<

သက္ဆိုင္ရာဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္႔ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ လုံျခံဳေရးစီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲၿပီး တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ျမႇင္႔ ေဆာင္ရြက္ေရးအဆို စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္း

ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းကုိ မတ္ ၁၅ ရက္က ျပဳလုပ္စဥ္

သက္ဆိုင္ရာဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ လုံျခံဳေရး စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ျမႇင္႔ ေဆာင္ရြက္ေရးအဆို စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

မတ္ ၁၅ ရက္က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ သက္ဆိုင္ရာဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္႔ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ လုံျခံဳေရးစီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ျမႇင္႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕အား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ အမွတ္(၁)တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမိုးေက်ာ္သူက တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဟာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို ရရွိေစမွာျဖစ္တဲ႔အတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကုိပါ သက္ေရာက္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအေနနဲ႔လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင္႔ ေဆာင္ရြက္ေနသလို တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လုပ္ငန္းေတြကိုလည္း ကြၽဲကူးေရပါ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေဆာင္ရြက္ၾကမယ္ဆိုရင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေတြ ရရွိလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမအမွတ္ (၁) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမိုးေက်ာ္သူက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူလူထုသည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံမွာရွိသည့္ ဥပေဒမ်ားသည္ တရားမွ်တမႈ ရွိပါသလား၊ တရားမွ်တသည့္ ဥပေဒမ်ားကလည္း စိုးမိုးမႈရွိသလားဆုိသည့္ ကိစၥကို ျပည္သူမ်ားသည္ အျမဲတမ္း သတိထားတုံ႔ျပန္ေနေၾကာင္း တရားမွ်တၿပီး ဘက္လိုက္သည့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္အား ယုံၾကည္မႈရွိလာမည္ဆုိပါက တရားမဲ႔မ်ား၊ မႈခင္းျပႆနာမ်ားမွာလည္း လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္စီက ဥပေဒႏွင္႔မညီသည့္ ျပင္ပနည္းျဖင့္ တရား႐ုံးမ်ားတြင္ ေျဖရွင္းအားကိုးၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမအမွတ္(၂)တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမိုးမင္း၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီမိုကေရစနစ္နဲ႔ တရား႐ုံးေတြဟာ အားေကာင္းခိုင္မာေနဖုိ႔ လိုပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ကာလတစ္ေလွ်ာက္မွာေတာ့ ဒီက႑ဟာ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့သူေတြရဲ႕ ျပည္သူေတြက ယုံၾကည္အားကိုးမႈေတြ ေလ်ာ႔က်လာတာဟာ လက္မခံလို႔ မရပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အဂတိလိုက္စားမႈေတြ ရွိပါတယ္။ ဥပေဒကို ကိုယ္လိုရာဆြဲၿပီးေတာ့ ကိုယ္က်ိဳးရွာမႈေတြ ရွိပါတယ္။ တရားမွ်တမႈကို ဘက္လိုက္မႈကင္းကင္းနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးရမယ္ဆုိရင္မူသေဘာေတာ့ ရွိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္ နည္းပါးတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေတြေၾကာင့္ ဒီက႑ကို ျပည္သူေတြဟာ ယုံၾကည္မႈ က်ဆင္းေနတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမအမွတ္(၂)တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမိုးမင္း၀င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

သက္ဆိုင္ရာဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္႔ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ လုံျခဳံေရးစီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ေရးအဆိုကို ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမအမွတ္(၂) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမိုးမင္း၀င္းက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ယင္းအဆိုအား တနလၤာေန႔တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ရယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

March 15, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.