<

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အား Harvard Foundation က ဘဂၤါလီမ်ား၏ဒုကၡမ်ားေျဖရွင္းေပးရန္ ေတာင္းဆို

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား Harvard Foundation က ရခုိင္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဘဂၤါလီမ်ား၏ဒုကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုလုိက္သည္။

Harvard Foundation က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္က ထုတ္ျပန္ေသာေၾကညာခ်က္တြင္ သူ႔အေနျဖင့္ ယခင္ကဲ့သို႔ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီသူရဲေကာင္းဟု တင္စားခံရျခင္းႏွင့္ လိုက္ဖက္ရန္ ဘဂၤါလီမ်ား၏ (မူရင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟုသံုးႏႈန္းထား) လူ႔ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားကို ဆက္ၿပီး မ်က္ကြယ္မျပဳသင့္ပါေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

Harvard Foundation က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား “Humanitarian of the Year” ဆုကို ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး ဆုေပးအပ္သည့္ အခမ္းအနားတြင္ Harvard ၏ အစၥလမၼစ္ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕က ဆႏၵျပခဲ့သည္။

အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္ကို Harvard Foundation မွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား ၃၂ ဦးက လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီး ေက်ာင္းသားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဒီမိုကေရစီရရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဂုဏ္သေရရွိသည့္ သမိုင္းက ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ေဆာင္ျဖစ္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္း ဘဂၤါလီမ်ားအပါအ၀င္ အျခားတိုင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားအေပၚ ဆက္ဆံသည့္ပံုစံက Harvard Foundation ေပးအပ္ခဲ့သည့္ ဆု၏အဓိပၸာယ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ႀကီးျဖစ္ေနသည္ဟု ေျပာဆိုထားေၾကာင္း သိရသည္။

February 23, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.