<

ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ နိဒင္ IDP စခန္း ပိတ္သိမ္းႏိုင္ေရး အိမ္ေထာင္စု ၈၀ ေက်ာ္အတြက္ ေနအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္

ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ နိဒင္ IDP စခန္း ပိတ္သိမ္းႏိုင္ေရး ေနအိမ္ေဆာက္လုပ္ေပးေနစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေအာင္သူရိန္)

ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ နိဒင္ IDP စခန္း ပိတ္သိမ္းႏိုင္ေရး အိမ္ေထာင္စု ၈၀ ေက်ာ္အတြက္ ေနအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ နိဒင္ IDP စခန္းတြင္ အိမ္ေထာင္စု ၈၅ စုအတြက္ ေနအိမ္ ၈၅ လံုး ေဆာက္လုပ္ေပးေနျခင္းျဖစ္ ၿပီး လက္ရွိတြင္ ေနအိမ္ေဆာက္လုပ္ေနမႈ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ အထိ ၿပီးစီးေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဇြန္လထဲတြင္ အိမ္ေထာင္စုအားလံုး အၿပီးေျပာင္းေရႊ႕ ေနရာခ်ထားေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အိမ္ေထာင္စု ၈၅ စု (လူဦးေရ ၅၈၁ ဦး) ရွိသည့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ နိဒင္ေက်းရြာ IDP စခန္း ပိတ္သိမ္းၿပီး ေက်းရြာႏွင့္ တစ္ဆက္စပ္တည္းတြင္ ေနအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးၿပီး ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာေအာင္သူရိန္သည္ ေမ ၂၂ ရက္တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ နိဒင္ေက်းရြာ IDP စခန္း ပိတ္သိမ္းေရးအတြက္ ေနအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေနျခင္းကို ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္တင္ႏွင့္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးစိုး ေအာင္တို႔သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ လုံျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဖုန္းတင့္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ဧၿပီ ၅ ရက္က ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ နိဒင္ေက်းရြာ IDP စခန္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး စခန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ နိဒင္ေက်းရြာ တာ၀န္ခံမ်ား၊ စခန္းတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ IDP စခန္းကို ပိတ္သိမ္းၿပီး ေက်းရြာႏွင့္ တစ္ဆက္စပ္တည္း ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ IDP စခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းႏိုင္ေရးကို ဦးစားေပးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ သကၠယ္ျပင္စခန္း၊ ေျမပံုၿမိဳ႕ရွိ ေတာင္ေပၚစခန္း၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ရွိ နိဒင္စခန္းမ်ားကို ပိတ္သိမ္းႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းနွင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေခါင္းဒုကၠာ(၁)ႏွင့္ (၂) စခန္းမ်ားရွိ စခန္းတာ၀န္ခံမ်ား စခန္းတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး စခန္းပိတ္သိမ္းႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ကနဦး ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ စတင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမပုံၿမိဳ႕ရွိ ဘဂၤါလီ IDP စခန္းပိတ္သိမ္းႏုိင္ေရး ေနအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးမႈ ဒုတိယအသုတ္ ေနအိမ္ ၅၀ မၾကာခင္ ရက္ပုိင္း ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မစၥတာ ကိုဖီအာနန္၏ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ပိတ္သိမ္းၿပီး IDP စခန္းသံုးခုမွာ ရမ္းျဗဲ၊ ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္မွ စခန္းတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မၾကာမီ ဆက္လက္ပိတ္ရန္ ရွိေနသည့္ IDP စခန္းေလးခုမွာ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မွ နိဒင္စခန္း၊ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္ေပၚစခန္းႏွင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္မွ သကၠယ္ျပင္စခန္းႏွင့္ ေခါင္းဒုကၠာစခန္းတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေျမပံုေတာင္ေပၚစခန္းတြင္ မိသားစု ၆၄၂ စု (လူဦးေရ ၃၀၆၇ ဦး) ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

 

May 26, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.