<

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားမွာ ႐ုိးသားမႈရွိေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ပေယာဂမ်ားေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းရာတြင္ အခက္အခဲအခ်ဳိ႕ရွိေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

ပံုတူ႐ုပ္တုအား ၾကည့္႐ႈေနသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္အား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားမွာ ႐ုိးသားမႈရွိေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ပေယာဂမ်ားေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းရာတြင္ အခက္အခဲအခ်ဳိ႕ရွိေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္စစ္သမုိင္းျပတုိက္၌ မတ္ ၂၆ ရက္ နံနက္ပုိင္းက (၇၃) ႏွစ္ေျမာက္တပ္မေတာ္ေန႔ကုိ ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆုိေသာအားျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၏ ပုံတူပန္းပု႐ုပ္တုအား ေပးအပ္လွဴဒါန္းျခင္း အခမ္းအနားတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ထုိသုိ႔ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ယခင္အစုိးရအဆက္ဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ မိမိတုိ႔ကရင္ျပည္နယ္ေဒသအတြင္းမွ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚသုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရးက႑မ်ားတြင္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေၾကာင္း၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္ လႈိင္၏ လက္တြဲေခၚယူမႈျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚသုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိျပည္သူလူထုမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေအးခ်မ္းသာယာစြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္မိမိတုိ႔၏ ေက်းဇူးတင္မႈကုိေဖာ္ျပရန္အတြက္ ပိေတာက္က်ီးေပါင္းသားျဖင့္ ထုလုပ္ထားသည့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ပုံတူ႐ုပ္တုအား လာေရာက္ေပးအပ္လွဴဒါန္း ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လွဴဒါန္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အလွဴရွင္မ်ားကုိယ္စား ဦးေက်ာ္ေက်ာ္က ဦးစြာ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ မိမိ၏ပုံတူ႐ုပ္တုအား ေပးအပ္လွဴဒါန္းျခင္းသည္ တပ္မေတာ္၏ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမႈအေပၚ ျပည္သူမ်ားက လႈိက္လဲွစြာ လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳျခင္းကုိ ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေစေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံသည္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားဒုကၡေရာက္ရၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမွာ အျခားႏုိင္ငံမ်ားထက္ မ်ားစြာေနာက္က်ခဲ့ရသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိစစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမမ်ား၌ တာ၀န္မ်ားထမ္းေဆာင္ခ်ိန္ကလည္း ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ တတ္ႏုိင္သမွ် လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီး ဒုကၡေရာက္ရွိေနသူမ်ားအားလည္း ကယ္ထုတ္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္မ်ားရွိေၾကာင္း၊ မိမိ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ တာ၀န္ စတင္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ယခင္အစုိးရသက္တမ္း သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ထုိသုိ႔ေဆြးေႏြးရာတြင္ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံသည္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိက်င့္သုံးလ်က္ရွိၿပီး ဒုိ႔တာ၀န္အေရးသုံးပါးကုိ မထိခုိက္ရန္ႏွင့္ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္း ကုိမထိခုိက္လွ်င္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ တပ္မေတာ္မွ သေဘာတူ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားမွာ ႐ုိးသားမႈရွိေသာ္လည္း တခ်ဳိ႕ ပေယာဂမ်ားေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းရာ တြင္ အခက္အခဲတခ်ဳိ႕ရွိေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သုိ႔ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိ ျခင္းမွာ မိမိတုိ႔တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္္အဖြဲ႕မ်ား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ယုံၾကည္စြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ မည္သည့္အစုိးရ၊ မည္သည့္ပါတီကတုိင္းျပည္ကုိ ဦးေဆာင္သည္ျဖစ္ေစ တုိင္းျပည္ ေအးခ်မ္း သာယာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ကေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တုိင္း ျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္၊ ျပည္သူလူထုၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ ေနထုိင္လုပ္ကုိင္ စားေသာက္ႏုိင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေပၚ အသိအမွတ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ မိမိ၏ ပုံတူပန္းပု႐ုပ္တုအား ထုဆစ္ၿပီးေပး အပ္လွဴဒါန္းၾကေသာ ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ အလွဴရွင္မ်ားအား ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၏ ႐ုပ္တုအား ၿမိဳင္ႀကီးငူေဒသ ျမန္မာ-ထုိင္းႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္အနီး ေပါက္ေရာက္လ်က္ရွိသည့္ ႏွစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္သက္တမ္းရွိ ပိေတာက္ပင္၏ က်ီးေပါင္းသားျဖင့္ ထြင္းထုထားျခင္းျဖစ္ၿပီး သစ္အလွဴရွင္ ဦေစာလွေအး လွဴဒါန္းသည့္ ပိေတာက္ပင္၏ က်ီးေပါင္းသားေပၚတြင္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၏ စီစဥ္မႈျဖင့္ ပန္းပုဆရာ ဦးရဲရင့္ေနာင္လတ္က ႏွစ္လခန္႔ အခ်ိန္ယူ ထုဆစ္ခဲ့ရၿပီး ႐ုပ္တုထုလုပ္ၿပီးစီးခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အား လာ ေရာက္ ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ႐ုပ္တုမွာ အေလးခ်ိန္အားျဖင့္ တစ္တန္ခန္႔ရွိၿပီး ကာလတန္ဖုိး က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။

ယင္းအခမ္းအနားသုိ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ဇနီး ေဒၚၾကဴၾကဴလွ၊ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိး၀င္းႏွင့္ဇနီး ေဒၚသန္းသန္းႏြယ္၊ ညႇိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ဗုိလ္ ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴး၊ အလွဴရွင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးေစာလွေအး၊ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ႏွင့္ ပန္းပုပညာရွင္ ဦးရဲရင့္ေနာင္လတ္တုိ႔ တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

March 26, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.