<

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အသစ္ ခန္႔အပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း ေခၚယူခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ အမည္စာရင္းေပးပို႔ရန္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား က်န္ရွိေသာေၾကာင့္ဟုဆိုကာ လႊတ္ေတာ္ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ရ

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူး လစ္လပ္ေနလ်က္ရွိသည့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အသစ္တစ္ဦးအား ျပန္လည္ခန္႔အပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္း အေ၀းေခၚယူခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းေပးပို႔ရန္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား က်န္ရွိေနေသးေသာေၾကာင့္ဟုဆိုကာ လႊတ္ေတာ္မက်င္းပမီအခ်ိန္မွာပင္ လႊတ္ေတာ္ရက္အား ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္ သို႔ ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မန္းေဂ်ာ္နီမွာက်န္းမာေရးေၾကာင့္ဟုဆိုကာ ဇန္န၀ါရီလ ၉ ရက္တြင္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးမွာ လစ္လပ္ေနလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အသစ္ ျပန္လည္ခန္႔ထားႏိုင္ေရးအတြက္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္႐ံုးမွ ဇန္န၀ါရီလ ၁၀ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္တြင္ ၁/၂၀၁၈ လႊတ္ေတာ္အေရးေပၚ အစည္းအေ၀းေခၚယူနိုင္ရန္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ ေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္မက်င္းပမီ အခ်ိန္အတြင္းမွာပင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးမွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အမည္စာရင္း တင္သြင္းေပးပို႔ႏိုင္ရန္မွာ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား က်န္ရွိေနေသးေသာေၾကာင့္ဟုဆိုကာ လႊတ္ေတာ္အား ရက္ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ရက္ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ရသည့္ လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း ပထမေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ျဖန္႔ေ၀ထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ အခမ္းအနား အစီအစဥ္ နံပါတ္ (၅)တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လစ္လပ္ရာထူးေနရာအတြက္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အမည္စာရင္းအဆိုျပဳခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေၾကညာျခင္းဟု ေဖာ္ျပထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရက္ေရႊ႕ဆိုင္းရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းက ဒီေန႔က အားလံုးသိၾကတဲ့အတိုင္းပါပဲ။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးမွာ အစိုးရအဖြဲ႕မွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာ လစ္လပ္လ်က္ရွိပါတယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာ လစ္လပ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာကို အမည္စာရင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာဖို႔ ဒီေန႔ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း ေခၚယူရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း ၁/၂၀၁၈ က်င္းပဖို႔အတြက္ ဒီေန႔ ပထမေန႔မွာပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဆီကေန အမည္စာရင္းတင္သြင္းရမဲ့ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းေတြေပါ့ေနာ္။ အမ်ားႀကီးက်န္ရွိေနတယ္။ အဲဒီဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးဆံုးမွသာလွ်င္ လႊတ္ေတာ္ကို ျပန္လည္က်င္းပမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္၊  ၾကာသပေတးေန႔ကို ေျပာင္းေရႊ႕ခ်ိန္းဆိုရျခင္းျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်။ အမွန္တကယ္ကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက အမည္စာရင္း တင္သြင္းသူ သူ႔ရဲ႕အစိုးရအဖြဲ႕ယႏၲရားတစ္ခုကို ေမာင္းႏွင္မယ့္ အဓိကမိန္းေပါ့ေနာ္။ မိန္းက တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ေယာက္ကို ခန္႔အပ္ဖို႔အတြက္လည္း သူ႔အေနနဲ႔ ေရြးခ်ယ္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ မၿပီးမျပတ္ေသးတာလည္း ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႔လို႔ ဆက္စပ္လုပ္ငန္း မ်ားဆိုတဲ့ စကားလံုးကို ေျပာဆိုရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းဆိုတာ ေရြးခ်ယ္ျခင္း လည္းျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္ကို အမည္စာရင္းတင္သြင္းတဲ့အခါမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ေတြ တင္ပို႔တာလည္း ရွိႏိုင္တယ္။ အဲဒီလိုအေၾကာင္းအရာေတြ အမ်ားႀကီး ဆက္စပ္ေနပါတယ္ခင္ဗ်”ဟု ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒ ဦးစံမင္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အသစ္ခန္႔အပ္မည့္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀းအား ျပည္သူမ်ားမွ စိတ္၀င္စားမႈ အလြန္မ်ားျပားေနၿပီး လႊတ္ေတာ္သို႔ လာေရာက္ေလ့လာသူမ်ားျပားသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ခန္းမအျပင္တြင္ ပ႐ိုဂ်က္တာမ်ားျဖင့္ပါ တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့ရသည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အသစ္ ခန္႔အပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး၏ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္မ်ားကိုပါ လႊတ္ေတာ္႐ုံးမွတစ္ဆင့္ ေတာင္းယူထားခဲ့ေၾကာင္း၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အသစ္ ေနရာအတြက္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူေနသူ ဦးေအာင္ေက်ာ္ခိုင္ႏွင့္ လူမႈ ေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူ ေဒါက္တာလွျမတ္ေသြးတို႔မွာ ေရပန္းစားေနလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာ ရာထူးသာမက စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ေနရာပါ လစ္လပ္လ်က္ရွိၿပီး ေရပန္းစားထြက္ေပၚေနသည့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ ေက်ာ္ခိုင္ႏွင့္ လူမႈေရး၀န္ႀကီးေဒါက္တာ လွျမတ္ေသြးတို႔ ႏွစ္ဦးအနက္မွ တစ္ဦးမွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာထူးခန္႔အပ္ခံရပါက တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္သူမ်ားမွ ခန္႔မွန္းလ်က္ရွိၾကသည္။

January 15, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.