<

၂၁ ရာစု ပင္လုံတတိယအစည္းအေ၀း၌ ေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေသာ က႑အလုိက္လုပ္္ငန္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းမ်ား ေနျပည္ေတာ္တြင္ စတင္

ႏုိင္ငံေရးက႑ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ေနမႈအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စိုးမင္းထိုက္)

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ ရာစု ပင္လံုတတိယအစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေသာ  က႑အလုိက္လုပ္ငန္း ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းမ်ားအား ေနျပည္ေတာ္၌ ဇြန္ ၂၆ ရက္တြင္ စတင္ျပဳလုပ္သည္။

ဇြန္ ၂၆ ရက္မွ ၂၈ ရက္အထိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာတြင္ ၂၁ ရာစုပင္လံု လုပ္ငန္းေကာ္ မတီအစည္းအေ၀းမ်ားျဖစ္သည့္ လံုျခံဳေရး က႑၊ ႏိုင္ငံေရးက႑၊ လူမႈေရးက႑၊ စီးပြားေရးက႑ႏွင့္ေျမယာႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္က႑မ်ားကို ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၀င္မ်ားျဖစ္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႕၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သားမ်ား တက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။

“အခုညီလာခံမွာေတာ့ အရင္ညီလာခံမွာ တစ္ဆို႔ခဲ့တဲ့ဟာေတြကို ခဏထားခဲ့မယ္။ တစ္ဆို႔ေနတာကို ထပ္ၿပီးေတာ့ ရင္ဆိုင္မယ္ဆိုရင္ အေျဖက မထြက္ႏိုင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ညီလာခံမတိုင္ခင္က စုစည္းထားခဲ့တဲ့ အခ်က္ေတြထဲကမွ ဒီညီလာခံမွာ အခ်က္ေလးခ်က္ကို ေရြးခ်ယ္မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ သေဘာတူညီခ်က္ရခဲ့တယ္။ အဲဒီေလးခ်က္ကို အစုအဖြဲ႕အလိုက္ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ ေတာ္ေတာ္က်ယ္ျပန္႔တာကို ေတြ႕ရတယ္။ က်ယ္ျပန္႔ေတာ့ ဒီေလးခ်က္ကို ညီလာခံမွာေဆြးေႏြးရင္ေတာ့ အၿပီးအျပတ္ေဆြးေႏြးႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ႏွစ္ခ်က္ပဲ ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ထပ္ၿပီးသေဘာတူလိုက္တယ္။ အဲဒီအခ်က္ေတြကေတာ့ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ျခင္းနဲ႔အေျခခံထဲက က်ား၊ မ တန္းတူပါ၀င္ေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးမဆံုး႐ႈံးေစဖို႔ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြကို ေဆြးေႏြးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ႏိုင္ငံေရးက႑ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၀င္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

၂၁ ပင္လုံတတိယအစည္းအေ၀းကုိ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အစုအဖြဲ႕မွ တင္ျပထားသည့္အတိုင္း ဇူလုိင္ ၁၀ ရက္ (သုိ႔မ ဟုတ္) ၁၁ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္လ်ာထားၿပီး ဇြန္ ၂၉ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အအစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။

“ဒီေန႔ကေတာ့ တျခားေခါင္းစဥ္ႀကီးေတာ့ မရွိဘူး။ အခုေဆြးေႏြးတာကေတာ့ အေျခအေနေကာင္းပါတယ္။ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ရပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးေကာ္မတီဘက္ ကတင္ျပတဲ့ စာတမ္းရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ EAO က တင္ျပတဲ့စာတမ္းရွိတယ္။ ဒီစာတမ္းေတြမွာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥေတြလည္း ပါပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု အခြင့္အေရးနဲ႔ က်ားမတန္းတူေရးကို ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ အေျခအေနေကာင္းပါတယ္။ လူဦးေရ ဘယ္ေလာက္ေအာက္မွာရွိတယ္ဆိုရင္ လူနည္းစုဆိုၿပီး သတ္မွတ္ရမယ္။ ဒီလိုသတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ရွိတာေပါ့။ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးအတြက္ပါ။ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးဆိုတာလည္း ရွိတာပဲ။ ခြဲခြဲျခားျခားေလး သတ္မွတ္သြားဖို႔ပါ။ အခုေဆြးေႏြးေနတဲ့ ေခါင္းစဥ္အေပၚမွာေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ မွ်မွ်တတရွိပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္မူနဲ႔ လည္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကိုက္ညီပါတယ္” ဟု ႏုိင္ငံေရးက႑လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၀င္ ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာမနာမ္တူးဂ်ာက သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တင္သြင္းခဲ့သည့္ အခ်က္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး အဆုိပါအခ်က္မ်ားကုိ ညီလာခံတြင္ သေဘာတူအတည္ျပဳႏုိင္ပါက အက်ဳိးရွိမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုျပဳလုပ္ေနသည့္ က႑အလုိက္အစည္းအေ၀း သုံးရက္အတြင္း ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိ စုစည္းကာ UPDJC သုိ႔တင္သြင္းမည္ျဖစ္ၿပီး UPDJC ကစာတမ္းမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူခြင့္ျပဳေပးပါက ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ဇူလုိင္ ၄ ရက္မွ ၆ ရက္ထိ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအစည္းအေ၀းမ်ား ျပန္လည္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေနာက္ရရွိသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ UPDJC သုိ႔ ျပန္တင္ကာ UPDJC မွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသုိ႔ ျပန္တင္သြင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာဆလုိင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ေျပာၾကားသည္။

June 26, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.