္မႈ နည္းလမ္းမ်ားကို ေမးျမန္းရာတြင္ “ေရတို ေရရွည္ဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ေရတို ေျဖရွင္းနည္းကေတာ့ ေထာင္ဒဏ္ မဟုတ္တဲ့ အျခားျပင္းထန္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္းထန္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ဆိုတာက ႏိုင္ငံေနရာလိုက္ၿပီး ကြာျခားႏိုင္ပါတယ္။ အကယ္၍ အလုပ္ရွင္က သမဂၢ၀င္ေတြကို ပစ္မွတ္ထားၿပီး အလုပ္ထုတ္တာမ်ဳိး တစ္ႀကိမ္ထက္မက လုပ္ရင္ ေထာင္ဒဏ္လိုမ်ိဳး ျပင္းထန္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေတြ လုပ္မလား။ ဒီေနရာမွာလည္း ဘယ္ႏွႀကိမ္ဆိုတာ သတ္မွတ္ထားဖို႔ လိုပါတယ္။ ေရရွည္အတြက္ကေတာ့ ၾကားခံ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ေပးဖို႔နဲ႔ တကယ့္ကို သီးျခားလြတ္လပ္တဲ့ အဖြဲ႕ေတြျဖစ္ေစဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါမွ အလုပ္ရွင္ေရာ၊ အလုပ္သမားေရာက ဒီအဖြဲ႕ေတြရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ေလးစားလိုက္နာမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု Ms. Natsu Nogami က ဆုိသည္။

အဆိုပါ ေထာင္ဒဏ္ပါသည့္ ဥပေဒကို ဇြန္ ၁ ရက္က က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး လာမည့္လထဲတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

August 31, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.