<

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေဆာက္အအံု ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ လိုအပ္သည့္ စတီးအမ်ားစုအနက္ သြပ္ေရစိမ္စတီးေခ်ာင္း သို႔မဟုတ္ အေရာင္ျခယ္စတီးျပားမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ကို ျပည္ပမွ တင္သြင္းေနရဟုဆို

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေဆာက္အအံုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ လိုအပ္သည့္စတီးအမ်ားစုကို ျပည္ပမွတင္သြင္းေနရေၾကာင္း၊အထူးသျဖင့္ သြပ္ေရစိမ္ စတီးေခ်ာင္း သို႔မဟုတ္ အေရာင္ခ်ယ္ စတီးျပားမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ကို ျပည္ပမွ တင္သြင္းေနရေၾကာင္း  ျမန္မာ့အထူးစီးပြား ေရးဇုန္ဗဟိုအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတဦးဟင္ နရီဗန္ထီးယူက ေျပာၾကားသည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ (ဘီ) ၌ ပထမဆံုးရင္းႏွီးျမႇဳပ္မည့္  JFEMERANTI Myanmar ကုမၸဏီလီမိတက္၏ JFE Steel Corporation စက္႐ံုေျမပႏၷက္တင္အခမ္းအနားကို မတ္ ၁ ရက္က က်င္းပသည္။

JFEMERANTI Myanmar ကုမၸဏီလီမိတက္၏ JFE Steel Corporation စက္႐ံုကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စီမံကိန္းအားလံုး ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းစက္႐ံုၿပီးစီးပါက ျမန္မာႏုိင္ငံသားပညာရွင္ႏွင့္ လုပ္သား ၃၀၀ ခန္႔ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ရရွိ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စတင္လုပ္ကိုင္မည့္ အလႊာအုပ္ပိုင္းတြင္ သြပ္ႏွင့္ သြပ္အလူမီနီယမ္  အုပ္နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ေပါင္း ၁၈၀၀၀၀ ခန္႔ႏွင့္ အေရာင္ျခယ္လုိင္းတြင္ ဆန္းသစ္ေသာနည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ အရည္အေသြးစံ ခ်ိန္စံညႊန္းျပည့္၀စြာျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ ၉၀၀၀၀ ခန္႔ ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  JFE MERANTI ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရွိ စတီးႏွင့္ပတ္သက္ေသာကုမၸဏီမ်ားထဲတြင္ ဒုတိယအႀကီးဆံုးျဖစ္ၿပီး သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ကုမၸဏီမ်ားအနက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

JFE MERANTI သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈက႑အသီးသီးတြင္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္ ေအာင္ျမင္ေသာ  လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္လာမည္ဟု ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ဂ်ပန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေန ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ယခုထက္ပိုမုိလာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကရန္ အေလးအနက္ဖိတ္ေခၚပါေၾကာင္း ျမန္မာ့အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဗဟိုအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတဦးဟင္ နရီဗန္ထီးယူက ေျပာၾကားသည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ခန္႔ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ၀မ္းေျမာက္စြာႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးက႑ ေကာင္းမြန္ လ်င္ျမန္စြာေျပာင္းေနသည္ႏွင့္အမွ် JFE MERANTI အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ စီးပြား ေရးေျပာင္းလဲတုိးတက္မႈအေပၚ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပါ၀င္အက်ဳိးျပဳလာသည့္အတြက္ ၀မ္းေျမာက္မိပါေၾကာင္းလည္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

March 2, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.