<

တ႐ုတ္တစ္႐ွဴး ငွက္ေပ်ာခင္းမ်ား ကခ်င္ျပည္နယ္ သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းအတြင္း က်ဴးေက်ာ္ စိုက္ပ်ဳိးေနသည္ကို တရားစြဲဆိုရန္ ျပင္ဆင္ေန

ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ သယံဇာတႏွင့္ သဘာပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး ဦး H လေအာင္ႏွင့္အဖြဲ႕ နန္႔၀ါသစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းတြင္ တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာ စိုက္ပ်ဳိးရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္ကို ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးစဥ္

တ႐ုတ္တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာခင္းမ်ား ကခ်င္ျပည္နယ္ သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းအတြင္း က်ဴးေက်ာ္ စိုက္ပ်ိဳးေနသည္ကို တရားစြဲဆိုႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ သယံဇာတႏွင့္ သဘာပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး ဦး H လေအာင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဇြန္ ၄ ရက္က ၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မုတ္က်ိတ္၊ နန္႔၀ါေက်းရြာ အနီးရွိ နန္႔၀ါသစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းအတြင္း တရားမ၀င္ တ႐ုတ္တစ္႐ွဴး ငွက္ေပ်ာခင္းမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေနမႈကို ေဒသခံမ်ားက တိုင္ၾကားေသာေၾကာင့္ ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၀န္ႀကီး ဦး H လေအာင္က ယခု ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ “ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ တျခားအဖြဲ႕ေတြေပါ့။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ပါပါတယ္။ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးတာပါတယ္။ နန္႔၀ါသစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းေျမ ဧက ၅၈၀ ေလာက္ တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာစိုက္တဲ့အထဲ ပါသြားတယ္ေပါ့။ လုပ္ကိုင္ေနတာက ဦးညြန္႔ေအာင္ ကုမၸဏီကလို႔ သိရတယ္။ တိုင္စာလည္းေရာက္ လႊတ္ေတာ္မွာလည္း တင္ျပေနေတာ့ သြားစစ္တာေပါ့။ အကုန္လံုးေျပာင္းေအာင္ လုပ္ထားၿပီ။ အလုပ္သမားေတြလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားေတြေပါ့။ သစ္ေတာဧရိယာထဲမွာ ႀကိဳး၀ိုင္း၊ ႀကိဳးျပင္ ဥပေဒရွိတယ္။ ကြၽန္းပါရင္ အပက (၃) အထိရွိတယ္။ တရားစြဲဖို႔လည္း အေသးစိတ္ အစီရင္ခံစာတင္ဖို႔မွာ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ကို ညႊန္ၾကားထားပါၿပီ။ သမိုင္းေၾကာင္း ေစ့ေစ့ငွငွလုပ္ဖို႔လည္း မွာထားတယ္။ အခုေလးလပတ္ အစည္းအေ၀းမွာလည္း ျပည္နယ္အစိုးရနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ ပူးေပါင္းေျဖရွင္းရမယ့္ အပိုင္းေတြလည္း ပါေနတယ္။ ႀကိဳး၀ိုင္းေတြ ဆိုေပမယ့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာက တစ္ဖက္က လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ေတြကလည္း ရွိေနတတ္ေတာ့ ၀န္ထမ္းေတြက သြားလာေရး ခက္ေနတာေပါ့။ သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းထဲ က်ဴးေက်ာ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ အလုပ္မွန္သမွ် ဥပေဒရွိၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သူ႔ညႊန္ၾကားခ်က္မွ မလိုပါဘူး။ တရားစြဲဆိုဖို႔လည္း လုပ္ေနၾကၿပီလို႔ သိရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ဆီကို အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ မေရာက္ေသးပါဘူး” ဟုေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ သစ္ေတာဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ဦးက “၀ူယန္ေက်းရြာအနီး နန္႔၀ါသစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္း အတြင္းမွာ ဧက ၄၀၀ နီးပါးေလာက္ ပါပါတယ္။ က်ဴးလြန္တဲ့ မ်ဳိးဆက္ၾကယ္ပြင့္ ကုမၸဏီက မန္ေနဂ်ာ ေဒၚဒိန္းေမွ်ာ္ကိုေတြ႕ၿပီး တားထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သစ္ေတာဥပေဒအရ အေရးယူဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။ အမႈတြဲ တည္ေဆာက္ၿပီး ဥပေဒအရာရွိနဲ႔ တိုင္ပင္ၿပီး တရား႐ံုးမွာ တင္ျပရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းေတြမွာ တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာစိုက္တာ ဧကေပါင္း ၅၀၀၀ ေလာက္ ရွိေနတယ္ဆိုတဲ့ ေဒသခံ ေျပာၾကားခ်က္ေတြဟာ မွန္ႏိုင္ပါတယ္။ နယ္ေျမလံုျခံဳေရး အေျခအေနေၾကာင့္ တျဖည္းျဖည္း အေရးယူဖို႔ လုပ္ေနတယ္။ ေဒသခံေတြနဲ႔ ျပည္ပတစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာ ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းစိုက္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သစ္ေတာဧရိယာဟာ က်ယ္၀န္းေတာ့ နယ္ေျမမေအးခ်မ္းရင္ သြားလာစစ္ေဆးဖို႔ ခက္ပါတယ္။ ေဒသခံေတြက ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္က သစ္ေတာေတြကို မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးဖို႔ အားလံုးနဲ႔ ၀ိုင္း၀န္းလက္တြဲၾကရင္ တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာ ျပႆနာကိုလည္း အထိုက္အေလ်ာက္ ေျဖရွင္းႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ ႀကိဳး၀ိုင္းသစ္ေတာ ဥပေဒအရ (က) ႀကိဳး၀ိုင္းေတာအတြင္း က်ဴးေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ ေနထိုင္ျခင္း၊ (ခ) ႀကိဳး၀ိုင္းေတာအတြင္း အိမ္ေမြးတိရစၦာန္မ်ား စားက်က္ခ်ျခင္း (သို႔မဟုတ္) က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ေစျခင္း၊ (ဂ) ႀကိဳး၀ိုင္းေတာအတြင္း ခြင့္ျပဳမိန္႔မရရွိဘဲ ခုတ္ထြင္ျခင္း၊ ရွင္းလင္းျခင္း၊ တူးဆြျခင္း သို႔မဟုတ္ မူလအေနအထား ယိုယြင္းေစျခင္း၊ (ဃ) ႀကိဳး၀ိုင္းေတာအတြင္း ေရစီးေရလာ ပ်က္စီးေစျခင္း၊ ေရတြင္ အဆိပ္ခတ္ျခင္း၊ ဓာတုေဗဒပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ အရာမ်ား အသံုးျပဳျခင္း (င) ႀကိဳး၀ိုင္းေတာအတြင္း တိရစၦာန္မ်ား ဖမ္းဆီးျခင္း၊ အမဲပစ္ခတ္ျခင္း၊ ငါးဖမ္းျခင္း (စ) ႀကိဳး၀ိုင္းေတာအတြင္း သစ္ေတာမ်ား မီးကူးစက္ ျပန္႔ပြားေစႏိုင္ေသာ မီးေမႊးျခင္း၊ မီးဖိုျခင္း၊ မီးသယ္ယူျခင္း (သို႔မဟုတ္) မီးၾကြင္းမီးက်န္ ထားရွိျခင္း ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္း ခံရလွ်င္ ထိုသူအားေငြ ဒဏ္က်ပ္ ၅၀၀၀ ျဖစ္ေစ၊ ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လအထိျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ က်ခံေစရမည္ဟု ျပ႒ာန္းပါရွိသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႀကိဳး၀ိုင္းငါးခုရွိၿပီး တာေလာႀကီးေဒသတြင္ တာေလာႀကီး ႀကိဳး၀ိုင္း ၉၇၉၂ ဧက၊ မေလာ္ႀကိဳး၀ိုင္း ဧက ၁၃၁၂၀၊ အရိႏၵမာႀကိဳး၀ိုင္း ၁၀၆၀၃ ဧက၊ ဥပယာသႀကိဳး၀ိုင္း ၉၆၅၄ ဧက တို႔တြင္ တ႐ုတ္တစ္႐ွဴး ငွက္ေပ်ာခင္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ တာေလာႀကီး ရပ္မိရပ္ဖ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးတင္ျမင့္က “အခုက ရြာကထြက္တာနဲ႔ ငွက္ေပ်ာေတြ စိုက္ေနၾကၿပီ။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္က ဆႏၵျပတာလည္း အစိုးရ အရာရွိေတြလည္း ကြင္းမဆင္းၾကဘူး။ နယ္ေျမလံုျခံဳေရး မရွိဘူး ဆိုတာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ လုပ္မွမလုပ္တာ။ ဆႏၵျပေတာ့ ေျမေစ်းေတာ့ တက္သြားတယ္။ အရင္က ဆႏၵျပသူေတြလည္း ေျမေရာင္းတဲ့သူ၊ ငွားတဲ့သူေတြနဲ႔ အသင္းကြဲကုန္ၿပီ။ တာေလာႀကီးနယ္က ႀကိဳး၀ိုင္းေတြလည္း ကုန္ေနပါၿပီ။ အားလံုးကို တ႐ုတ္ငွက္ေပ်ာ ကုမၸဏီေတြက ေငြနဲ႔ဖံုးလိုက္ၿပီ။ ကြၽဲ၊ ႏြား စားက်က္ေတြလည္း ကုန္ၿပီေလ။ အစိုးရကို စာပို႔တယ္။ ေတာင္းဆိုတယ္။ ဆႏၵျပတယ္။ အစိုးရကို အားကိုးတယ္။ ဒီေန႔အထိ ဘာမွမလုပ္တာ အ့ံၾသေနတာ။ ဘာမွမတတ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ပြင့္ပြင္းလင္းလင္း ေျပာရရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ က်ဆံုးသြားၿပီ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလက ေကာက္ယူထားေသာ စာရင္းမ်ားအရ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တ႐ုတ္တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာ စိုက္ဧက ၄၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ စိုက္ပ်ိဳး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရၿပီးေသာ ေျမလြတ္၊ ေျမ႐ိုင္းတြင္ ဧက ၄၉၆၀၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရေသးေသာ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းတြင္ ၆၁၆၇ ဧက၊ ပံုစံ (၇) ရၿပီးေျမတြင္ ၃၁၆၇ ဧက၊ ပံုစံ (၇) မရရွိေသးသည့္ ေျမတြင္ ၉၃၄၈ ဧက၊ သစ္ေတာေျမတြင္ ၄၂၀၅ ဧက ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ တ႐ုတ္တစ္႐ွဴး ငွက္ေပ်ာခင္းမ်ား ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား နစ္နာမႈ မရွိေစေရး ၾကပ္မတ္စီမံ ေဆာင္ရြက္ေရး အဆိုကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၄ ရက္က ဒုတိယအႀကိမ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ အ႒မပံုမွန္ အစည္းအေ၀းတြင္ တင္သြင္းဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး အဆိုေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ယင္းအဆိုမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ တင္သြင္းသည့္ အဆိုျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕ စိုက္ပ်ိဳးေနသည့္ တ႐ုတ္တစ္ရွဴး ငွက္ေပ်ာခင္းကိစၥကို ျပည္ေထာင္အစိုးရက ထိေရာက္စြာ တားဆီးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္းလည္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေ၀ဖန္ေထာက္ျပၾကသည္။

ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ ၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံမ်ား တ႐ုတ္တစ္႐ွဴး ငွက္ေပ်ာ္ခင္း အလိုမရွိေၾကာင္း ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္က ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ ေကအိုင္အို အဖြဲ႕ကလည္း တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာ စိုက္ခင္းမ်ား ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕လာမႈေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလအတြင္း စစ္ေရွာင္ ေက်းရြာမ်ား၏ ေျမမ်ား အဓမၼသိမ္းယူျခင္း မျပဳရန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

 

June 5, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.