<

ႏွစ္လအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ားေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၌ လူတစ္ရာနီးပါးေသဆုံးခဲ့ၿပီး ၅၀၀ ေက်ာ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့

YBS (၉၁) ယာဥ္ႏွင့္ Grand Starex အမ်ဳိးအစား ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္တို႔ တိုက္မိမႈ ျဖစ္ပြားစဥ္ (ဓာတ္ပံု- ပုလဲအရန္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕)

ဇန္န၀ါရီႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီတို႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ားေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၌ လူတစ္ရာနီးပါးေသဆုံးခဲ့ၿပီး ၅၀၀ ေက်ာ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း မတ္ ၅ ရက္တြင္ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕က စုံစမ္း သိရွိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ဇန္န၀ါရီတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ၂၂၇ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အတြက္ အမ်ဳိးသား ၄၈ ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦး စုစုေပါင္း ၅၀ ေသဆုံးကာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသား ၂၁၅ ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ၈၅ ဦး စုစုေပါင္း ဦးေရ ၃၀၀ ရွိခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ၂၁၃ မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အတြက္ အမ်ဳိးသား ၃၅ ဦးေသဆုံးခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသမီး ကိုးဦး စုစုေပါင္း၄၄ ဦးေသဆုံးခဲ့သည္။ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသား ၁၉၁ ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး ၈၃ ဦး စုစုေပါင္း ၂၇၄ ဦးရွိခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ႏွစ္လအတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၌ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ၄၄၀ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၉၄ ဦးေသဆုံးကာ ၅၇၄ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည္။

ႏွစ္လအတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၌ တစ္ရက္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ခုနစ္မႈႏႈန္းျဖစ္ပြားေနၿပီး တစ္ရက္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် လူတစ္ဦးခြဲႏႈန္းျဖင့္ ေသဆုံးေနသည္။ ထို႔ျပင္ တစ္ရက္လွ်င္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ားေၾကာင့္ လူကိုးဦးခြဲႏႈန္းျဖင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

March 5, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.