<

တုိင္ပတ္သည့္ေမးခြန္းႏွင့္အေျဖမ်ဳိး လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ မလုိလားေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေျပာၾကား

တုိင္ပတ္သည့္ ေမးခြန္းႏွင့္အေျဖမ်ဳိးကုိ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္မလုိလားေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ရက္ကက်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ ေလးမ်က္ႏွာမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္မင္းသိန္း၏ ၿမိဳ႕၀င္ေၾကး ေကာက္ယူေနမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၀င္ ဦးေအာင္ျမင္ထြန္းက ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈအၿပီးတြင္ ဦး၀င္းျမင့္က အထက္ပါကဲ့သုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္၌ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေဒသအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းေမးျမန္းရာတြင္ ထိထိမိမိေမးရန္ လုိအပ္သလုိ လာေရာက္ေျဖၾကားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ေမးခြန္းကုိ တိတိက်က်ေျဖၾကားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းမ်ားက ၿမိဳ႕၀င္ေၾကးေကာက္ယူမႈကုိ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ အစီအစဥ္မရွိဘူးဆုိပါက ဘာေၾကာင့္မရွိလဲဆုိသည္ကုိ အက်ဳိးအေၾကာင္းျဖင့္ ေျဖၾကားရန္လုိေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းမ်ားက ထုိကဲ့သုိ႔ေျဖပါသည္ဟုဆုိၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္ မေရရာမေသခ်ာဘဲျဖင့္ လာေျဖရန္မသင့္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

“အဲဒီလုိအေျဖမ်ဳိးရတယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေျဖၾကားရန္အသင့္မျဖစ္ေသးဘူးလုိ႔ ေျပာထားရင္လည္း ဒီေမးခြန္းေပၚမွာမဟုတ္ဘူး။ ေျဖၾကားရန္အသင့္ျဖစ္ၿပီလုိ႔ေျပာလုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ဒီေမးခြန္းကုိေဖာ္ရတာ။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ေျဖၾကားရန္အသင့္ျဖစ္တယ္ဆုိရင္ လာေျဖတဲ့အခါမွာ ထိေရာက္မႈရွိေအာင္၊ သက္ေရာက္မႈရွိေအာင္ ျပည္နယ္၊ တုိင္းေတြက ပုိ႔တဲ့အခ်က္အလက္ေတြေပၚမွာ ေနာက္ဆုံး ျပည္ေထာင္စုအစုိးရကုိ ပုိ႔ဖုိ႔လုိရင္လည္းပုိ႔။ ကုိယ့္ဟာကုိယ္ပုိ႔ရမွာ။ လႊတ္ေတာ္က ပုိ႔ရမွာမဟုတ္ဘူး။ ကုိယ့္ဟာကုိယ္ပုိ႔ၿပီးေတာ့ အဲဒီကေနေျဖၾကားတဲ့ သေဘာထားကုိရၿပီးမွ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေျဖဖုိ႔ေကာင္းတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကုိး။ ဒီလုိသာေျဖမယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဗန္းစကားေျပာသလုိ တုိင္ပတ္ေနလိမ့္မယ္။ ေမးခြန္းနဲ႔အေျဖေတြက။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔တုိင္ပတ္တဲ့ ေမးခြန္းနဲ႔အေျဖမ်ဳိးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ မလုိလားပါဘူး။ ဒါပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာပါမယ္။ တိက်တဲ့အေျဖမ်ဳိးလုိခ်င္တယ္” ဟု ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လာေရာက္ေျဖၾကားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ျပည့္ျပည့္စုံစုံျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ လူၾကားေကာင္းေအာင္ ျဖစ္ေစခ်င္ေၾကာင္း၊ အထူးအေလးအနက္ထားေစလုိေၾကာင္း ဦး၀င္းျမင့္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ဧရာ၀တီတုိင္း ေလးမ်က္ႏွာမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္မင္းသိန္းက “ၿမိဳ႕၀င္ေၾကးေကာက္ယူေနမႈမ်ားအား ပုိမုိသင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိ” ကုိ ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကယားျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွစ၍ ၿမိဳ႕၀င္ေၾကးမ်ား ႐ုပ္သိမ္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္က ဖ်က္သိမ္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တနသၤာရီႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီတြင္ ဖ်က္သိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရၿပီး ထုိ႔ေၾကာင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ တစ္ေျပးညီဖ်က္သိမ္းေပးၿပီး ပုိမုိသင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ညႊန္ၾကားသြားရန္ ဦးေဇာ္မင္းသိန္းက တင္ျပသည္။

“တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားရဲ႕ တင္ျပခ်က္မ်ားအရ တင္ျပရမယ္ဆုိရင္ အဓိကက်တဲ့ အခြန္ေငြေကာက္ခံရတဲ့ကိစၥဟာ ဥပမာ ရန္ကုန္တုိင္းကတင္ျပတာဆုိလုိ႔ရွိရင္ ၀င္ေငြလ်ာထားခ်က္က ၆ ဒသမ ၅၅ ဘီလ်ံရွိပါတယ္။ ၿမိဳ႕၀င္ေၾကးေကာက္ခံျခင္းမွ ရေငြဟာ ၁ ဒသမ ၃၃ ဘီလ်ံျဖစ္တဲ့အတြက္ ၀င္ေငြရဲ႕ ရာခုိင္ႏႈန္း ၂၀၊ ၃၀ ျဖစ္ပါတယ္။ တုိင္းေဒသႀကီးကုိလည္း ဘ႑ာအခြန္ေငြ ေပးသြင္းရပါတယ္။ အဓိကက်တဲ့လမ္းမႀကီးမ်ား သန္႔ရွင္းေရး၊ ေန႔စဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရတဲ့ အသုံးစရိတ္၊ လမ္းမီးထြန္းျခင္း၊ ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျပင္ျခင္း၊ အသစ္ေဖာက္လုပ္ျခင္းမ်ား၊ လမ္းအသစ္ေဖာက္လုပ္ျခင္းမ်ား လုပ္ရပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဥပေဒနဲ႔အညီ ေကာက္ခံတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အခုနတုန္းက ကုိယ္စားလွယ္ႀကီးတင္ျပသလုိပါပဲ။ က်န္တဲ့ၿမိဳ႕နယ္ေတြကေတာ့ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားရဲ႕အဖြဲ႔၀င္မ်ားက ေျဖၾကားၾကတာကေတာ့ ၿမိဳ႕၀င္ဘီးေကာက္လုိင္စင္မ်ားကုိ ဖ်က္သိမ္းေပးဖုိ႔ရာ အစီအစဥ္မရွိေသးပါေၾကာင္း ေျဖၾကားပါတယ္” ဟု ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၀င္ ဦးေအာင္ျမင္ထြန္းက လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ေျဖၾကားသည္။

ျပည္သူမ်ား အခက္အခဲမရွိေစရန္ အဆင္ေျပမည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္မညီသည့္ဂိတ္မ်ားကုိ လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍ တိတိက်က်ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိ ဆက္စပ္ေမးခြန္းကုိ ဦးေဇာ္မင္းသိန္းက ေမးျမန္းသည္။

အဆုိပါ ဆက္စပ္ေမးခြန္းအား ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၀င္ ဦးေအာင္ျမင္ထြန္းက “ကြၽန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ကုိယ္စားေျဖၾကားရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးကုိေတာ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ ျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားက စီမံခန္႔ခြဲပုိင္ခြင့္ရွိတဲ့လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ားဆုိတဲ့ကိစၥကုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အၾကံျပဳတင္ျပသြားႏုိင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ က်န္တဲ့ကိစၥေတြကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ေျဖၾကားလုိ႔မရဘဲနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရကုိပဲ အၾကံျပဳတင္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕သေဘာထားကုိ အၾကံျပဳတင္ျပႏုိင္မွာျဖစ္ပါေၾကာင္း ေလးစားရွင္းလင္း ေျဖၾကားအပ္ပါတယ္” ဟုေျဖၾကားသည္။

January 23, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.