<

သီလ၀ါစက္မႈဇုန္အနီးမွျဖတ္၍ ဒလ -ေက်ာက္တန္း Suspension Bridge (ႀကိဳးတံတား) တစ္စင္းတည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ Master Plan တြင္ ထည့္သြင္းေရးဆဲြထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဒုတိယ၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

သီလ၀ါစက္မႈဇုန္အနီးမွျဖတ္၍ ဒလ -ေက်ာက္တန္း Suspension Bridge (ႀကိဳးတံတား) တစ္စင္းတည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ Suspension Bridge တြင္ ထည့္သြင္းေရးဆဲြထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ေမ ၁၅ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀း ဒုတိယေန႔တြင္ ေက်ာက္တန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚေအးျမျမမ်ဳိးက ေမးျမန္းေသာ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဒလၿမိဳ႕နယ္ ဆက္သြယ္ထားေသာ တံတားတစ္စင္း တည္ေဆာက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းကုိ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျဖၾကားရာတြင္ အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ရန္ကုန္အျပင္ပတ္လမ္းအတြက္ ေရးဆဲြလ်က္ရွိေသာ Feasibility Study တြင္ ရန္ကုန္ေတာင္ပုိင္းခ႐ုိင္ရွိ သန္လ်င္၊ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းရွိ သီလ၀ါစက္မႈဇုန္ အနီးမွျဖတ္၍ ဒလၿမိဳ႕နယ္ဘက္ကမ္းသုိ႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဒလ-ေက်ာက္တန္း Suspension Bridge (ႀကိဳးတံတား) တစ္စင္းကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရး ထည့္သြင္းေရးဆဲြလ်က္ ရွိပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဒီတံတားႀကီး တည္ေဆာက္မည္ဆုိပါက ကုန္က်စရိတ္ပမာဏမ်ား အလြန္မ်ားျပားလြန္းတဲ့အတြက္ လတ္တေလာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးပါေၾကာင္းနဲ႔ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ တည္ေဆာက္ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ Master Plan မွာ ထည့္သြင္းေရးဆဲြထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားအပ္ပါတယ္” ဟု ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါတံတားကုိ တည္ေဆာက္ေပးႏုိင္မည္ဆုိပါက ရန္ကုန္ျမစ္ တစ္ဖက္ကမ္းရွိ သံလ်င္၊ ေက်ာက္တန္းေဒသႏွင့္ အျခားဘက္ကမ္းရွိ ဒလ၊ ကြမ္းျခံကုန္း၊ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္မ်ားသုိ႔ ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ သီလ၀ါစက္မႈဇုန္ႏွင့္ ဒလၿမိဳ႕နယ္တုိ႔အား ဆက္စပ္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ျမစ္အား ျဖတ္သန္းတည္ေဆာက္မည့္ တံတားျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္းရွိ ပင္လယ္ကူးသေဘၤာႀကီးမ်ား အဓိကထားျဖတ္သန္းသြားလာသည့္ ေနရာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းတြင္ပါ၀င္သည့္ အတြင္းပတ္လမ္း Inner Ring Road ႏွင့္ အျပင္ပတ္လမ္း           Outer Ring Road လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ၂၀၀၈ – ၂၀၀၉ ကပင္ Plan ခ်မွတ္၍ ျဖစ္တန္စြမ္းကုိ ေလ့လာေနခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အဆုိပါ တံတားကုိ ဥမင္လုိဏ္ေခါင္းပုံ ျဖစ္တန္စြမ္းႏွင့္ တံတားျဖစ္တန္စြမ္းပုံမ်ားကုိ JICA အစီအစဥ္ျဖင့္ IHI Company မွ Proposal တင္ျပထားေၾကာင္း ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး တံတားႀကီးအား ဥမင္လုိဏ္ေခါင္းပုံ ေဆာက္မည္ဆုိပါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေအာက္ခံေျမသား အေျခအေနအရ ဥမင္လုိဏ္ေခါင္းေဖာက္ရန္ မသင့္ေတာ္သည့္အတြက္ တံတားေဆာက္မည္ဆုိလွ်င္  Suspension Bridge ပုံစံအတုိင္းသာ တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး တံတား၏ တာ၀ါတုိင္ႏွစ္ခုအက်ယ္မွာ ခန္႔မွန္း ၁၆၀၀ မီတာခန္႔ရွိႏုိင္ၿပီး တံတား၏ စုစုေပါင္း ခန္႔မွန္းအရွည္ ၂၈၀၀ မီတာခန္႔ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အဆုိပါ တံတားတည္ေဆာက္ၿပီးပါက Yangon Outer Ring Road ႏွင့္ ဆက္စပ္မိၿပီး တစ္စပ္တစ္ဆက္တည္း ျဖစ္သြားမည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

May 15, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.