<

ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ႏွစ္ပတ္ေက်ာ္အတြင္း က်ပ္ ၆၀ ခန္႔ျမင့္တက္ၿပီး တစ္ေဒၚလာ ၁၄၀၇ က်ပ္အထိ ေရာက္ရွိလာ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Money Changer တစ္ခုတြင္ ဇြန္ ၂၈ ရက္ ညေနပိုင္းက ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈေစ်းႏႈန္းမ်ား ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေအာင္မ်ဳိးသန္႔)

ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္ ေဒၚလာေစ်းဆက္လက္ အားေကာင္းေနေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ႏွစ္ပတ္ေက်ာ္အတြင္း က်ပ္ ၆၀ ခန္႔ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး တစ္ေဒၚလာ ၁၄၀၇ က်ပ္အထိ ေရာက္ခဲ့ကာ စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းကုိ ခ်ဳိးႏုိင္ရန္ က်ပ္ ၃၀ ေက်ာ္သာလုိေၾကာင္း ေစ်းကြက္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ေရာင္း၀ယ္ေနသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

အေမရိကန္-တ႐ုတ္ ကုန္သြယ္ေရးပဋိပကၡ အရွိန္သည္ ဆက္လက္ႀကီးထြားေနဆဲျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေဒၚလာသည္ ဆက္လက္ အားေကာင္းေနၿပီး ေစ်းကြက္၏ အဓိကကုန္စည္ျဖစ္ေသာ ေရႊမွာ နာလန္မထူႏုိင္ဘဲ ျဖစ္ေနသည္။ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္၏ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကန္႔သတ္ရန္ အားထုတ္မႈက တ႐ုတ္-အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရး အျငင္းပြားမႈကုိ အားေကာင္းေစျခင္းေၾကာင့္ ေဒၚလာသည္ အျမင့္တန္းတြင္ ဆက္လက္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္က တ႐ုတ္၏ အေမရိကန္နည္းပညာ စုေဆာင္းမႈကုိ တားျမစ္ရန္ အားေကာင္းေသာ အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အသံုးျပဳမည္ဟု ေျပာၾကားမႈကုိ ေစ်းကြက္ကုိ သက္ေရာက္မႈရွိဦးမည္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္၏ ျမင့္မားေသာ အတုိးႏႈန္းႏွင့္ ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္ အတုိးႏႈန္းမ်ားက ေဒၚလာကုိ ဆက္လက္အားေကာင္းေစဦးမည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမွစတင္ကာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း သိသိသာသာ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ငါးလအတြင္း လအလုိက္ျဖစ္ေပၚေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမ်ားမွာ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၅၄ က်ပ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၃၁ က်ပ္၊ မတ္လတြင္ ၁၃၂၆-၁၃၃၄ က်ပ္၊ ဧၿပီလတြင္ ၁၃၂၄-၁၃၃၂ က်ပ္၊ ေမလတြင္ ၁၃၃၂-၁၃၅၁ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ဇန္န၀ါရီတြင္ ကြာဟခ်က္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လအတြင္း အျမင့္ဆံုး ေစ်းႏႈန္းအျဖစ္ မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ ၁၃၃၄ က်ပ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေဒၚလာေစ်းသည္ မတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ၁၃၂၈ က်ပ္အထိ၊ ဧၿပီလဆန္းတြင္ ၁၃၂၄ ၀န္းက်င္အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဧၿပီ ၂၈ ရက္တြင္ ၁၃၃၁ က်ပ္၊ ေမ ၂၁ ရက္တြင္ ၁၃၅၁ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ဇြန္ ၁၁ ရက္တြင္ ၁၃၄၆ က်ပ္၊ ဇြန္ ၁၅ ရက္တြင္ ၁၃၅၅ က်ပ္၊ ဇြန္ ၁၆ ရက္တြင္ ၁၃၆၅ က်ပ္၊ ဇြန္ ၂၀ ရက္တြင္ ၁၃၆၈ က်ပ္၊ ဇြန္ ၂၁ ရက္တြင္ ၁၃၇၅ က်ပ္၊ ဇြန္ ၂၆ ရက္တြင္ ၁၃၈၃၊ ဇြန္ ၂၇ ရက္တြင္ ၁၃၉၅၊ ဇြန္ ၂၈ ရက္တြင္ ၁၄၀၇ က်ပ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ဇြန္ ၂၈ ရက္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဗဟုိဘဏ္ ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းမွာ ၁၃၉၅ က်ပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ အျမင့္ဆံုးေငြလဲႏႈန္းထား အျဖစ္ ၁၄၃၈ က်ပ္အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၈ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၀၇ က်ပ္ ေစ်းႏႈန္းသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာေနာက္ပုိင္း အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ဇြန္ ၂၈ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ အျခားႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ား၏ လဲလွယ္မႈႏႈန္းထားမ်ားမွာ ယူ႐ုိ ၁၆၂၅ က်ပ္၊ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၀၂၅ က်ပ္၊ မေလးရွားရင္းဂစ္ ၃၄၂ က်ပ္၊ ထုိင္းဘတ္ ၄၂ ဒသမ ၆၅ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ယြမ္ ၂၁၁ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ယန္း ၁၂ ဒသမ ၆၀ က်ပ္၊ ေတာင္ကုိရီးယား၀မ္ ၁ ဒသမ ၂၈ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ဇြန္ ၂၆ ရက္ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ယူ႐ုိ ၁၅ က်ပ္၊ စင္ကာပူေဒၚလာ ငါးက်ပ္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

June 28, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.