<

ဒဂုံဆိပ္ကမ္း စက္မႈဇုန္ရွိ ဖုယြင္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံေရွ႕တြင္ အလုပ္သမားအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ဆႏၵျပမႈျဖစ္ပြား

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္ (၁) ရွိ ဖုယြင္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ ေရွ႕တြင္ အလုပ္သမားအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ဆႏၵျပမႈ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္ နံနက္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဖုယြင္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ အနည္းဆုံးလုပ္ခ တိုးျမႇင့္ေပးခဲ့သျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ မ်ားလာျခင္း၊ စက္႐ုံ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တြက္ေျခကိုက္မႈ မရွိေတာ့ဘဲ အ႐ႈံးေပၚေနျခင္း၊ စက္႐ုံတြင္ (EC) စာခ်ဳပ္အတိုင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈ မရွိသူမ်ား၊ ခြင့္မဲ့ ပ်က္ကြက္ရက္ မ်ားသူမ်ား၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေသြးထိုးလႈ႔ံေဆာ္သူမ်ား၊ စက္႐ုံ၏ (EC) စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္သူ ၃၀ ကို တည္ဆဲ အလုပ္သမားေရးရာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အရ အလုပ္ရပ္စဲမႈ နစ္နာေၾကးမ်ားေပး၍ လုပ္သားအင္အား ေလွ်ာ့ခ်မည္ဟူ၍ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္၍ အလုပ္သမားသမဂၢ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အပါအ၀င္ အလုပ္သမား ၃၀ ကို ၾသဂုတ္၂၁ ရက္တြင္ အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ အလုပ္သမား ၃၀ အလုပ္ထုတ္ခံရသည္ကို ေက်နပ္မႈမရွိသျဖင့္ စက္႐ုံအလုပ္သမား ၂၀၀ ခန္႔သည္ ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္မွစ၍ လုပ္ငန္းခြင္ မ၀င္ဘဲ စက္႐ုံေရွ႕၌ ပိတ္ဆို႔၍ သပိတ္ေမွာက္ ဆႏၵျပလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသို႔ စက္႐ုံေရွ႕တြင္ ပိတ္ဆို႔ ဆႏၵျပေနသည့္အတြက္ အျခားအလုပ္သမားမ်ားမွာ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ၀င္ေရာက္၍ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ မရေခ်။ ထုိသို႔ အလုပ္လုပ္ခြင့္ မရသျဖင့္ စက္႐ုံေရွ႕တြင္ ဆႏၵျပေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ားကို အျခားအလုပ္သမားမ်ားက ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဆႏၵျပမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း စုံစမ္းသိရွိရသည္။

သပိတ္ေမွာက္ ဆႏၵျပရာတြင္ မပါ၀င္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားက ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္၍ “အလုပ္ျပန္ဆင္းေရး ဒို႔အေရး”ဟူသည့္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ဆႏၵျပခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎တို႔ စက္႐ုံေရွ႕တြင္ ဆႏၵျပေနရျခင္းမွာ အလုပ္ရွင္က အလုပ္ထုတ္ခဲ့သည့္အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္ထုတ္ခံရသည့္ အလုပ္သမား ၃၀ အနက္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးဆန္း၀င္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ဖုယြင္အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံတြင္ အလုပ္သမားအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ဆႏၵျပျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စက္႐ုံမန္ေနဂ်ာအား ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ မက္ေဆ့ေပးပို႔ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္၍ မရခဲ့ေခ်။

August 30, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.