<

ထား၀ယ္-ထီးခီးလမ္းပိုင္းကို ႏွစ္လမ္းသြား ကတၱရာလမ္းအျဖစ္ ေဖာက္လုပ္ရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ေခ်းေငြရယူမည့္ ကိစၥအေပၚ အတည္ျပဳရန္ႏွင့္ အေျပာင္းအလဲရွိမရွိ ထိုင္းဘက္မွ အေၾကာင္းျပန္ၾကားလာျခင္း မရွိေသး

ထား၀ယ္-ထီးခီး ႏွစ္လမ္းသြားလမ္းမ ေဖာက္လုပ္မည့္ေနရာကို ေတြ႕ရစဥ္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ရွိ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းမွ ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္ ထီးခီးအထိ ေဖာက္လုပ္ထားေသာ ေျမသားလမ္းပိုင္းကို ႏွစ္လမ္းသြား ကတၱရာလမ္းအျဖစ္ ေဖာက္လုပ္ရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ေခ်းေငြရယူမည့္ ကိစၥအေပၚအတည္ျပဳရန္ႏွင့္ အေျပာင္းအလဲရွိမရွိကို ျမန္မာဘက္မွ ထိုင္းဘက္သို႔ ေမးျမန္းထားမႈမွာ ယခုအခ်ိန္ထိ အေၾကာင္းျပန္ၾကားလာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ ကနဦးစီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ ေျမသားလမ္းအျဖစ္ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေသာ အရွည္မိုင္ ၁၀၀ ခန္႔ရွိ ထား၀ယ္-ထီးခီး (ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္) ႏွစ္လမ္းသြားလမ္းမကို အၿပီးသတ္ ေဖာက္လုပ္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာေခ်းေငြျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၈ သန္းခန္႔ကို ထိုင္းႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္ ေခ်းယူရန္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္မွ ၿပီးခ့ဲသည့္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း၌ အေၾကာင္းျပန္ၾကားရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ အေၾကာင္းျပန္ၾကားလာမႈ မရွိေသးေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ထား၀ယ္စီမံကိန္းမွ ထီးခီးနယ္စပ္အထိ ေဖာက္လုပ္မည့္ လမ္းေၾကာင္းကိုလည္း ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ လမ္းအူေၾကာင္း ျပန္လည္တိုင္းတာမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး မည္သည့္လမ္းပိုင္းကို ေရြးခ်ယ္မည္ကို မဆံုးျဖတ္ရေသးေၾကာင္း ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီထံ ဒုဥကၠ႒ (၂) ျဖစ္သူ ဦးျမင့္ဆန္းက ေျပာၾကားသည္။

“ေခ်းေငြက ေလာေလာဆယ္ယူဖို႔ မဆံုးျဖတ္ရေသးဘူး။ မဆံုးျဖတ္ရေသးဘူးဆိုတာက လမ္းက ဒီဘက္မွာ လမ္းေရြးေနတုန္း ရွိေသးတယ္ေပါ့ေနာ္။ လမ္းဒီဇိုင္းကို ဘယ္လမ္းကိုယူမယ္ ဆိုတာက ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက စဥ္းစားေနတုန္း ရွိေသးတယ္။ လမ္းအူေၾကာင္းကို ေဆာက္လုပ္ေရးက ျပန္တိုင္းေနတာေပါ့။ ဘယ္လမ္းကို အဆင္ေျပမလဲဆိုၿပီး ဆံုးျဖတ္ၿပီးေတာ့မွ အေပၚက လူႀကီးေတြက ဘယ္လမ္းကိုယူမယ္ေပါ့ေနာ္။ ဒီဇိုင္းဘာညာ ေသခ်ာအတည္ျဖစ္ေတာ့မွ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဒါကိုလုပ္မွာေပါ့။ ထိုင္းဘက္က Reply လည္း မလာေသးပါဘူး။ ဒီဘက္ကေတာ့ဟိုဘက္ (ထိုင္းႏိုင္ငံ) က ျပန္စာကို ေစာင့္ေနတာ။ ျပန္စာက တစ္လေလာက္ေနရင္ ျပန္မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ခုထိမျပန္ေသးတာေပါ့” ဟု ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီထံ ဒုဥကၠ႒ (၂) ဦးျမင့္ဆန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထား၀ယ္အထူး စီးပြားေရးဇုန္မွ ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္ (ထီးခီး) အထိ ေဖာက္လုပ္ထားေသာ မိုင္ ၁၀၀ ခန္႔ အရွည္ရွိ ထား၀ယ္-ထီးခီး ေျမသားလမ္းကို ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္ ၄ အဆင့္ရွိ ႏွစ္လမ္းသြား ကတၱရာလမ္းမအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ေခ်းေငြရယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း၏ ကနဦးလုပ္ငန္း ကုိးခုအနက္ ထား၀ယ္-ထီးခီးလမ္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု၊ ဆိပ္ကမ္းငယ္ႏွင့္ အလတ္စား စက္မႈဇုန္တို႔ကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိၿပီး ထား၀ယ္-ထီးခီးလမ္းကို ပထမဦးစားေပးအျဖစ္ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ကာ စီမံကိန္းအတြက္ Master Plan ကို ေမလတြင္ ေရးဆြဲၿပီးစီးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုအခ်ိန္တြင္ စီမံကိန္း၌ မည္သည့္ Project မ်ားေဆာင္ရြက္မည္ႏွင့္ မည္သည့္ႏိုင္ငံကို တင္ဒါေခၚယူမည္ ဆိုသည္ကို ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီႏွင့္ အထက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး၍ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

ထား၀ယ္အထူး စီးပြားေရးဇုန္မွ ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္ ထီးခီးအထိ ေျမသားလမ္းအျဖစ္ ေဖာက္လုပ္ထားေသာ ထား၀ယ္-ထီးခီး ႏွစ္လမ္းသြား ကတၱရာလမ္းမ Project မွာ ကနဦးအဆင့္ စီမံကိန္းအတြင္း ပါ၀င္ၿပီး ၎တို႔စတင္ တာ၀န္ယူသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ အေရးအႀကီးဆံုး ဦးစားေပး လုပ္ငန္းတြင္ ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ၎လမ္းပိုင္းကို ITD ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ယူ ေဖာက္လုပ္ရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကုမၸဏီဘက္မွ ဘ႑ာေငြ မလံုေလာက္မႈေၾကာင့္ ေဖာက္လုပ္ရန္ အခက္အခဲရွိသျဖင့္ ထိုင္းအစိုးရဘက္မွ ေခ်းေငြထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာအစိုးရဘက္မွ ယင္းေခ်းေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေခ်းေငြအတြက္ အတိုးႏႈန္းမွာ ႏိုင္ငံတကာမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ႏႈန္းထား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္ခံႏိုင္သည့္ အေနအထား ရွိေသာ္လည္း ၎ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါက သတ္မွတ္ခ်က္အရ ထိုင္းကုမၸဏီမ်ားသာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို တင္ဒါေခၚယူ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ၎ေခ်းေငြ ေခ်းယူရန္ မူအားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ေခ်းယူ မယူ ဆိုသည္မွာ မၿပီးျပတ္ေသးသည့္ အေနအထားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ ေဖာက္လုပ္ထားသည့္ ထား၀ယ္-ထီးခီး ေျမသားလမ္းကို ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးရာ၌ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားမွာ လြန္စြာမတ္ေစာက္ေနသည့္အတြက္ လမ္းဒီဇိုင္းအေနအထား ကြင္းဆင္းရန္ ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းအင္ဂ်င္နီယာမ်ား ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕ကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း၊ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခ်က္အရ လမ္း၏ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းအတြက္ လမ္းပိုင္းအေနအထားကို တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိၿပီး ၎ကိစၥမွာလည္း၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း အဆင္ေျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ေခ်းေငြရယူမည့္ ကိစၥအေပၚ အတည္ျပဳရန္ႏွင့္ အေျပာင္းအလဲ ရွိ၊ မရွိကို ျမန္မာဘက္မွ ထိုင္းဘက္သို ့ေမးျမန္းထားမႈ အေျဖရပါက လမ္းပိုင္းေဖာက္လုပ္မႈအတြက္ အစီရင္ခံစာ ေရးသား၍ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အထက္လူႀကီးမ်ားမွ ဆံုးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ITD ကုမၸဏီမွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကစတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ့ဲသည့္ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပသနာမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ စီမံကိန္း ယာယီရပ္နားခ့ဲၿပီးေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း၌ ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းအစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ စီမံကိန္း၌ လုပ္ငန္းကုိးခုျဖစ္သည့္ ထား၀ယ္-ထီးခီး ႏွစ္လမ္းသြားလမ္းမ၊ ေရရရွိေရးလုပ္ငန္း၊ လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းသုံးခု၊ Township တစ္ခု၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ Small port ႏွင့္ ၂၇ စတုရန္းကီလိုမီတာ အက်ယ္ရွိေသာ အလတ္စားစက္မႈဇုန္ တစ္ခုတို႔ကို ကနဦးအေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ MoA လက္မွတ္ေရးထိုးခ့ဲေၾကာင္း၊ လက္ရွိထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီသစ္ လက္ထက္၌ ကနဦးစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရွ႕ဆက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ထိုင္းႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနသည့္အျပင္ ၁၉၆ စတုရန္းကီလိုမီတာ အက်ယ္ရွိ ပင္မစီမံကိန္း အတြက္လည္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း၊ ကနဦး စက္မႈဇုန္စီမံကိန္း၌ အသံုးျပဳမည့္ လွ်ပ္စစ္အတြက္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ျဖင့္ လည္ပတ္ရန္ ထိုင္းကုမၸဏီဘက္မွ စီစဥ္ထားသည္ဟု ထား၀ယ္အထူး စီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

 

February 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.