<

ၿဗိတိသွ်ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း (ျမန္မာ) အေနျဖင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္

ၿဗိတိသွ်ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း (ျမန္မာ) ၏ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

ၿဗိတိသွ်ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း (ျမန္မာ) အေနျဖင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ယူေကကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားအသင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ၿဗိတိသွ်ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းက သူတို႔ႏိုင္ငံက ကုမၸဏီကဘာေတြလုပ္မယ္။ ဒီျမန္မာျပည္ဘက္က ဘာလုပ္ခ်င္လဲဆိုတာေတြ ပထမဆံုးေျခလွမ္းအေနနဲ႔ ေဆြးေႏြးတာပါ။ အသင္းသူအသင္းသားေတြကလည္း ဒီကပစၥည္းေတြကို ဘယ္လိုတင္ပို႔ရမလဲ။ သူတို႔ဆီက နည္းပညာေတြကို ဘယ္လိုမွ်ေ၀မလဲဆိုတာေတြကို ပူးေပါင္းေဆာင္းရြက္ႏိုင္ဖို႔ ေဆြးေႏြးၾကတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္း႐ွင္ႀကီးမ်ား အသင္းဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္မင္းက ေျပာၾကားသည္။

ၿဗိတိသွ်ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း (ျမန္မာ) အေနျဖင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ယူေကကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္၊ ယူေကမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို တင္ပို႔ႏိုင္ရန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စိတ္၀င္စားေသာ ယူေကကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿဗိတိသွ်ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း (ျမန္မာ) ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားအသင္းတို႔ ပူးေပါင္းေဆြးေႏြးျခင္းသည္ ၂၀၁၇-၂၀၂၀ အလုပ္အမႈေဆာင္သက္တမ္းတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿဗိတိသွ်ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ ပံ့ပိုးေပးျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ရန္ ယူေကႏိုင္ငံမွ Jardines, Prudential, Shell ႏွင့္ Standard Chartered Bank တို႔မွ တည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အသင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

February 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.