<

တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးအတြက္ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား အေနျဖင့္ တည္ဆဲတရားဥပေဒမ်ားအား ေလးစားလိုက္နာရမည္ဟု ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ JMC ဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကား

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ရွိ ေငြမိုးဟိုတယ္တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္က JMC ဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္စဥ္

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ားအေနျဖင့္ တည္ဆဲတရားဥပေဒမ်ားအား ေလးစားလိုက္နာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ JMC-S (Mon) ဥကၠ႒ျဖစ္သူ အေရွ႕ေတာင္ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴးဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ဳိး၀င္းက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ရွိ ေငြမိုးဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ JMC ဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဒီေနရာမွာ အဓိကအခ်က္ကေတာ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမွသာလွ်င္ လူေတြအားလံုးေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ ့ေနထိုင္ႏိုင္ၿပီးေတာ့ လူမႈစီးပြားတိုးတက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားဥပေဒ ဆိုတာကလည္း ဒီကေန႔တည္ဆဲဥပေဒေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တည္ဆဲဥပေဒကိုလည္းပဲ ေလးစားလိုက္နာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တည္ဆဲဥပေဒေတြကို ေလ့လာမယ္။ ေလ့လာမယ့္ အခ်က္ေတြေပၚမူတည္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုိက္နာေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆိုရင္ ဘာအခက္အခဲမွရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲ့ဒီေတာ့ ႏွစ္ဖက္တပ္ဖြဲ႕၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြအေနနဲ႔လည္း တရားဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ဳိး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

၎က ဆက္လက္ၿပီး “ကိုယ့္ေဒသနယ္ေျမအတြင္း ေဆာင္ရြက္လိုတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြရွိရင္လည္း ပူးေပါင္းညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပူးေပါင္းညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ အရာရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကေန႔ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္လာတဲ့ တပ္မွဴးေတြအေနနဲ႔ ဒီ JMC ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ေတြရယ္၊ COC ဆိုတဲ့ Code of Conduct ေတြကို သိရွိနားလည္ၿပီး ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ သိရွိနားလည္ၿပီး ဒီအခ်က္ေတြကိုလည္းပဲ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔၊ မိမိရဲ႕ကြပ္ကဲမႈေအာက္မွာရွိတဲ့ အဆင့္အားလံုးကို ခ်ျပရွင္းလင္းၿပီးေတာ့ တရားဥပေဒနဲ႔အညီ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ JMC ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေထာက္အကူျပဳျခင္းအားျဖင့္ ဒီဘက္က ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ေအာင္ျမင္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လိုလားတဲ့၊ အားလံုးသေဘာတူတဲ့ ဒီမိုကေရစီကို အေျခခံတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကိုလည္း ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

“JMC အေနနဲ႔က ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေတြ မျဖစ္ေအာင္၊ ႏွစ္ဖက္တပ္ေတြ ပဋိပကၡ မျဖစ္ေအာင္၊ ထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈေတြမျဖစ္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေနသလို၊ တစ္ဖက္ကလည္းပဲ UPDJC ကေနၿပီးေတာ့ အားလံုးလက္ခံႏိုင္မယ့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ JMC ဆိုတာက တစ္ဖက္က ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေလေအာင္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ျမဲေနေအာင္၊ ခိုင္ျမဲေနေအာင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အဖြဲ႕ပဲျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဖက္က စားပြဲ၀ိုင္းမွာ ေဆြးေႏြးေနတဲ့အခ်ိန္မွာ တစ္ဖက္က ပဋိပကၡေတြျဖစ္ပြားေနလို႔ရွိရင္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြက ဘယ္လိုမွအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားေတြ၊ ျပည္သူလူထုေတြ လိုလားေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီကုိ အေျခခံတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္နဲ႔ ေဆြးေႏြးႏိုင္ဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလိုေဆြးေႏြးႏိုင္ဖို႔အတြက္လည္း တစ္ဖက္က တိုင္ရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ တစ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ အတူပူးေပါင္းေနထိုင္ၿပီး ေဒသအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေတြ၊ အေျခခံအခ်က္ေတြကို ျပည့္စံုေအာင္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ိဳး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီေနရာမွာ အခ်က္တစ္ခ်က္အေနနဲ႔ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ က်င့္၀တ္မ်ား (Code of Conduct- COC) က ဘာကိုအေျခခံလဲဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏွစ္ဖက္တပ္ေတြ လိုက္နာရမယ့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ၊ ၿပီးတဲ့အခါမွာ ျပည္သူလူထုအေပၚ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ဖက္တပ္ေတြအေနနဲ႔ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လိုက္နာရမယ့္ အခ်က္အလက္ေတြကိုလည္းပဲ ေသခ်ာေက်ေက်လည္လည္ သိရွိၿပီးေတာ့ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုပါမယ္” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ဳိး၀င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“တကယ္တမ္းလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြ ရွည္ၾကာေနေလ၊ ယံုၾကည္မႈအားနည္းေလပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး ပဋိပကၡရွည္ၾကာေနတာကို ဒီအတိုင္းပဲ သြားၾကမွာလား။ ဒါကို ကြၽန္မတို႔ စဥ္းစားၾကရပါမယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အဓိကရည္မွန္းခ်က္၊ ယံုၾကည္ခ်က္ပန္းတိုင္ဟာ ကြၽန္မ ထင္ပါတယ္။ တကယ့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါပဲ။ ထုိနည္းတူစြာပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္၊ ဘံုပန္းတိုင္ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ဒီေန႔ ဒီမွာရွိေနတဲ့လူအားလံုးကလည္း ႏွလံုးသားထဲမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုခ်င္တမ္းတၾကမယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ထို႔နည္းတူစြာ ဒီကေန႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ NCA လမ္းေၾကာင္းကေန ေပၚေပါက္လာတဲ့ JMC ဟာ တကယ့္ ေဒါက္တိုင္တစ္ခုပါပဲ။ JMC လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုလည္း ဒီအလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္လာသူမ်ားအေနနဲ႔ ပိုမိုသိရွိၿပီးေတာ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကမယ္ဆိုရင္ ကြၽန္မတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တကယ့္ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရွိႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ယံုၾကည္ပါတယ္” ဟု မြန္ျပည္နယ္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ JMC-S (Mon) ဒု ဥကၠ႒ (၂) ျဖစ္သူ ေဒၚေနာ္ဆာထူးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ JMC ဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အေရွ႕ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴးဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ိဳး၀င္း၊ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕၀င္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး၀င္းႏိုင္ဦးစေသာ မြန္ျပည္နယ္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲအား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္မွ ၂၃ ရက္ထိ ႏွစ္ရက္တာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

February 22, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.