<

ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း တာ၀ါတုိင္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ Fiber Network လုပ္ကုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိသည့္ကုမၸဏီ ငါးခုသာရွိၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ လုပ္ကုိင္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားကုိ အေရးယူမည္

ေမ ၂၂ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း မစတင္မီ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု- ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း တာ၀ါတုိင္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ Fiber Network လုပ္ကုိင္ရန္  ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိထားသည့္ ကုမၸဏီ ငါးခုသာရွိၿပီး တရား၀င္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ လုပ္ကုိင္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားကုိ အေရးယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႔၊ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေမ ၂၂ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္ အစည္းအေ၀း (၃၀ ရက္ေျမာက္ေန႔)တြင္ ေျပာၾကားသည္။

အလံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚယဥ္ယဥ္ျမင့္၏ “ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ အလုံၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ရွိေသာ ခံႏုိင္၀န္ႏွင့္ မမွ်ေအာင္ ဆက္သြယ္ေရး တာ၀ါတုိင္မ်ား ယုိင္လဲေနမႈကုိ ခုိင္ခံ့ေသာတုိင္မ်ားႏွင့္ အစားထုိး လဲလွယ္ေပးရန္၊ ႐ႈပ္ေထြးေနေသာ ဆက္သြယ္ေရး ႀကိဳးမ်ားကုိလည္း ရွင္းေပးရန္၊ ေနရာမေရြး စြန္႔ပစ္ထားေသာ အသံုးမျပဳေတာ့သည့္ တုိင္ေဆြး၊ တုိင္ေဟာင္းမ်ားကုိ အျမန္ဆံုး ရွင္းလင္းေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိ” ေမးျမန္းမႈအား ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ၀န္ႀကီးက ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တာ၀ါတုိင္မ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရး Fiber Network မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာျဖင့္ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ေနရျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၉ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ အစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမ်ားကုိ တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ႐ံုးခဲြမ်ား ဖြင့္လွစ္ရန္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ တုိက္႐ုိက္ တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အဆုိပါကိစၥမ်ား  ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ဆံုးျဖတ္ၿပီးျဖစ္ကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွစၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ YESC၊ YCDC တုိ႔ျဖင့္ စီမံခ်က္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ခံႏုိင္၀န္မမွ်ေအာင္ ယုိင္လဲေနသည့္ကိစၥမ်ား၊ ႐ႈပ္ေထြးေနသည့္ ဆက္သြယ္ေရးႀကိဳးမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေပးရန္၊ ေနရာမေရြး စြန္႔ပစ္ထားသည့္ တုိင္ေဆြး၊ တုိင္ေဟာင္းမ်ားကုိ စီမံခ်က္ခ်ၿပီး ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

“ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း YESC ႏွင့္ တရား၀င္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိထားသည့္ ကုမၸဏီ သံုးခုရွိပါတယ္။ YCDC မွာေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအထိ စာရင္းေပးၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က ္ရရိွထားတဲ့ ကုမၸဏီႏွစ္ခုပဲ ရွိပါတယ္။ YESC က ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ကုမၸဏီသံုးခုနဲ႔႔ YCDC က ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ကုမၸဏီႏွစ္ခုကလဲြရင္ က်န္တဲ့သူေတြက ကြၽန္မတုိ႔ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရ သုိ႔မဟုတ္ Right of Way Owner ေတြရဲ႕ တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲနဲ႔ လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔ အေနနဲ႔လည္း YESC ကေရာ၊ YCDC ကေရာ ေၾကျငာၿပီးေတာ့ ကြၽန္မတုိ႔ဆီမွာ စာရင္းမသြင္းဘဲနဲ႔ တရားမ၀င္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေနတဲ့ ကုမၸဏီမ်ားကုိ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္” ဟု ၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ YCDC မွ သတင္းစာမ်ား၊ ျမန္မာ့႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ ေၾကာ္ညာမ်ား ထည့္သြင္းၿပီး ဆက္သြယ္ေရး တာ၀ါတုိင္မ်ား လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကုိ YCDC သုိ႔ ဆက္သြယ္၍ မွတ္ပံုတင္ရန္အတြက္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ေၾကာင္း၊ ၃၇ ဦးက လာေရာက္စံုစမ္းၿပီး ေလွ်ာက္လႊာ၀ယ္၍ ၂၁ ဦးက ျပန္လည္ ဆက္သြယ္သည့္အတြက္  အဆုိပါ ၂၁ ခုကုိ YCDC မွ ေခၚယူေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလကုန္အထိ အမွန္တကယ္ စာရင္းသြင္းထားသည့္ ကုမၸဏီ ၁၀ ခုသာရွိၿပီး အဆုိပါ ၁၀ ခုႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ တရား၀င္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း တာ၀ါတုိင္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေဆာက္အဦးတစ္ခု တည္ေဆာက္သကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ဥပေဒမ်ား ရွိသည့္အတြက္ တာ၀ါတုိင္ တည္ေဆာက္ေရး စိစစ္ေရးအဖဲြ႕ကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဖဲြ႕စည္းထားၿပီး တာ၀ါတုိင္ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕သုိ႔ တရား၀င္ခြင့္ျပဳမိန္႔ ေတာင္းခံရေၾကာင္း သိရသည္။

 

May 22, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.