<

YBS သာမက က႑စံုအသံုးျပဳႏုိင္သည့္ ကတ္စနစ္ကုိ ကုမၸဏီေရြးခ်ယ္ၿပီးျဖစ္၍ မၾကာမီ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး Control Center ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ရေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေသာေၾကာင့္ ၿပီးစီးမည့္အခ်ိန္ မေျပာႏုိင္ေသးဟု ဆုိ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေျပးဆြဲလ်က္ရွိေသာ YBS ယာဥ္မ်ားကုိ ဇြန္ ၁ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ၾကည္ႏုိင္)

YBS သာမက က႑စံုအသံုးျပဳႏုိင္သည့္ ကတ္စနစ္ကုိ ကုမၸဏီ ေရြးခ်ယ္ၿပီးျဖစ္၍ မၾကာမီ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး Control Center ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ရေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားျပားေသာေၾကာင့္ ၿပီးစီးမည့္အခ်ိန္ကုိ မေျပာႏုိင္ေသးေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဆ႒မပံုမွန္ အစည္းအေ၀း (၄၂ ရက္ေျမာက္ေန႔) တြင္ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က “YBS စနစ္စတင္ ေျပာင္းလဲစဥ္က ကားခေငြေပးေခ်ႏိုင္မည့္ ေငြျဖည့္ကတ္စနစ္အား သံုးလအတြင္း က်င့္သံုးမည္ဟု သိရိွရေသာ္လည္း ယေန႔အထိတိုင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရိွေသးသည္မွာ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ကို သိရိွလိုပါေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႀကီးၾကပ္ေရး အာဏာပိုင္အဖဲြ႕ YRTA ၏ အနီးကပ္ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈအား အတိုင္းအတာတစ္ရပ္အထိ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေရးႏွင့္ YBS ယာဥ္မ်ား စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ အလံုလမ္းတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေခတ္မီမီးပိြဳင့္စနစ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစင္တာ အေနျဖင့္ မည္သည့္ေန႔ရက္တြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမည္ကုိ သိရွိလိုေၾကာင္း” ေမးျမန္းမႈအား ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ၀န္ႀကီးက ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ယခုအခါ ယာဥ္စီးခကုိ ကတ္စနစ္ျဖင့္ ေငြေပးေခ်ရန္ YBS နဲ႔ ညီညြတ္မယ့္စနစ္တစ္ရပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ ကုမၸဏီအား ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ မၾကာမီ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

YBS စနစ္စတင္ေျပာင္းလဲစဥ္က ေငြျဖည့္ကတ္စနစ္ကို သံုးလအတြင္းမွာ က်င့္သံုးႏိုင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အခါ ယာဥ္စီးခမ်ား မွန္ကန္စြာ ရရွိႏိုင္ေရး အေရးႀကီးသည္ႏွင့္အညီ YBS စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းမွာ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္တစ္ခု၏ က႑အားလံုးကို ေျပာင္းလဲေဖာ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ မိမိတို႔ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ယာဥ္စီးခေပးေခ်သည့္ ကတ္စနစ္တစ္ခု မွန္မွန္ကန္ကန္အတြက္ ေလ့လာေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ တင္ဒါစနစ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ တင္ဒါတြင္ ပါ၀င္လာႏိုင္ရန္ စနစ္က်ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ Bus ကားစီးျခင္းအတြက္သာမက က႑စံုသံုးစြဲႏိုင္ေရး ျပင္ဆင္ရျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ယခုလို အခ်ိန္ယူရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က “Traffic Control Center ႏွင့္ ပတ္သက္တဲ့စာခ်ဳပ္က ယခင္ကာလက ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တာျဖစ္တဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ စာခ်ဳပ္ေတြပါ ျပန္လည္ညိႇႏိႈင္းရတာ ရွိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ရတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္မ်ားျပားတဲ့အတြက္ Final အဆင့္ကို မေရာက္ခင္မွာေတာ့ အခ်ိန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရတာျဖစ္သည့္အတြက္ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ အတိအက် မေျပာႏိုင္ေသးေသာ္လည္း မၾကာမီမွာ အခ်ိန္အတိအက် ထုတ္ျပန္ေပးႏိုင္မွာပါ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေခတ္မီမီးပိြဳင့္စနစ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစင္တာမွာ မီးပြိဳင့္စနစ္သာမက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ သြားလာလ်က္ရွိသည့္ ယာဥ္ေၾကာမ်ားအားလံုးကိုပါ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးကို ရည္ရြယ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေခတ္မီမီးပြိဳင့္စနစ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရဘတ္ဂ်က္မွ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို၍ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ စီမံကိန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Control Center အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ျခင္းမွာ ရာႏႈန္းျပည့္ ၿပီးစီးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ဆိုသည္။

ထုိ႔ျပင္ CCTV မ်ားျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း Operator၊ ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကားမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ Center တို႔တြင္ လုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်န္သည့္ မီးပိြဳင့္မ်ားမွာ ရပ္နားထားသည့္ ယာဥ္အသြားအလာ၊ ကားအေရအတြက္ကို လိုက္ၿပီးေတာ့ မီးပြိဳင့္၏ ၾကာခ်ိန္စနစ္မ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မီးပြိဳင့္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္သည့္ အခ်ိတ္အဆက္မ်ားကို လက္ရွိတြင္ စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ Control Center ႏွင့္ မီးပိြဳင့္ CCTV မ်ား ခ်ိတ္ဆက္မႈမွာ တပ္ဆင္အသံုးျပဳသည့္ ပစၥည္းမ်ား၏ အေနအထားမ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ NetWork ခ်ိတ္ဆက္ရမႈမ်ားမွာ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တရုတ္သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လ်ာထားခ်က္အတိုင္း အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ အေျခအေနကို ေရာက္ရိွေအာင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ အျမန္ဆံုးတြန္းအား ေပးေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

June 10, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.