<

ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားအား တားျမစ္ဆန္႔က်င့္သည့္ ကုလသမဂၢ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (UNCAT) ကုိ အစုိးရက လက္မွတ္ေရးထုိး က်င့္သုံးလာေစေရး အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေတာင္းဆုိ

ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ေရး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေန႔ အခမ္းအနားအား နာ/ကူအသင္းတြင္ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏိုင္)

ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားအား တားျမစ္ဆန္႔က်င့္သည့္ ကုလသမဂၢ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (UNCAT) ကုိ အစုိးရက လက္မွတ္ေရးထုိး က်င့္သုံးလာေစေရး အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေတာင္းဆုိလိုက္သည္။

ဇြန္ ၂၆ ရက္က ေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ရွိ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ ခံရသူမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ေရး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေန႔ အခမ္းအနားတြင္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ (WLB) မွ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေလြးပိုးငယ္က “စစ္ပြဲေတြ ဆက္ျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေတြ ဆက္ျဖစ္ေနဦးမယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ရပ္တန္႔ႏိုင္ဖို႔ ပေပ်ာက္ဖို႔က စစ္ပြဲေတြရပ္ဖို႔ ဆိုတာကိုလည္း ကြၽန္မတို႔ ေတာင္းဆိုတာ ျဖစ္တယ္။ ကြၽန္မတို႔ ျမန္မာျပည္မွာ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈက အပိုင္းႏွစ္ပိုင္း ေတြ႕ရတယ္။ တိုင္းရင္းသားေဒသဘက္မွာ တစ္ပိုင္း၊ ျမန္မာ ျပည္မႀကီးမွာဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ ၾကံဳေတြ႕ရတဲ့ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေတြက တစ္ပိုင္း ေတြ႕ရတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက အလုပ္သမားေတြၾကား၊ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈေတြ၊ အိမ္အကူမ်ား အၾကမ္းဖက္ ႏွိပ္စက္ခံရတာေတြ အားလံုးက ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈထဲမွာပါတယ္။ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ က်ဴးလြန္တဲ့သူ ဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ကြၽန္မတို႔က ေတာင္းဆိုတယ္။ ဒီေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို တကယ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ဖို႔ ကမၻာ့ကုလသမဂၢက ထုတ္ထားတဲ့ UNCAT စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ထိုးၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ လိုအပ္တယ္” ဟု အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ (WLB)၊ လူ႔အခြင့္အေရး မွတ္တမ္းကြန္ရက္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) (ND-Burma)၊ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)၊ ၀ိမုတၱိအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ (VWO) ႏွင့္ အာရွတရားမွ်တမႈႏွင့္ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာအဖြဲ႕ (AJAR) စသည့္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္း ငါးခုမွ ပူးေပါင္း၍ အဆုိပါ အခမ္းအနားကုိ က်င္းပကာ ေတာင္းဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ ခံရသူမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ေရး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေန႔ အခမ္းအနားကုိ ရည္ရြယ္ခ်က္ သုံးခ်က္ျဖင့္ က်င္းပခဲ့ရာ အတိတ္ကာလ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုမ်ားအား လူမဆန္စြာ ဆုိးရြားရက္စက္ေသာ ဖိႏွိပ္ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ားကုိ သင္ခန္းစာယူၿပီး ေနာင္အနာဂတ္တြင္ ထပ္မျဖစ္ေစရန္၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ လူမဆန္စြာ ဆုိးရြားရက္စက္လွေသာ ဖိႏွိပ္ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ား ခံစားခဲ့ၾက၍ အသက္ဆုံး႐ႈံး ခဲ့ၾကသူမ်ားႏွင့္ နစ္နာခဲ့သူမ်ား၏ မိသားစု၀င္မ်ားအတြက္ ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ  အမွန္တရားႏွင့္ တရားမွ်တမႈမ်ား ျပန္လည္ရရွိရန္တုိ႔ကုိ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္၍ အစုိးရအေနျဖင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ဥပေဒမ်ား၊ ကုလသမဂၢမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ အျခားရက္စက္၍ လူမဆန္ေသာ (သုိ႔) လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကုိ က်ဆင္းေစေသာ ဆက္ဆံမႈ (သုိ႔) ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈ ဆန္႔က်င္ေရး ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားအားျခြင္းခ်က္မရွိ လက္မွတ္ထုိးက်င့္ သုံးလာေစရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၎အခမ္းအနားကို ေလးႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး အခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) က ဘာသာျပန္ ထုတ္ေ၀ထားေသာ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားအား တားျမစ္ဆန္႔က်င့္သည့္ ကုလသမဂၢ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (UNCAT) စာအုပ္မ်ား ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ရပ္တန္႔ေရး အထိမ္းအမွတ္ တီရွပ္မ်ား ေ၀ငွျခင္း၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ကဗ်ာမ်ား ရြတ္ဖတ္ျခင္းႏွင့္ ေတးသံရွင္မ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သီခ်င္းမ်ား သီဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

UNCAT စာခ်ဳပ္အား အစိုးရမွ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္အတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ (လက္ရွိ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္) မွ အဆိုတင္သြင္းရာ လႊတ္ေတာ္မွ ေထာက္ခံအတည္ျပဳခဲ့ျပီး သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက လက္မွတ္ေရးထိုးမည္ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရသက္တမ္း ကုန္ဆံုးသည္အထိ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

June 26, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.