<

ထီးခီးနယ္စပ္ရွိ ဌာနဆိုင္ရာ အရာရွိအခ်ဳိ႕ အဂတိလိုက္စားေနေၾကာင္း တိုင္ၾကားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးရာ၌ တိုင္ၾကားသူ၏ ေနရာလိပ္စာမ်ား မွားယြင္းေနေသာ္လည္း တိုင္ၾကားစာ၌ ပါ၀င္သည့္ Resort တြင္ တရားမ၀င္ ကာစီႏိုလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိထားဟုဆို

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထား၀ယ္ခ႐ိုင္မွ ျမန္မာ-ထိုင္း နယ္စပ္ဂိတ္ ထီးခီးနယ္စပ္ရွိ ဌာနဆိုင္ရာ အရာရွိအခ်ဳိ႕ အဂတိလိုက္စားေနေၾကာင္း တိုင္ၾကားထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးရာ၌ တိုင္ၾကားသူ၏ ေနရာလိပ္စာမ်ား မွားယြင္းေနေသာ္လည္း တိုင္ၾကားစာတြင္ ပါ၀င္သည့္ Resort ၌ တရားမ၀င္ ကာစီႏိုလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိထားေၾကာင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မွ သိရသည္။

ၿပီးခ့ဲသည့္ ဧၿပီလကုန္ပိုင္းက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ထံ လိပ္မူ၍ မင္းေဇခ အမည္ရိွ ေဒသခံတစ္ဦးက တိုင္ၾကားခ့ဲသည့္ တိုင္ၾကားစာအေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ေမ ၂၉ ရက္တြင္ ညႊန္ၾကားသျဖင့္ ဇြန္ ၄ ရက္တြင္ အဖြဲ႕၀င္ သံုးဦးပါ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီးေနာက္ တိုင္ၾကားသူမ်ားႏွင့္ တိုင္ၾကားခံရသူမ်ားအား ေခၚယူ စစ္ေဆးခ့ဲေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ တိုင္ၾကားခံရသူ ငါးဦးျဖစ္သည့္ ထီးခီးေဒသတြင္ တာ၀န္က်ေနေသာ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန၊ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ႏွင့္ Power Nine ကုမၸဏီတိ႔ုမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို ေခၚယူ စစ္ေဆးၿပီးျဖစ္ကာ တိုင္ၾကားသူမ်ား၏ ေနရပ္လိပ္စာမ်ားႏွင့္ မွတ္ပံုတင္အမွတ္မ်ားကို မွန္မမွန္ စစ္ေဆးရာတြင္ အမည္ႏွင့္ေနရပ္လိပ္စာ မွားယြင္းေနသည္ကို ေတြ႕ရွိခ့ဲရေသာ္လည္း တိုင္ၾကားစာတြင္ ပါ၀င္သည့္ Resort မ်ား၌ ကာစီႏို ေလာင္းကစား၀ိုင္းမ်ား ရွိေနေၾကာင္းကိုမူ စံုစမ္းစစ္ေဆးရာ၌ ေတြ ့ရွိရသည္ဟု စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေျပာၾကားသည္။

“အခုကေတာ့ စစ္ေနတုန္းပဲ။ မေန႔ကေတာ့ ထီးခီးက ရာအိမ္မွဴးနဲ႔ ဆယ္အိမ္မွဴးေတြကို ေခၚစစ္ၿပီးၿပီ။ ေနာက္ အတုိင္ခံရတ့ဲသူ ငါးေယာက္ရယ္၊ လက္ရွိ ခ႐ိုင္ေျမစာရင္း ဦးစီးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ယူေနတ့ဲသူရယ္ စစ္ၿပီးသြားၿပီ။ တိုင္တ့ဲသူက တစ္ေယာက္မွ ရွာလို႔မရဘူး။ တိုင္တ့ဲသူရယ္ တိုင္ၾကားစာကို ေထာက္ခံတ့ဲသူ ၁၄ ေယာက္ကို တိုင္ၾကားစာမွာ ပါတ့ဲအတိုင္း ခ႐ိုင္လ၀ကကို ေပးလိုက္ၿပီး စိစစ္ခိုင္းလိုက္တယ္။ စိစစ္ေတာ့ တိုင္ၾကားစာမွာ ပါတ့ဲလူနာမည္၊ အေဖနာမည္၊ မွတ္ပံုတင္နဲ႔ ေနရပ္လိပ္စာေတြက အကုန္လံုး မွန္ကန္မႈ မရွိပါဘူးလို႔ အေထာက္အထားနဲ႔ ျပန္ၾကားလာတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ တိုင္တယ္ဆိုတ့ဲသူကို ရွာလို႔မရဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ Resort ေတြ ေဆာက္ထားတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ခြင့္ျပဳထားျခင္း ရွိ မရွိ အေသးစိတ္ကို ဟိုတယ္၊ခရီး ဆီေမးထားတယ္။ တိုင္စာထဲမွာပါတ့ဲ Resort က ဘန္ဂလိုေတြရဲ႕ေနာက္မွာ ကာစီႏိုပါ တြဲဖြင့္ထားတာ။ လာေရာက္ စစ္ေဆးခံသူေတြဆီကေန ေတာင္းခံရရွိတ့ဲ ဓာတ္ပံု မွတ္တမ္းေတြအရ ေတြ႕ရတယ္။ ေနာက္ Resort တစ္ခုမွာကေတာ့ ကာစီႏိုလုပ္ဖို႔ စီစဥ္ေနတုန္းဆိုၿပီး ေတြ႕ရတယ္။ စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြကိုေတာ့ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရဆီ တင္ျပသြားမယ္” ဟု စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ဇင္က ေျပာၾကားသည္။

ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ရွိ ျမန္မာ-ထိုင္း နယ္စပ္ဂိတ္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ထီးခီးနယ္စပ္တြင္ တရားမ၀င္ ကာစီႏို၀ိုင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္၍ ဘတ္ေငြ သန္းခ်ီ ရယူမႈႏွင့္ နယ္စပ္ အ၀င္အထြက္၌ လူတစ္ဦး ဘတ္ေငြ ၄၀၀၀ ရယူထားေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ထံ တိုင္ၾကားခ့ဲသည့္ မင္းေဇခပါ ၁၅ ဦး၏ အမည္၊ မွတ္ပုံတင္ ႏွင့္ ေနရပ္လိပ္စာမ်ား မွားယြင္းေနသည့္အျပင္ ယင္းအနက္ တစ္ဦး၏ မွတ္ပံုတင္ နံပါတ္မွာ လ၀ကမွ တရား၀င္ အသံုးျပဳျခင္း မရွိေသးသည့္ နံပါတ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ တိုင္ၾကားသူကို စံုစမ္းရွာေဖြ၍ မရရွိေသာေၾကာင့္ စစ္ေဆးမႈအပုိင္းတြင္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေသာ္လည္း တိုင္ၾကားသူအား မေတြ႕ရွိသျဖင့္ စစ္ေဆးမႈကို မရပ္တန္႔ဘဲ တိုင္ၾကားစာအတြင္း ပါ၀င္သည့္အခ်က္မ်ား မွန္ မမွန္ ဆက္လက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနသည္ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ စံုစမ္း စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ တိုင္ၾကားစာတြင္ ပါ၀င္သည့္ ဘန္ဂလို ၂၅ လံုးပါ Resort တစ္ခုတြင္ ကာစီႏို၀ိုင္းမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရၿပီး ေနာက္ထပ္ Resort တစ္ခုတြင္မူ ကာစီႏို ေလာင္းကစား၀ိုင္း ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ေနဆဲ အေျခအေနရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိခ့ဲရေၾကာင္း၊ ၄င္း Resort ႏွင့္ ကာစီႏို၀ိုင္းမ်ားမွာ ၿပီးခ့ဲသည့္ ဧၿပီ ၁၄ ရက္က တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ဒုရဲမွဴးႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕က ထီးခီးေဒသ၌ တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ Resort မ်ား ေဆာက္လုပ္မႈကို သြားေရာက္ စစ္ေဆးၿပီး လက္ရွိ ရပ္နားထားေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ နယ္စပ္အ၀င္အထြက္၌ လူတစ္ဦးလွ်င္ ဘတ္ေငြ ၄၀၀၀ ရယူေၾကာင္းကို စံုစမ္းရာ၌လည္း ေငြေပးရေၾကာင္း ေတြ႕ရွိထားၿပီ စံုစမ္းစစ္ေဆးရာ၌ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား အားလံုး တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ထံ တင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

June 14, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.