<

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ အေနျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည္ေရးေကာ္မတီ (JMC-S) မ်ားတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ရရန္ ေဆြးေႏြးမည္

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (MNSP) အေနျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-S) မ်ား၌ ပါ၀င္ခြင့္ရရွိရန္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီဒုဥကၠ႒ ႏိုင္ဟံသာက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတာင္းဆိုထားတာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔တပ္ဖြဲ႕ေတြက မြန္ျပည္နယ္မွာလည္း လႈပ္ရွားမႈရွိတယ္။ ကရင္ျပည္နယ္ထဲမွာလည္း လႈပ္ရွားမႈရွိတယ္။ ေနာက္ တနသၤာရီတိုင္းမွာလည္း လႈပ္ရွားမႈေတြရွိတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ေဆြးေႏြးမႈအပိုင္းမွာ အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ဘက္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို မြန္ျပည္နယ္မွာပဲ JMC-S မွာ ပါ၀င္ခြင့္ေပးတယ္။ ကရင္ျပည္နယ္မွာ မေပးဘူး။ တနသၤာရီတိုင္းမွာမေပးဘူး။ ဆိုေတာ့ အဲဒီအေပၚမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတာ့ မေက်လည္ဘူးဗ်။ ဥပမာ ကရင္ေတြဆိုရင္လည္း တျခားျပည္နယ္ေတြမွာ လုပ္ေပးေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က်ေတာ့ မေပးဘူးဆိုေတာ့ ဒါက မညီမွ်ဘူးလို႔ ကြၽန္ေတာ္ျမင္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔တပ္ေတြလည္း ကရင္ျပည္နယ္မွာ လႈပ္ရွားေနတာ အမ်ားႀကီး။ အဲဒါ ျပႆနာျဖစ္ရင္ အဲဒီကရင္ျပည္နယ္က JMC မွာ ပါ၀င္ခြင့္မရွိရင္ ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲ။ အဲဒီအေပၚမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မေက်လည္ေသးပါဘူး။ ဒီကိစၥကို ဆက္လက္ၿပီးေတာ့မွ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးသြားဖို႔ ရွိပါတယ္။ မြန္ျပည္နယ္မွာ တစ္ခုတည္းအေနနဲ႔ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သေဘာမတူႏိုင္ေသးပါဘူး” ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီဒုဥကၠ႒ ႏိုင္ဟံသာက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ မြန္ျပည္နယ္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည္ေရးေကာ္မတီအား မည္သို႔ဖြဲ႕စည္းထားသည္ကို မသိရွိေသးေၾကာင္းႏွင့္ မြန္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားရွိသည့္ အျခားျပည္နယ္မ်ားရွိ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီမ်ားတြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ ပါ၀င္ခြင့္မရပါက ေျဖရွင္းခြင့္မရွိႏိုင္သလို ေဆြးေႏြးရန္ လမ္းမပြင့္ႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“လက္ရွိမြန္ျပည္နယ္က JMC မွာ ဘယ္လိုဖြဲ႕စည္းထားလဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း မသိေသးဘူး။ သူတို႔မွာရွိတဲ့ပံုစံအရ တစ္ဦးလား။ ႏွစ္ဦးလား။ တပ္မေတာ္ဘက္က ဘယ္ႏွဦး၊ သူတို႔ဘက္က ဘယ္ႏွဦး၊ အရပ္ဘက္ဘက္က ဘယ္ႏွဦး ဒါကို အခ်ဳိးညီညီနဲ႔ေတာ့ ပါ၀င္ရမွာေပါ့။ မြန္ျပည္နယ္မွာ ကရင္တပ္ရွိသလို ကရင္ျပည္နယ္မွာလည္း မြန္တပ္ရွိပါတယ္။ အဲဒါကို EAO လုိင္းကေန ၿပီးေတာ့ အခ်ဳိးဘယ္ေလာက္ပါရမယ္ ဆိုရင္လည္း ဒါကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ နည္းလမ္းရွာရမွာေပါ့ဗ်ာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ကေတာ့ တစ္ဦး၊ ႏွစ္ဦးမပါရင္ ေျဖရွင္းခြင့္မရွိဘူးလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျမင္တယ္။ ေဆြးေႏြးဖို႔ လမ္းမပြင့္ဘူးေပါ့ဗ်ာ” ဟု ႏိုင္ဟံသာက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ အေနျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတုိင္းမ်ားတြင္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ အေျခခ် အေနအထားမ်ဳိးမရွိဘဲ နယ္ေျမလႈပ္ရွားမႈ အဆင့္သာရွိသည့္အတြက္ အဆုိပါေဒသမ်ားရွိ JMC-S မ်ားတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ရမရကို လာမည့္ JMC-S အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း JMC-S (ကရင္)၏ ဒုတိယဥကၠ႒ အရပ္သားကုိယ္စားလွယ္ ေစာခရစၥတုိဖာက The Daily Eleven သတင္းစာကို ေျပာၾကားသည္။

ဒုတိယဥကၠ႒ ေစာခရစၥတုိဖာက “အခု မြန္ျပည္သစ္ပါတီကုိ JMC-U က လက္ခံထားလိုက္ပါၿပီ။ သူတုိ႔ဘက္က ေတာင္းဆုိတာကေတာ့ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတုိင္းမွာရွိတဲ့ JMC-S ေတြမွာ ပါ၀င္ခြင့္ေတာင္းတာေပါ့။ တစ္ခုရွိတာက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေလာေလာဆယ္ စဥ္းစားထားတာက သူတုိ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြက အဲဒီေဒသေတြမွာလည္းရွိတယ္။ သုိ႔ေသာ္ KNU လုိ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ေနရာထုိင္ခင္းေတြ မရွိဘူးေပါ့။ နယ္ေျမလႈပ္ရွားမႈေလးေတြပဲရွိတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အၾကမ္းဖ်င္း ေဆြးေႏြးတာကေတာ့ JMC-S (မြန္) မွာပဲ ေလာေလာဆယ္ အတည္ျပဳေပးထားတယ္ေပါ့။ သို႔ေသာ္လည္း JMC-S (မြန္)မွာေရာ၊ JMC-S (ကရင္)မွာေရာ၊ JMC-S (တနသၤာရီ) မွာေရာ ျပန္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးၾကည့္တဲ့အခါမွာ ပါ၀င္ဖို႔သင့္မသင့္က ေနာက္မွပဲ ဆံုးျဖတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးထားတာေတာ့ရွိတယ္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတာ့ မခ်ရေသးပါဘူး။ သက္ဆုိင္ရာ JMC-S ေတြအားလံုးက သေဘာတူလက္ခံတဲ့အခါက်မွပဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လို႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မြန္အေနနဲ႔ကေတာ့ သူတို႔သံုးေနရာစလံုးမွာ ပါ၀င္ခြင့္ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ္လုိ႔ အေျခခ် အေနအထားမ်ဳိး မရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္၊ လႈပ္ရွားအဆင့္ပဲရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ JMC-S ေတြရဲ႕ သေဘာထား ဘယ္လုိရွိတယ္ဆုိတာကေတာ့ လာမယ့္ JMC-S အစည္းအေ၀းေတြမွပဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ မြန္ျပည္နယ္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ JMC-S (မြန္) တြင္ အေရွ႕ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴး အပါအ၀င္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ လံု/နယ္၀န္ႀကီးႏွင့္ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ အစုိးရကိုယ္စားလွယ္ ခုနစ္ဦးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ KNU မွ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ အရပ္သားကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ခုနစ္ဦး စုစုေပါင္း ၁၄ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

May 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.