<

ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ တိုက္ခိုက္မႈအား ႀကိဳးကိုင္ခဲ့သူမ်ားအေနျဖင့္ တာ၀န္ခံမႈ ရွိရမည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္အသစ္ ေျပာၾကား

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအထူး ကုိယ္စားလွယ္အသစ္ျဖစ္သူ ခရစၥတင္းရွာေနးဘာဂ်န္နာ တို႔ ဇြန္ ၂၀ ရက္က ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႔ဆံုခဲ့စဥ္ (Photo: Myanmar State Counsellor Office)

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ၇၀၀,၀၀၀ ခန္႔ကို ၎တို႔၏ ေနအိမ္မ်ားမွ ေမာင္းထုတ္ခဲ့မႈအတြက္ တာ၀န္ရွိမႈကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ ယံုၾကည္ရသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လိုအပ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးကုိယ္စားလွယ္အသစ္က ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ပထမဆံုး လာေရာက္စဥ္အတြင္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ကုလသမဂၢ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္က ဇြန္ ၂၁ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအထူး ကုိယ္စားလွယ္အသစ္ျဖစ္သူ ခရစၥတင္းရွာေနးဘာဂ်န္နာသည္ ဇြန္ ၂၁ ရက္တြင္ ၿပီးဆံုးေသာ သူ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ကိုးရက္ၾကာ ခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာအရပ္သားအစိုးရအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္တို႔အျပင္ အျခားထိပ္တန္း အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

“ေဆြးေႏြးမႈ အားလံုးမွာ အထူးကိုယ္စားလွယ္က တာ၀န္ခံမႈရဲ႕ အေရးပါပံုကို အထူးျပဳ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ သူ အထူးျပဳေျပာၾကားခဲ့တဲ့ အခ်က္ဟာ စစ္မွန္တဲ့ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါတယ္”ဟု အထူးကုိယ္စားလွယ္၏ ခရီးစဥ္ရလဒ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေျပာၾကားထားသည္။

ရွာေနးဘာဂ်န္နာက ယံုၾကည္ရသည့္ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး နည္းလမ္းမ်ားကို ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ေျခလွမ္းမ်ားကို ထူေထာင္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရွာေနးဘာဂ်န္နာသည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ၇၀၀,၀၀၀ ခန္႔ ခိုလႈံေနသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔လည္း မၾကာမီ သြားေရာက္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရွာေနးဘာဂ်န္နာက ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကသည့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားကို သြားေရာက္ၿပီး ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ကုစားေရးကို အားေပးရန္ သက္ေရာက္မႈ ခံခဲ့ရသည့္ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားႏွင့္အတူ လူထုေတြ႕ဆံုမႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည္ဟု ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားအား ေထာက္ျပခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

June 22, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.