<

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေျပလည္မႈမရရွိသည့္အတြက္ အင္ပါယာ တစ္႐ွဴးစက္႐ုံ အလုပ္သမားမ်ားက တရားစြဲဆိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ ဂရပ္ကြက္ရွိ အင္ပါယာတစ္႐ွဴးစက္႐ုံတြင္ အလုပ္ရွင္အလုပ္သမား သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္မ်ားအား အလုပ္ရွင္ဘက္က ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့ျခင္း၊ လုပ္သားမ်ား သေဘာမတူသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ထပ္တိုးခ်မွတ္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္အတြက္ ယခုလ ၂ ရက္မွ စတင္ကာ စက္႐ုံတြင္းထုိင္သပိတ္ျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေျပလည္မႈမရရွိသည့္အတြက္ အင္ပါယာတစ္႐ွဴး စက္႐ုံအလုပ္သမားမ်ားက တရားစြဲဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ မီဒီယာစင္တာတြင္ ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (EC) ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အလုပ္သမား ဦးစီးအရာရွိေရွ႕မွာ သေဘာတူခဲ့ၾကေပမဲ့ အလုပ္ရွင္က ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္ရယူျခင္းမရွိဘဲ အျခားစည္းကမ္းေတြ၊ ဥပမာ အေဆာင္မွာေနတဲ့သူေတြ ဖယ္ရွားေပးဖို႔ လိုအပ္လာရင္ သုံးလႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားမယ္။ သုံးလျပည့္ရင္ အေဆာင္မွာေနတဲ့သူေတြက ဖယ္ေပးရမယ္ဆိုတဲ့ စည္းကမ္းေတြ အသစ္ထပ္ထည့္တယ္။ အေဆာင္မွာေနတဲ့သူ အမ်ားစုက ကြၽန္ေတာ္တို႔အေျခခံအလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တဲ့ တက္လမ္းအင္ပါယာ အေျခခံအလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္း၀င္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္ရွင္က အဲဒါကို ၿဖိဳခြဲခ်င္လို႔ ဒီလိုစည္းကမ္းထုတ္တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ျမင္တယ္။ ဒါကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ညိႇၾကတယ္။ အဆင္မေျပတာန႔ဲ စက္႐ုံလုပ္သားေတြနဲ႔ စက္႐ုံထဲမွာပဲ ဒီလဆန္းပိုင္းက ထုိင္သပိတ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တယ္။ ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးမွာ ညိႇႏႈိင္းၾကတဲ့အခါ အလုပ္ရွင္ဘက္က သူ႔ကိုတရားစြဲခ်င္စြဲပါ။ သူ႔ဘက္ကေတာ့ လိုက္ေလ်ာမေပးႏိုင္ဘူးလို႔ အေၾကာင္းျပန္လို႔ အခုလို တရားစြဲဖို႔ လုပ္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္ရွင္ဘက္က စာခ်ဳပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္တာျဖစ္လို႔ အလုပ္သမားဦးစီးဌာနက တရားစြဲမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို အဓမၼ ဖိအားေပးခုိင္းေစတယ္။ သမဂၢကို ၿဖိဳခြဲဖို႔လုပ္တာေတြေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တစ္ပတ္ေစာင့္ၾကည့္မွာျဖစ္ၿပီး ဌာနဘက္ကမစြဲေပးရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အလုပ္သမားေတြကေန တရားစြဲသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု တက္လမ္းအင္ပါယာ အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးတင့္စိန္က ေျပာၾကားသည္။

အင္ပါယာတစ္႐ွဴးစက္႐ုံတြင္ အလုပ္သမား ၈၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ ၅၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း၊ ထုိင္သပိတ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲ ျပဳလုပ္ရာတြင္ အလုပ္သမား ၄၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

July 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.