<

၂၀၂၂ – ၂၀၂၃ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ၁၂ တန္းစလုံး၏ ေက်ာင္းသုံးဖတ္စာအုပ္မ်ား အသစ္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳစုမည္ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

၂၀၂၂ – ၂၀၂၃ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ၁၂ တန္းစလုံး ေက်ာင္းသုံးဖတ္စာအုပ္မ်ား အသစ္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳစုသြားမည္ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ယခု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ Grade – 2 ေက်ာင္းသုံးဖတ္စာအုပ္ အသစ္မ်ား အသုံးျပဳေနၿပီး ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ Grade – 3 ႏွင့္ အလယ္တန္းပညာေရးမွ Grade – 6 ၌ ေက်ာင္းသုံး ဖတ္စာအုပ္အသစ္မ်ား၊ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ Grade – 4၊ အလယ္တန္းပညာေရးမွ Grade – 7 တုိ႔၌ ဖတ္စာအုပ္ အသစ္မ်ား အသုံးျပဳရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက “သင္႐ုိးညႊန္းတမ္းေတြကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတဲ့ အခါမွာ မႏွစ္က Grade -1 ဖတ္စာအုပ္ေတြ အသစ္ JICA ရဲ႕အကူအညီနဲ႔ ျပဳစုၿပီးၿပီ။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ ယခုမွာ Grade – 2 ဖတ္စာအုပ္ေတြ အသုံးျပဳေနၿပီ။ ေနာက္ႏွစ္မွာ မူလတန္းတစ္တန္းျဖစ္တဲ့ Grade – 3၊ အလယ္တန္း တစ္တန္းျဖစ္တဲ့ Grade – 6 ကုိ ေက်ာင္းသုံးဖတ္စာအုပ္အသစ္ အသုံးျပဳႏုိင္ဖုိ႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနတယ္။ ေနာက္ ၂၀၂၀- ၂၀၂၁ ပညာသင္ႏွစ္မွာေတာ့ Grade – 4 တစ္တန္းနဲ႔ Grade – 7 ရယ္၊ အထက္တန္း တစ္တန္းျဖစ္တဲ့ Grade – 10 ရယ္ ဒါေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စီမံေဆာင္ရြက္တာသည္ ၂၀၂၂- ၂၃ ပညာသင္ႏွစ္မွာ ဒီ KG+ 12 ၁၂ တန္းစလုံးသည္ ေက်ာင္းသုံး ဖတ္စာအုပ္အသစ္ေတြ ျဖစ္ေအာင္ ျပဳစုသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု  ဇူလုိင္ ၂၉ ရက္က Lotte Hotel တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ေရႊပါရမီပညာေရး ေဖာင္းေဒးရွင္း၏ ဆ႒မအႀကိမ္ ပညာသင္ဆုေပးပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အေျခခံမူလတန္းပညာေရးမွ Grade – 3 အတြက္ မူလတန္းျပဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ အလယ္တန္းပညာေရးမွ Grade – 6 တုိ႔အတြက္  အလယ္တန္းျပဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကုိ သင္တန္းေပးႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ Grade – 3 အတြက္ မူလတန္းျပ ဆရာ၊ ဆရာမ ႏွစ္သိန္းခြဲကုိ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သင္တန္းေပးခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

 

July 31, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.