<

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ လယ္ယာသားငါး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အာမခံ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိ

ေတာင္ငူခ႐ိုင္ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မ်ဳိးစပါးပ်ဳိးေထာင္ရန္ ထယ္ထိုးေနသည္ကို ယခုႏွစ္ ဇြန္လဆန္းပိုင္းက ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု – ေဇာ္၀င္းခ်စ္)

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ လယ္ယာသားငါး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အာမခံ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေ၀းကို ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေတာင္သူလယ္သမား အသက္အာမခံစနစ္ ျပန္လည္စတင္ ေဆာင္ရြက္ဖို ့အာမခံလုပ္ငန္းႀကီး ၾကပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕က ခြင့္ျပဳေပးလိုက္တာဟာ ျမန္မာ့လယ္ယာက႑နဲ႔ ေက်းလက္ျပည္သူေတြအတြက္ ေကာင္းမြန္ပါတယ္။ ဧရာ၀တီတိုင္းမွာ ေတာင္သူလယ္သမား ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲေတြမွာ လယ္သမားႀကီး ေတြကလည္း ၎တို ့ငယ္ရြယ္စဥ္ကရွိခဲ့တဲ့ ဤစနစ္ကို ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ ေစလိုၾကပါတယ္။ ေတာင္သူလယ္ သမားေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား က ေတာင္းဆိုၾကတဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ (MRF) အေနနဲ ့အျမဲအေလးေပးၿပီး အစိုးရဌာနမ်ားနဲ႔ ေပၚလစီ ခ်မွတ္သူမ်ားကို တင္ျပေတာင္းဆိုပါတယ္” ဟု ဦးရဲမင္းေအာင္က ၎၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး သဘာ၀ေဘးဒဏ္မ်ားမွ အာမခံေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ သီးႏွံအာမခံစနစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“သီးႏွံအာမခံကေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳၿပီးသြားၿပီ။ ၀န္ႀကီးဌာနက ဒါကိုေဆာင္ရြက္ဖို႔ရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီး ျမန္မာ့အာမခံ လုပ္ငန္းကို ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ရာသီဥတုကို အေျခခံတဲ့ အာမခံစနစ္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္တင္ေပး ထားတာရွိတယ္။ ဒါက အစိုးရကဆံုး ျဖတ္ဖို႔၊ ဆံုးျဖတ္ၿပီးရင္ အာမခံလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရး ဘုတ္အဖြဲ႕က ဆံုးျဖတ္ၿပီးရင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ဆံုးျဖတ္ၿပီးရင္ သီးႏွွံအာမခံစနစ္ကို စတင္ႏုိင္မယ့္အေန အထားရွိပါတယ္” ဟု ဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

“ဒါေပမဲ့ ခ်က္ခ်င္းႀကီး အာမခံစနစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးသြားဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏုိင္ေသးဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ရာသီဥတုအေျခခံ အာမခံစနစ္နဲ႔စမယ္။ ဒီကေနမွ မိုးေခါင္ေရရွား၊ အဲဒီကေနမွ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္၊ အထြက္ႏႈန္းတို႔ကို တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ လုပ္သြားရမွာပါ” ဟု ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

သီးႏွံအာမခံစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အာမခံစနစ္အရ ျပည္တြင္းအာမခံ ကုမၸဏီမ်ားပင္လွ်င္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ လုပ္ကုိင္ေနရေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံျခား အာမခံကုမၸဏီ အေနျဖင့္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီတစ္ခုမွ လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

သီးႏွံအာမခံစနစ္ကို ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လတ္တေလာတြင္ ျမန္မာ့အာမခံ လုပ္ငန္းကသာ လုပ္ကိုင္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းက လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ဂ်ပန္အာမခံ လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ ဆြန္ပိုမွ မိုးေရခ်ိန္ကို အေျခခံသည့္ အာမခံလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္ ျပည္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေရႊဘိုၿမိဳ႕မ်ားတြင္ စတင္စမ္းသပ္ လုပ္ကိုင္ရန္ တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္သူမ်ားအတြက္ သီးႏွံအာမခံစနစ္ ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း စတင္ႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးရဲမင္းေအာင္က ၎၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

August 20, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.