<

ျမန္မာ့စီးပြားေရး က်ပ္တည္းေနသည္ဟု ေျပာေနၾကေသာ္လည္း စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈသည္ ႏႈန္းအားျဖင့္တက္ေနေၾကာင္း စီမံ/ဘ႑ာ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ဇူလုိင္ ၂၅ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ န၀မပုံမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း အားေတြ႔ရစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရး က်ပ္တည္းေနသည္ဟု ေျပာေနၾကေသာ္လည္း စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈသည္ ႏႈန္းအားျဖင့္တက္ေနေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ဇူလုိင္ ၂၅ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ န၀မပုံမွန္အစည္းအေ၀း ေခတၱနားခ်ိန္တြင္ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဒု၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ အထက္ပါအတုိင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ျမန္မာ့စီးပြားေရးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းဆိုတာ ရွိတယ္။ အဲဒီႏႈန္း (Indicator) နဲ႔ တုိင္းရတာပဲေလ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္း ၆ ဒသမ ၈။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ကုန္တဲ့အခ်ိန္မွာ ရခဲ့တယ္။ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈႏႈန္းကေတာ့ ႏႈန္းအားျဖင့္ တက္ေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပင္ပမွာ စီးပြားေရး လည္ပတ္ေနတဲ့ အေပၚမွာေတာ့ လည္ပတ္ေနတဲ့ေနရာမွာ အထစ္အေငါ့ေတြ ရွိေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ က်ပ္တယ္လုိ႔ ေျပာေနၾကတာပါ” ဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပုံမွန္ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားျပဳလုပ္၍ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ျပည္ပအေျခအေန၊ ျပည္တြင္းအေျခအေနမ်ားကုိ မျပတ္ေလ့လာ သုံးသပ္ၿပီး လုိအပ္ပါက အျခားေသာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအျပင္ UMFCCI တုိ႔ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ စီးပြားေရး အတက္အက်ၾကမ္းျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္သည့္ အေျခအေန မဟုတ္ေၾကာင္း ဒု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

July 25, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.