<

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ျမန္မာတပ္မေတာ္အေပၚ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားခ်မွတ္

ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ လူမ်ဳိးစုလိုက္ သုတ္သင္မႈႏွင့္ အျခားလူမ်ဳိးစု လူနည္းစု အုပ္စုမ်ားအေပၚ က်ယ္ျပန္႔ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာလုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားအား စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္း  အေမရိကန္ဘ႑ာေရး ဌာနက ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

ယင္းအေရးယူမႈသည္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕တို႔မွ ဦးစီးမွဴး ေလးဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႕ႏွစ္ခုတို႔ကို ပစ္မွတ္ထားသည္။ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ၇၀၀,၀၀၀ ကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ အာရွတိုက္ အျခားေနရာမ်ားသို႔ ထြက္ေျပးေစခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈအတြက္ အေမရိကန္သည္ ယခင္က တပ္ မေတာ္အရာရွိတစ္ဦးကိုသာ အေရးယူခဲ့သည္။ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ကေနဒါတို႔က အရာရွိ ခုနစ္ဦးကို ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

“ျမန္မာလုံျခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြဟာ လူမ်ဳိးစုလိုက္ သုတ္သင္မႈ၊ အစုလိုက္ အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာတိုက္ခိုက္မႈ၊ တရားဥပေဒမဲ့ သတ္ျဖတ္မႈနဲ႔ တျခားျပင္းထန္တဲ့ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြအပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္လႊားက လူမ်ဳိးစု လူနည္းစုအုပ္စုေတြအေပၚ အၾကမ္းဖက္လုပ္ေဆာင္မႈေတြမွာ ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္” ဟု အေမရိကန္ဘ႑ာေရးဌာန အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ ဦးျဖစ္သူ စီေဂါပီမန္ဒယ္ကာက ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္၌ ေျပာၾကားထားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ လူမ်ဳိးစုလိုက္ သုတ္သင္မႈအျပင္ ျမန္မာအစိုးရက လူမ်ဳိးစု လူနည္းစုအုပ္စုမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာ ျပည္တြင္းစစ္ဆင္ႏႊဲေန သည့္ ေျမာက္ပိုင္းေတာင္တန္းေဒသမ်ား ျဖစ္ေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ တပ္မေတာ္က လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကိုလည္း အေမရိကန္၏ ေၾကညာခ်က္က ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ယင္းေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ၎တို႔အေနျဖင့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ က်င့္သုံး သည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအတိုင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု အေမရိကန္ဘ႑ာေရးဌာနက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာ၌ ပစ္မွတ္ထားခံရသူမ်ားမွာ အမွတ္ (၃) စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႕မွဴး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ေအာင္ေက်ာ္ေဇာ၊ အမွတ္ (၁၅) စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္မွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ခင္ေမာင္စိုး၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မွဴးေဟာင္း ရဲမွဴးခ်ဳပ္ သူရစန္းလြင္၊ တပ္မ (၉၉) တပ္မမွဴးေဟာင္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ခင္လႈိင္၊ တပ္မ (၉၉) ႏွင့္ တပ္မ (၃၃) တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

အေမရိကန္ဘ႑ာေရးဌာနက ယင္းဦးစီးမွဴးမ်ားႏွင့္ ယင္းတပ္ဖြဲ႕တို႔၏ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ႏိုင္ငံျခားပိုင္ဆိုင္မႈ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားဘ႑ာေရး ဆက္ႏႊယ္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း အေသးစိတ္အခ်က္အ လက္မ်ားကိုမူ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ တပ္ ဖြဲ႕မ်ားကို အမည္တပ္ျခင္းသည္ ယင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိသည့္ အေမရိကန္စစ္တပ္ သို႔မဟုတ္ အျခားႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕မွ စစ္တပ္တို႔အ တြက္ ခက္ခဲေစႏိုင္ သို႔မဟုတ္ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ဆိုသည္။

“ခင္ဗ်ားတို႔ လုပ္မွာေတြအတြက္ အႏၲ ရာယ္ေတြရွိတယ္ဆိုတာ ဒါက ျမန္မာတပ္မေတာ္ကို မက္ေဆ့ခ်္တစ္ရပ္ ေပးလိုက္တာပါ ပဲ။ ဒါက အင္စတီက်ဴးရွင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈဆီ ဦးတည္သြားေစလိမ့္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ ထင္ပါတယ္” ဟု လူ႕အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ (HRW) ၏ အာရွညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဘရက္အဒမ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မစၥတာအဒမ္က အစိုးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္  တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႕တစ္ရပ္လုံးကို အမည္တပ္ျခင္းသည္ ရွားပါးသည့္ကိစၥျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆိုသည္။ “တကယ္ကို ႀကီးမားတဲ့ ကိစၥပါပဲ”  ဟု ၎က ဆို၏။

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနသည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကို ျပင္ဆင္ေနၿပီး လာမည့္သီတင္းပတ္အတြင္း ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ ဖြယ္ရွိသည္။ ယင္းအစီရင္ခံစာ၌ ေနာက္ထပ္လူမ်ားကို အမည္တပ္လိမ့္ဦးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း အဒမ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အေမရိကန္က ျမန္မာထိပ္တန္းတပ္မေတာ္ဦးစီးမွဴးမ်ားကို ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္မည္လားႏွင့္  လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈဟု ေခၚဆိုမည္လားဟူ၍ ယင္းအစီရင္ခံစာအတြက္ ေမးခြန္း ႏွစ္ရပ္ရွိေနသည္ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာတပ္ဖြဲ႕မ်ားက လူသတ္မႈမ်ား၊ မုဒိမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားကို အတင္းအဓမၼ ေမာင္းထုတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ျခင္းသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ကမၻာ့အဆိုးရြားဆုံး လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္သုံးခုတြင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ ဦးစီးမွဴးမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စနစ္တက် အၾကမ္းဖက္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ပဋိပကၡ စတင္ ခ်ိန္၌ ျမန္မာတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ အခန္းက႑ကိုလည္း အေမရိကန္ဘ႑ာေရးဌာနက ေထာက္ျပခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း နယ္စပ္စခန္းမ်ား တိုက္ခိုက္ခံရမႈကို ျမန္မာတပ္မေတာ္က တုံ႔ျပန္သည့္အခါ ဒုကၡသည္မ်ားအား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ ထြက္ေျပးေစၿပီး နယ္စပ္အနီးရွိ ခေနာ္နီခေနာ္ နဲ႔ စခန္းမ်ား၌ ေနထိုင္ေနရေစသည့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ စစ္ဆင္ေရး တစ္ရပ္ႏွင့္အတူ အၾကမ္းဖက္မႈက အဆင့္သစ္မ်ားဆီသို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။

 

 

August 18, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.