<

စက္မႈဇုန္အသစ္မ်ားထူေထာင္ရန္ အမွန္တကယ္လုပ္ကိုင္ႏုိင္မည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဖိတ္ေခၚထားၿပီး ယခုႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၃၄ ဘီလ်ံေက်ာ္ႏွင့္ က်ပ္ ၂၈၇ ဘီလ်ံေက်ာ္ျဖင့္ စက္မႈဇုန္သံုးဇုန္အထိ တည္ေဆာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္းျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၃၄ဘီလ်ံေက်ာ္ႏွင့္ က်ပ္ ၂၈၇ ဘီလ်ံေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိ စက္မႈဇုန္သံုးဇုန္အထိ တည္ေဆာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ စက္မႈဇုန္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုကို ေဒၚလာ ၃၄  ဘီလ်ံေက်ာ္ျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းပမာဏသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း ၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ က႑အလိုက္ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ၏ သုည ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က႑တြင္ စက္မႈဇုန္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းႏွစ္ခုကို က်ပ္၂၈၇ဘီလ်ံေက်ာ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က႑တြင္ က႑အလိုက္၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္အထိ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထပ္မံတည္ေဆာက္မည့္ စက္မႈဇုန္အသစ္မ်ားတြင္ Developer အျဖစ္ အမွန္တကယ္လုပ္ကိုင္ႏုိင္မည့္  ျပည္တြင္းျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္မည္သူ႔ကိုမဆို လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“လက္ရွိ ရွိေနတဲ ့စက္မႈဇုန္ေတြ၊ စီးပြားေရးဇုန္၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ေတြ ျပန္သံုးသပ္တဲ့အခါက်ေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားက ဒါေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လာခဲ့တယ္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္လာခဲ့တဲ့ အခ်ိန္မွာလည္းပဲ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔စၿပီး တည္ေဆာက္ကတည္းကိုက  စက္မႈဇုန္ေတြက အရည္အေသြးနိမ့္က်ေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ လက္ရိွစက္မႈဇုန္ အေဟာင္းေတြကို  ျပန္ၿပီးအရည္အေသြးျပည့္ေအာင္ ျမႇင့္လို႔ရွိရင္ ခက္ခဲတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ စက္မႈဇုန္ အသစ္ေတြ ထပ္ၿပီးတိုးခ်ဲ႕ေဖာ္သြားဖို႔ရွိပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားထားသည္။

စက္မႈဇုန္အသစ္မ်ား ထပ္မံတည္ေဆာက္ၿပီးပါက လက္ရွိစက္မႈဇုန္အေဟာင္းမ်းာတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား စက္မႈဇုန္အသစ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရင္းႏွီး လုပ္ကိုင္လိုပါကလည္း ခြင့္ျပဳေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“သို႔ေသာ္  ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေတြ႕အၾကံဳအရ Developer ေတြ  စက္မႈဇုန္တစ္ခုကို  Developer လုပ္မယ္ဆိုၿပီးေတာ့  ကိုယ္တကယ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းမရွိဘဲနဲ႔  အခြင့္အေရးကို ရေအာင္ယူထားတယ္။ ၿပီးေတာ့ လာၿပီးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရွိလား၊ တစ္ေယာက္ခ်င္း တစ္ေယာက္ခ်င္းကိုေခၚၿပီး ေနရာေပးၿပီး Developer လုပ္တယ္ဆိုတာ နည္းလမ္းမမွန္ပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ Developer ပိုင္းကိုလည္း Consortium ျဖစ္ျဖစ္ တကယ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းရွိတဲ့သူေတြကို ေပးမယ္။ ဒါေပမဲ့ အရင္တုန္းကလုိ သူမ်ားအရင္းအႏွီးကို ကိုယ့္အရင္းအႏွီး ျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး Developer လုပ္တာမ်ဳိးကို လက္မခံပါဘူး။ တကယ္လုပ္ႏုိင္ရမယ္။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္ကာလအတြင္း လုပ္ႏုိင္ရမယ္။ ျပည္တြင္းကျဖစ္ေစ ျပည္ပကျဖစ္ေစ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးမယ္” ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္ အသစ္ျပ႒ာန္းမည့္ စည္းမ်ဥ္းအသစ္သည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တန္းတူအခြင့္အေရးမ်ားကို ဖန္တီးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတစ္၀န္းလံုးရွိ ေဒသမ်ားအားလံုးသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားတန္းတူရွိၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈအတြက္ အေရးႀကီးသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

April 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.