<

စားသံုးသူကာကြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္းတြင္ စားသံုးသူအား တရားျပန္စြဲႏိုင္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္အား ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ စာတင္

စားသံုးသူကာကြယ္ေရး ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ စားသံုးသူအား တရားျပန္စြဲႏိုင္သည့္ ပုဒ္မျပ႒ာန္းခ်က္အား ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္သုိ ့စာတင္ထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စားသံုးသူ ကာကြယ္ေရးအသင္းမွ ဥကၠ႒ ဦးဗအုပ္ခိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ၾသဂုတ္ပထမပတ္က ထိုပုဒ္မျပ႒ာန္းခ်က္အား ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ စာေပးပို႔ တင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီလိုစားသံုးသူေတြကို ျပန္ၿပီးတရားစြဲႏိုင္တဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြပါေတာ့ တိုင္တန္းတဲ့ စားသံုးသူေတြအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္သလို ျဖစ္ေနတယ္။ တိုင္တန္းဖို႔အတြက္ အဟန္႔အတား တစ္ခုလို ျဖစ္ေနတယ္။ တစ္ဖက္က ဓနအင္အား ႀကီးမားတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက သူတို႔ကိုတိုင္တဲ့အခါမွာ စားသံုးသူကို လီဆယ္တိုင္တာပါဆိုၿပီး ျပန္တရားစြဲလိုက္ရင္ အားနည္းတဲ့ဘက္မွာ ရွိေနတဲ့ စားသံုးသူေတြက တိုင္ဖို႔အတြက္ ဒီျပ႒ာန္းခ်က္ႀကီးက အဟန္႔အတား တစ္ခုလို ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဆရာတို႔က ပယ္ဖ်က္ခိုင္းတာပါ” ဟု ဦးဗအုပ္ခိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ထိုဥပေဒမူၾကမ္း ေရးဆြဲစဥ္က လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါ၀င္ေရးဆြဲေသာေၾကာင့္ ယခုလို ပုဒ္မျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ပါလာရျခင္းျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္မွ စားသံုးသူအား ျပန္လည္တရားစြဲႏိုင္သည့္ ဥပေဒမရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

“စားသံုးသူေတြဘက္က လီဆယ္တိုင္တန္းတယ္ဆိုရင္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မနဲ႔ တရားစြဲလို႔ရတယ္။ စားသံုးသူကို ကာကြယ္တဲ့ ဥပေဒဟာ စားသံုးသူေတြကို ကာကြယ္တဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြ၊ ပုဒ္မေတြ၊ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ေတြပဲ ျဖစ္သင့္တယ္။ စားသံုးသူေတြကို ျပန္အေရးယူတဲ့ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ေတြ မျဖစ္သင့္ဘူး” ဟု ဦးဗအုပ္ခိုင္က ေျပာၾကားသည္။

စားသံုးသူကာကြယ္ေရး ဥပေဒမူၾကမ္း အခန္း (၂၄)၊ ပုဒ္မ (၆၆) တြင္ မည္သူမဆို စားသံုးသူ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးဦးကို ထိခိုက္နစ္နာေစရန္ မ႐ိုးမေျဖာင့္ေသာ သေဘာျဖင့္ စားသံုးသူကို ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္း၍ တိုင္ၾကားေစျခင္း စေသာကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရဟု ပါရွိသည္။

August 28, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.